napis alt

napis alt

napis alt

napis alt

Zielone POLEKO
Utworzono 03.12.2012

Pod koniec listopada odbyły się Targi Ochrony Środowiska POLEKO 2012. W tym roku do Poznania przyjechało ponad 600 wystawców reprezentujących 19 krajów. Równocześnie w ciągu czterodniowej imprezy odbyło się w sumie 40 debat i konferencji.

Targi były przede wszystkim okazją do spotkania branży z zakresu ochrony środowiska, zapoznania się z nowinkami na rynku, jak i do międzynarodowej wymiany doświadczeń.

Niewątpliwie przy organizacji Targów zabrakło wprowadzenia standardu Zielonego Wydarzenia, dotyczącego systemowego zarządzania. Może on przynieść korzyści w postaci większego zainteresowania uczestników, zmniejszenia kosztów przy jednoczesnej minimalizacji wpływu wydarzenia na środowisko naturalne.

-Czynniki sukcesu w zrównoważonym zarządzaniu wydarzeniem to uwzględnienie kryteriów ekologicznych i społecznych. Oczywiście, nie zrewolucjonizujemy od razu wszystkich nawyków wystawców, procedur, technologii, ale dzięki metodzie małych kroków, jasnej wizji zrównoważonego rozwoju, dobrej komunikacji i edukacji Targi POLEKO możemy ulepszać z każdym rokiem. - mówi Joanna Mieszkowicz, prezes Fundacji Aeris Futuro.

Mamy nadzieję, że organizator POLEKO, czyli Międzynarodowe Targi Poznańskie, sięgnie w przyszłym roku po standard zrównoważonego zarządzania, co zapewne zwiększy atrakcyjność corocznej imprezy.

Niemniej jednak podczas Targów odbywało się wiele interesującyh imprez towarzyszących, które urozmaicały spotkania biznesowe.

Nasza szczególną uwagę zwróciła wystawa MA-KULATURA 2012 na której zaprezentowano przedmioty, stosowane na co dzień, wykonane z makulatury, tj. kosze, lampy, zabawki, torebki czy biżuteria. MA-KULTURA ma pokazać, iż każdy z nas może włączyć się w budowanie prośrodowiskowej kultury.

Wydarzeniem w którym braliśmy udział było także FORUM RECYKLINGU. Podczas trzydniowego cyklu seminariów połączonych z dyskusjami omówiono trzy bloki tematyczne (zbiórka i recykling odpadów, gospodarka zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym, recykling pojazdów, złomu i odpadów metali).

Nie zabrakło także referatów poruszających tematykę zmian legislacyjnych dotyczących branży związanej z odpadami. W kolejnych dniach Forum prelegenci skupiali m.in. na ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, projekcie ustawy o gospodarce odpadami, znowelizowanej dyrektywie WEEE i jej wpływie na polskie regulacje, propozycjom zmian w ustawie o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz projekcie ustawy o odpadach.

Zespół Fundacji Aeris Futuro wziął udział w wielu spotkaniach mających na celu zapoznanie przyszłych partnerów z nowym innowacyjnym projektem dotyczącym kreatywnego przetwarzania elektronicznych i elektrycznych odpadów pod nazwą ElektroReKreacje.

l
Kalendarz wydarzeń
newsletter
aeris futuro Aeris Futuro
   
Eko-certyfikaty Ekocertfikaty
ekobiuro Ekobiuro
Konsultacje Konsultacje
Kalkulator CO2 Kalkulator CO2
  GRA Ekobiuro
Nasze filmy
Program ZIELONE WYDARZENIA jest autorskim pomysłem Fundacji AERIS FUTURO, realizowany przez Fundację oraz sieć partnerów: Centrum Promocji Ekorozwoju, Regionalne Centrum Wolontariatu, EkoInicjatywa, Fundacja Ekorozwoju, w oparciu o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

FUNDACJA AERIS FUTURO 

telefon: 693 589 391,  e-mail: biuro@aerisfuturo.pl
Al. Daszyńskiego 22/46, 31-534 Kraków
REJESTROWE DANE FUNDACJI: REGON 120209543, NIP 9452053376, KRS 0000251803

engine solidside