napis alt

napis alt

napis alt

napis alt

Polski standard zielonych i zeroemisyjnych wydarzeń
Utworzono 30.04.2012

Zielone Standardy to standardy jakie musi spełniać wydarzwenie aby móc przypisać mu rangę Zielonego Wydarzenia. Zielone Standardy obejmują m.in. transport, catering, wybór lokalizacji, kominikacje i promocje w zakresie wydarzenia, gospodarowanie energią, odpadami, wodą. Standard Zielonych Wydarzeń pokazuje, że można łączyć działalność biznesową, służyć rozwojowi społecznemu redukując i rekompensując (offsetując) oddziaływanie na środowisko naturalne.

Organizacja wydarzeń w standardzie green i carbon neutral to okazja do budowania pozytywnego wizerunku wśród szerokiego grona odbiorców, którzy chętniej zapoznają się z tematyką ekologiczną podaną w prostej i przyjemnej formie, to możliwość zdobycia nowych kanałów promocji i partnerów, a także:

• Uzyskanie fachowej wiedzy oraz narzędzi jak skutecznie ograniczać swój wpływ na środowisko naturalne, a jednocześnie efektywnie realizować zakładane cele Organizacji;
• Zwiększenie świadomości ekologicznej pracowników, klientów, kontrahentów, społeczności lokalnych oraz zachęcenie ich do wprowadzenia zmian w codziennych nawykach, które spowodują ograniczenie emisji CO2 oraz zużycia zasobów; 
• Rozszerzenie oferty uwzględniającej aspekty ochrony środowiska i CSR - pokazanie, że oszczędzanie i ekologia może być również atrakcyjna i przyjemna; 
• Wzrost zadowolenia i satysfakcji pracowników, a także identyfikacji z pracodawcą oraz zwiększenie lojalność; 
• Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, które zajmują się usługami i sprzedażą produktów proekologicznych; 
• Certyfikaty uczestnictwa.

Poniżej przedstawiamy 3 podstawowe kroki, które umożliwią organizacje wydarzenia zgodnie z Zielonym Standardem Fundacji Aeris Futuro:

1) ZIDENTYFIKOWANIE ŹRÓDEŁ I ZAPROJEKTOWANIE DZIAŁAŃ OGRANICZAJĄCYCH WPŁYW NA ŚRODOWISKO

O Zielonych Standardach i wytycznych przeczytasz tutaj

Kryterium przyznania Certyfikatu Zielonych Wydarzeń - 30% pozytywnych odpowiedzi w czekliście.

2) OSZACOWANIE ŚLADU KLIMATYCZNEGO - carbon footprint, czyli ilość wyemitowanego dwutlenku węgla w trakcie przygotowań i przebiegu Konferencji.

Ślad klimatyczny pomoże oszacować Ci kalkulator CO2 dostępny na naszej stronie. 

3) OFFSET EMISJI - rekompensata nieuniknionych emisji z Wydarzenia przeprowadzona poprzez wsparcie wiarygodnego projektu zwiększającego zasoby leśne, efektywność energetyczną, bądź udział energii odnawialnej w placówkach oświatowych; rekomendowane zaangażowanie osobiste pracowników lub/oraz zaproszonych do projektu partnerów i gości;

Kryterium przyznania Certyfikatu Zero-emisyjnych Wydarzeń - neutralizacja w 100% emisji CO2;

 

Kalendarz wydarzeń
newsletter
aeris futuro Zielone Wydarzenia
   
Eko-certyfikaty Ekocertfikaty
ekobiuro Ekobiuro
Konsultacje Konsultacje
Kalkulator CO2 Kalkulator CO2
  GRA Ekobiuro
Nasze filmy
Program ZIELONE WYDARZENIA jest autorskim pomysłem Fundacji AERIS FUTURO, realizowany przez Fundację oraz sieć partnerów: Centrum Promocji Ekorozwoju, Regionalne Centrum Wolontariatu, EkoInicjatywa, Fundacja Ekorozwoju, w oparciu o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

FUNDACJA AERIS FUTURO 

telefon: 693 589 391,  e-mail: biuro@aerisfuturo.pl
Al. Daszyńskiego 22/46, 31-534 Kraków
REJESTROWE DANE FUNDACJI: REGON 120209543, NIP 9452053376, KRS 0000251803

engine solidside