napis alt

napis alt

napis alt

napis alt

Aktualności
Konkurs: Świat, jaki lubisz. Klimat, jaki Ci odpowiada.
Utworzono 08.02.2013
W ramach kampanii „Świat, jaki lubisz. Klimat, jaki Ci odpowiada" 11 lutego 2013 roku ruszy ogólnounijny konkurs. Dotyczy on najbardziej innowacyjnych i inspirujących projektów niskoemisyjnych, wnoszących realny wkład w przeciwdziałanie zmianie klimatu na terenie całej Europy.

Kto może wziąć udział

Do konkursu można zgłosić każdy projekt, niezależnie od jego skali, który przyczynia się do redukcji lub zapobiegania emisji CO2 i poprawy jakości życia. Do składania zgłoszeń zaproszone są osoby prywatne, przedsiębiorcy, firmy, organizacje publiczne i prywatne - jednym słowem wszystkich, którzy mają dobre pomysły. Szczegółowe kryteria w regulaminie konkursu.

Jakie kryteria muszą być spełnione

Organizatorzy stawiają na oryginalne i innowacyjne projekty przynoszące konkretne i wymierne rezultaty. Ważne jest, by zgłaszane projekty przyczyniały się do zapobiegania lub ograniczania emisji gazów cieplarnianych, lub też miały pozytywny wpływ w tym zakresie - na poziomie technicznym lub behawioralnym. Projekt powinien wykorzystywać dobre praktyki i stanowić wzór do naśladowania dla innych osób lub organizacji. Tym lepiej jeżeli ma też pozytywny wpływ na codzienne życie. Zgłoszenia można dokonać w jednej z pięciu kategorii: budownictwo i mieszkalnictwo, zakupy i jedzenie, ponowne wykorzystanie i recycling, podróże i transport, innowacja i produkcja.

Gdzie i kiedy można zgłaszać projekt

Projekty można zgłaszać przez trzy miesiące od daty ogłoszenia konkursu, za pośrednictwem formularza internetowego i przedstawiając go w sposób opisowy, za pomocą zdjęć i materiałów video. Po krótkiej weryfikacji projekt zostanie opublikowany online, a miejsce jego realizacji zostanie oznaczone na mapie. 
 
Jak wybierany jest zwycięzca

Po upływie trzymiesięcznego okresu składania zgłoszeń osoby odwiedzające stronę kampanii będą mogły głosować na najbardziej kreatywne i inspirujące projekty, a z dziesięciu najbardziej popularnych jury wybierze trzy zwycięskie. Trzej laureaci zostaną zaproszeni na Sustainia, ceremonię rozdania nagród w ramach kampanii „Świat, jaki lubisz. Klimat, który Ci odpowiada", która odbędzie się w Kopenhadze.

W ramach kampanii szczególna uwaga poświęcona jest pięciu krajom - Bułgarii, Litwie, Polsce, Portugali i Włochom. W każdym z nich wybranych zostanie pięciu laureatów, których projekty zostaną zaprezentowane jesienią 2013 roku w ramach kampanii billboardowej.

Więcej informacji:

Kontekst:

Konkurs jest częścią kampanii "Świat, jaki lubisz. Klimat, który Ci odpowiada". Kampania rozpoczęła się w październiku 2012 r. i będzie trwała do końca roku 2013. Jej celem jest przedstawienie opłacalnych rozwiązań wdrażanych już teraz, które mogą przyczynić się do realizacji celu UE, jakim jest redukcja emisji gazów cieplarnianych o 80-95% do roku 2050.

Kalendarz wydarzeń
newsletter
aeris futuro Zielone Wydarzenia
   
Eko-certyfikaty Ekocertfikaty
ekobiuro Ekobiuro
Konsultacje Konsultacje
Kalkulator CO2 Kalkulator CO2
  GRA Ekobiuro
Nasze filmy
Program ZIELONE WYDARZENIA jest autorskim pomysłem Fundacji AERIS FUTURO, realizowany przez Fundację oraz sieć partnerów: Centrum Promocji Ekorozwoju, Regionalne Centrum Wolontariatu, EkoInicjatywa, Fundacja Ekorozwoju, w oparciu o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

FUNDACJA AERIS FUTURO 

telefon: 693 589 391,  e-mail: biuro@aerisfuturo.pl
Al. Daszyńskiego 22/46, 31-534 Kraków
REJESTROWE DANE FUNDACJI: REGON 120209543, NIP 9452053376, KRS 0000251803

engine solidside