napis alt

napis alt

napis alt

napis alt

Aktualności
Program Ochrony Powietrza dla woj. małopolskiego - uwagi organizacji pozarządowych
Utworzono 05.02.2013
31 stycznia zakończyły się konsultacje społeczne Programu Ochrony Powietrza opracowywanego przez Małopolski Urząd Marszałkowski. 22 krakowskie organizacje pozarządowe złożyły w urzędzie marszałkowskim swoje uwagi i wnioski do projektu Programu Ochrony Powietrza, w tym nasza Fundacja. 
 
Domagamy się podjęcia natychmiastowych, gruntownych i kompleksowych działań na rzecz radykalnej poprawy jakości powietrza w Krakowie.Uważamy, że dotychczasowe rozwiązania nie są skuteczne. Nowy program jest jedynie kontynuacją poprzedniego i już z założenia ustawia nisko poprzeczkę. Spoglądając na realizacje dużych projektów na terenie Polski możemy się spodziewać opóźnień, zaniedbań i różnego rodzaju problemów związanych z wdrażaniem programu. Ponadto wiele istotnych kwestii zostało pominiętych. - mówi Małgorzata Małochleb z Polskiej Zielonej Sieci.

Zdaniem organizacji pozarządowych w projekcie Programu zabrakło kilku kluczowych zapisów, tj.

1. Wprowadzenia zakazu stosowania paliw stałych, głównie węgla, do celów grzewczych w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Krakowa
 
2. Wprowadzeniu mechanizmów dofinansowania zmiany systemu ogrzewania, dopłat do paliw lub do innego źródła ogrzewania i dopłat do poprawy energooszczędności budynków. 
 
3. Dalsze ograniczenie nadmiernego ruchu samochodowego poprzez poszerzenie strefy B oraz wprowadzenie strefy płatnego parkowania na całym obszarze tzw. śródmieścia funkcjonalnego (zdefiniowanego w dokumencie Program obsługi parkingowej dla miasta Krakowa), a także wdrożenie projektu sektorowej organizacji ruchu opracowanej na zlecenie Urzędu Miasta Krakowa w 2002 roku. 
 
4. Sporządzenie harmonogramu rzeczowo-finansowego, który na bieżąco weryfikował by realizację działań naprawczych. Jest to niezbędne aby nie zostawiać wszystkich zaplanowanych czynności na koniec okresu obowiązywania programu, czyli w większości przypadków na rok 2023. W związku z tym, ważne jest wprowadzenie naprawczych działań krótkoterminowych zmierzających do ograniczenia ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego szkodliwych dla zdrowia substancji.
 
5. Przy obliczeniu efektu ekologicznego w 2023 r. nie zostało uwzględnione powstawanie nowych źródeł emisji, choć sami autorzy raportu przyznają, że: „zwiększenie cen nośników ekologicznych takich jak gaz ziemny czy ciepło sieciowe będzie przyczyniać się do zwiększenia wykorzystania paliw stałych jak węgiel czy biomasa", a ryzyko powrotu mieszkańców do paliw węglowych ze względu na politykę cenową paliw określają, jako wysokie. 
 
6. Zwiększenia terenów zielonych, poprzez nasadzenia drzew, krzewów i pnączy (szczególnie bluszczu), w tym drzew iglastych, których wegetacja, w przeciwieństwie do liściastych, trwa cały rok. Obecnie bilans nasadzeń do wycinek jest ujemny, co znacząco wpływa na pogarszanie się jakości powierza w Krakowie. Wiadomym jest, że racjonalne rozmieszczenie roślinności, może zmniejszyć na poziomie ulicy stężenie NO2 aż o 40 procent i pyłów zawieszonych (PM) o 60 procent.
 
7. Z uwagi na położenie Krakowa należy również zadbać o korytarze przewietrzania miasta. Niezbędne do ich utrzymania oraz tworzenia nowych są miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, których dla dużej części obszaru Krakowa wciąż nie ma.
 
Pełna treść dokumentu i lista sygnatariuszy dostępna jest pod adresem powietrze.krakow.pl 
 
Źródło: Polska Zielona Sieć  
Źródło zdjęcia: www.strazmiejska.krakow.pl 

 

Kalendarz wydarzeń
newsletter
aeris futuro Aeris Futuro
   
Eko-certyfikaty Ekocertfikaty
ekobiuro Ekobiuro
Konsultacje Konsultacje
Kalkulator CO2 Kalkulator CO2
  GRA Ekobiuro
Nasze filmy
Program ZIELONE WYDARZENIA jest autorskim pomysłem Fundacji AERIS FUTURO, realizowany przez Fundację oraz sieć partnerów: Centrum Promocji Ekorozwoju, Regionalne Centrum Wolontariatu, EkoInicjatywa, Fundacja Ekorozwoju, w oparciu o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

FUNDACJA AERIS FUTURO 

telefon: 693 589 391,  e-mail: biuro@aerisfuturo.pl
Al. Daszyńskiego 22/46, 31-534 Kraków
REJESTROWE DANE FUNDACJI: REGON 120209543, NIP 9452053376, KRS 0000251803

engine solidside