napis alt

napis alt

napis alt

napis alt

Aktualności
naszych_dzieci_wkład_w_zrównowazony_swiat
Naszych dzieci wkład w zrównoważony świat- bezpłatne warsztaty ekologiczne dla dzieci w wieku 4-9 lat
Utworzono 19.04.2016
Fundacja Aeris Futuro zaprasza przedszkola i szkoły podstawowe z terenu Małopolski do udziału w projekcie pt.: „Naszych dzieci wkład w zrównoważony świat".

 

Podstawowe cele naszych warsztatów to:

- Podniesienie wiedzy i świadomości dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym z zakresu zrównoważonego rozwoju;

- Umożliwienie dzieciom samodzielnego przeprowadzenia badań i eksperymentów oraz postawienia wynikających z nich wniosków, co pozwala na uzyskanie praktycznego wymiaru zadania;

- Zwiększenie wiedzy i wzrost zainteresowania nauczycieli i wychowawców tematyką zrównoważonego rozwoju;

- Kształtowanie postaw proekologicznych poprzez ciekawą dla dzieci formę , w postaci bajki o tematyce ekologicznej, w nakładzie 2000 egzemplarzy;

-  Zwiększenie wrażliwości dzieci na problemy środowiska;

-  Zapewnienie nauczycielom dostępu do scenariuszy przeprowadzanych warsztatów;

Udział w projekcie placówek przedszkolnych:

Przedszkole biorące udział w projekcie zyskuje:
- 4 spotkania warsztatowe dla przedszkolaków w wieku 4-6 lat, które w miarę możliwości będą odbywać się w ogrodzie przedszkolnym

- publikacje edukacyjną "Bajkę o żywiołach" dla uczestników warsztatów po zakończonych warsztatach

- Scenariusze warsztatów do późniejszego wykorzystania podczas własnych zajęć

 

Poprzez realizację cyklu warsztatów tematycznych, opartych na czterech żywiołach, dzieci będą miały możliwość w sposób kreatywny i ciekawy podjąć próbę zrozumienia funkcjonowania ziemskiego ekosystemu oraz dadzą podstawę do kształtowania właściwych nawyków ekologicznych. Zajęcia mają sprzyjać uwrażliwieniu odbiorców na problemy środowiska naturalnego oraz przyczynić się do podejmowania rozwiązań już na poziomie dziecka. 

 

Szkoły Podstawowe w projekcie: 

- 4- godzinne warsztaty ekologiczne w plenerze (wycieczka edukacyjna, wspolne piknikowanie) skierowane dla uczniów klas I- III

- udział uczniów w eksperymentach, badaniach i ciekawych aktywnościach dot. tematyki zrównoważonego rozwoju

- publikacja edukacyjna "Bajka o żywiołach" dla uczestników warsztatów i Biblioteki Szkolnej 

- Scenariusze warsztatów do późniejszego wykorzystania podczas własnych zajęć

 

Warsztat stanowi pogłębienie i usystematyzowanie wiedzy o środowisku zdobytej w przedszkolu i szkole oraz stwarza możliwość kształtowania postaw ekologicznych i świadomości z zakresu zrównoważonego rozwoju. Czterogodzinne spotkanie oparte jest na czterech żywiołach, każdy temat pogłębiony jest indywidualnie, w wymiarze jednej godziny warsztatowej. Warsztaty będą mieć charakter praktyczny, ich integralną częścią będą eksperymenty (związane z zanieczyszczeniem powietrza, globalnym ociepleniem) oraz samodzielne badania (bioidentyfikacja, badania chemiczne jakości wody). Poruszone zostaną również takie zagadnienia jak: konsumpcjonizm, zmniejszenie produkcji domowych odpadów, segregacja, recykling, szacunek do natury, racjonalne zużycie energii, zanieczyszczenia powietrza i ich wpływ na człowieka itd. Zajęcia mają za zadanie uwrażliwić dzieci na problemy środowiska naturalnego oraz zachęcić do podejmowania wysiłku związanego z jego zachowaniem i ochroną.  

 

Wszystkie działania w ramach projektu są całkowicie bezpłatne i nie wiążą się dla biorącego udział przedszkola i szkoły z żadnymi ukrytymi obowiązkami.
Projekt jest finansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.
Nabór przedszkoli i szkół do projektu już się rozpoczął, a decydująca jest kolejność zgłoszeń.

 


Zainteresowanych prosimy o kontakt z:
Aneta Duch

Fundacja Aeris Futuro
tel.: 696460780

e-mail: aduch@aerisfuturo.pl

l
Kalendarz wydarzeń
newsletter
aeris futuro Aeris Futuro
   
Eko-certyfikaty Ekocertfikaty
ekobiuro Ekobiuro
Konsultacje Konsultacje
Kalkulator CO2 Kalkulator CO2
  GRA Ekobiuro
Nasze filmy
Program ZIELONE WYDARZENIA jest autorskim pomysłem Fundacji AERIS FUTURO, realizowany przez Fundację oraz sieć partnerów: Centrum Promocji Ekorozwoju, Regionalne Centrum Wolontariatu, EkoInicjatywa, Fundacja Ekorozwoju, w oparciu o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

FUNDACJA AERIS FUTURO 

telefon: 693 589 391,  e-mail: biuro@aerisfuturo.pl
Al. Daszyńskiego 22/46, 31-534 Kraków
REJESTROWE DANE FUNDACJI: REGON 120209543, NIP 9452053376, KRS 0000251803

engine solidside