napis alt

napis alt

napis alt

napis alt

Aktualności
csr
Jak biznes może ograniczyć zużycie zasobów oraz emisje CO2 i stać się społecznie odpowiedzialny?
Utworzono 27.02.2016

Interesariusze oczekują od firmy odpowiedzialności za wpływ jej działalności na otoczenie oraz chcą mieć dostęp do informacji o rodzaju, zakresie i efektywności działań prowadzonych w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu. Czym jest ekologiczna odpowiedzialność biznesu? I czy warto dbać o wizerunek firmy przyjaznej środowisku? 

Ekologiczna i społeczna odpowiedzialność firm a działania wizerunkowe.

Analizując społeczne i ekologiczne działanie firmy rozpatrując jej odpowiedzialność za produkt „od kołyski do pogrzebu" czyli od wydobycia zasobów aż po utylizację odpadów, rozpatrując to czy produkt jest planowany jako długotrwały. Istotne są też społeczne czynniki, warunki pracy zarówno w ich fabrykach i punktach sprzedaży, jak wśród dostawców surowców. Firmy, szczególnie duże korporacje, zatrudniające dziesiątki tysięcy pracowników mogą oddziaływać na zachowania pracowników i ich postawy (np. dając premie pracownikom korzystającym z transportu zbiorowego lub prowadząc program wolontariatu pracowniczego). Jako, że większość firm jest uzależniona od wyników bezpośredniej sprzedaży, firmy mają interes w tym aby dbać o swój wizerunek odpowiedzialnych i przyjaznych dla środowiska. Zawsze warto przyjrzeć się krytycznym okiem działalności firmy sprawdzając jej osiągnięcia w różnych obszarach, gdyż niekiedy działania wizerunkowe (reklama, public relations) górują nad faktyczną zmianą.

Aktywiści społeczni stwierdzili, iż firmy stosują dwa rodzaje działań wizerunkowych: greenwash (gdy firma „pierze swój wizerunek na zielono" czyli w nieuzasadniony sposób podkreśla swe zasługi dla środowiska) i bluewash („pranie na niebiesko" czyli podkreślanie zasług w dbałości o ludzi i prawa obywatelskie, np. wspieranie kampanii na rzecz niepełnosprawnych czy rozwoju w krajach Południa). W praktyce warto doceniać starania firm, ale też sprawdzać i pytać, czy np. koncern paliwowy poza wspieraniem ubogich dzieci w Polsce, dba o prawa społeczności mieszkających w Nigerii, gdzie wydobywa ropę? Czasem bowiem wykazanie się dobrymi wynikami w jakimś obszarze niezwiązanym z bezpośrednią działalnością firmy może służyć ukryciu braku działań na rzecz lepszych standardów w kluczowych obszarach działalności firmy.


Czym jest koncepcja ekologicznej odpowiedzialności biznesu?

Koncepcja ekologicznej odpowiedzialności oznacza zespół inicjatyw organizacji mającej na celu ograniczenie wpływu przedsięgiorstwa na środowisko naturalne. Inicjatywy te rozumiane są jako zmiany, które mogą być podejmowane przez firmę w obrębie produktów, procesów oraz polityki przedsiębiorstwa zwiazanej z ograniczeniem zużycia energii, z wykorzystaniem ekologicznych zrównoważonych zasobów, a także implementacją systemów zarzadzania środowiskowego. ECSR jest obowiązkiem przedsiębiorstwa pokrycia środowiskowych skutków działalności firmy, poprzez redukację emisji zanieczyszczeń oraz maksymalizację efektywności i produktywności swoich zasobów, a także ograniczenie praktyk, które mogłby negatywnie wpłynąć na korzystanie z zasobów kraju na przyszłe pokolenia. 


Wybrane osiągnięcia firm w zakresie społecznej odpowiedzialności:

Barlinek SA- odpowiedzialne pozyskiwanie drewna

Firma ta jest jednym z największych na świecie producentów naturalnych podłóg drewnianych, mając fabryki w Polsce, Ukrainie, Rosji i Rumunii. Firma zobowiązała się do pozyskiwania wyłącznie drewna z certyfikatem Dobrej Gospodarki Leśnej (FSC). W procesie produkcji zastosowano zasadę zero odpadów, aby przeciwdziałać marnotrawstwu surowca. Firma prowadzi też od wielu lat program pod nazwą „zasada 1 za 1", w ramach którego zobowiązuje się posadzić jedno drzewo za każdą sprzedaną paczkę desek. Według podanych przez Program Rozwoju ONZ (UNDP) szacunków, rezultatem akcji jest las liczący łącznie około 6,3 milionów drzew na powierzchni 600 ha wytwarzających około 50 tysięcy litrów tlenu dziennie i pochłaniających 75 tys ton CO2 rocznie. Drzewa te sadzone są w Polsce na terenie kilku województw i na Ukrainie, wedle firmy w ciągu zeszłego roku posadzono ponad milion drzew. Co istotne, drzewa z tego lasu nie są przeznaczane do celów produkcyjnych. Ponadto, w ramach redukcji emisji CO2 firma zastąpiła w znacznej mierze spalanie węgla dzięki biomasie (głównie drzewnym peletem, który stał się jednym z produktów firmy). Firma dbając o swój ekologiczny wizerunek, prowadzi również we współpracy Barlinek S.A. z Nadleśnictwem Barlinek oraz Stowarzyszeniem na Rzecz Dzikich Zwierząt "Sokół" akcję re-introdukcji sokoła wędrownego do barlineckich lasów. Proces niemal całkowitego wyginięcia tego gatunku w Polsce i całej Europie rozpoczął się w latach 60-tych ubiegłego wieku. Przyczyną zniszczenia populacji były stosowane wówczas na szeroką skalę środki ochrony roślin, które odkładały się w organizmach ptaków. Dzięki wspieranemu przez firmę programowi do dzikiego życie w lesie powróciło już 50 sokołów, które wychowały się w warunkach zbliżonych do naturalnych.

 

Procter and Gamble - energooszczędność

Procter & Gamble w zakresie zrównoważonego rozwoju założył sobie za cel m.in. redukcję zużycia energii o 50 procent w przeliczeniu na jednostkę produkcji. Zakończona w sierpniu 2010 roku modernizacja instalacji technologicznych pozwoliła łódzkiej fabryce żyletek należącego do P&G marki Gillette zredukować zużycie energii w skali roku o ok. 3,5 mln kWh. Zakład wprowadził kompleksowe, wydajne rozwiązanie, które zastąpiło istniejący system zarządzania i sterowania agregatami chłodniczymi, także inne rozwiązania podnoszące wydajność, w tym wdrożenie zmiennych przepływów wody lodowej oraz chłodnic wentylatorowych w celu uzyskania optymalnych wyników działania. Fabryka Gillette jest jednym z niewielu zakładów produkcyjnych na świecie, które otrzymały nagrodę „Lider w dziedzinie wydajności energetycznej". Fabryka ta jest też jednym z 9 zakładów P&G na świecie niewysyłającym odpadów na wysypiska (zasada „zero odpadów").

 

Skanska - zielone budownictwo

Firma deweloperska Skanska Property Poland deklaruje, iż jej misją jest „tworzenie zielonych budynków biurowych i ograniczenie wpływu nieruchomości na środowisko naturalne". Firma zwraca uwagę m.in. na wybór terenów wcześniej użytkowanych, pieszy dostęp do środków komunikacji miejskiej, usług tj. banki, szkoły oraz stacje zasilania pojazdów elektrycznych. Stosuje nowoczesne rozwiązania ograniczające zużycie wody i prądu w czasie eksploatacji, np. wodooszczędne krany i toalety, fasady i okna o wysokich parametrach izolacyjności, system odzyskiwania ciepła, system wentylacji oparty na belkach chłodzących. Oprócz tego firma ponownie wykorzystuje wodę szarą i deszczową, redukuje zużycie energii dzięki zastosowaniu montażu systemu daylight, a także instaluje panele fotowoltaiczne.

Ikea - osiągnięcia społeczne i ekologiczne

Firma Ikea deklaruje dbałość o swoje produkty na wszystkich etapach ich produkcji, sprzedaży i utylizacji, jak i również oddziałując na styl życia pracowników. Jej wpływ na środowisko jest ogromny, wystarczy wspomnieć, że co roku sklepy Ikea odwiedza 665 milionów klientów, których firma chce inspirować do zrównoważonego stylu życia. Ikea chce, żeby do 2020 roku całe jej zapotrzebowanie energii elektrycznej było pokrywane ze źródeł odnawialnych i przewidziała na ten cel 1,5 miliarda euro.

Najbardziej krytycznym obszarem działalności firmy jest źródło pozyskiwania drewna, z którego wytwarza meble. Firma deklaruje, iż jej „długofalowym celem" jest wyłączne nabywania drewna z lasów z certyfikatem odpowiedzialnego zarządzania Forest Stewardship Council (FSC). Koncern deklaruje współpracę z WWF by zwiększać dostępność drewna z certyfikatem FSC oraz wspólną walkę ze zjawiskiem nielegalnej wycinki lasów. Widać świadomość problemu i starania, ale w tym momencie firma nie gwarantuje jeszcze, iż wszelkie drewno jest pozyskiwane w zrównoważony sposób.

Wpierając korzystanie z OZE firma ma znacznie większe osiągnięcia w swych zagranicznych oddziałach niż w Polsce. 10 sklepów IKEA we Francji korzysta z paneli słonecznych, pokrywających od 60 do 80% zapotrzebowania na wodę ciepłą. W sklepie firmy w Mediolanie, postawiono na geotermię. Dzięki trzem pompom ciepła, system dostarcza 1600 kW mocy cieplnych i 1400 kW mocy chłodzących, co pozwala na oszczędności 300 ton ropy naftowej rocznie lub 800 ton emisji dwutlenku węgla.

Firma daje wyraz wsparciu OZE oferując wybrane produkty: Lampki SUNNAN wykorzystują ogniwa słoneczne, które przekształcają światło słoneczne w energię elektryczną i nie wymagają zasilania prądem. Wystarczy ładować panel przez 9-12 godzin na słońcu, otrzymując w zamian trzy godziny pełnego światła, które można wykorzystać w dowolnym pomieszczeniu. Firma przekazuje również te lampy charytatywnie do domów dzieci z krajów Południa, które wcześniej korzystały z lamp naftowych. Jeśli chodzi o pakowanie produktów firma propaguje wykorzystywanie tekturowych opakowań, które nadają się do recyklingu i wymagają niewiele surowców. Koncern próbuje projektować krzesła tak aby jak najwięcej ich mieściło się w ciężarówce. Klienci IKEA mogą też oddawać świetlówki energooszczędne do recyklingu w większości sklepów.

Na końcowym etapie produkcji, firma wymaga by wszystkie sklepy sortowały co najmniej pięć typów najczęstszych odpadów. W praktyce oznacza to, że prawie 75% odpadów jest sortowana w sklepach, a ponad 80% jest (pod koniec cyklu życia) poddawana recyklingowi lub wykorzystywana w produkcji energii. W niektórych sklepach w Skandynawii resztki jedzenia są zbierane w centrach firmy i przetwarzane na biogaz dla autobusów.

W Polsce ciągle dla konsumentów decydującym czynnikiem przy zakupie produktu lub usługi jest cena, lecz coraz więcej konsumentów staje się świadomymi i chce aby firmy, którym daje zarobić miały pozytywny wpływ na środowisko i ludzi (np. uczciwe traktowanie klientów, szanowanie praw pracowników, dostawców czy społeczności lokalnych gdzie np. prowadzą działalność wydobywczą lub produkcyjną). Z punktu widzenia ekologicznego, szczególnie istotne jest, czy firmy wykazują odpowiedzialne podejście do gospodarowania zasobami takimi jak woda czy energia. 

Social Carbon Offset i program CZAS NA LAS

Od 10 lat Aeris Futuro realizuje działania mające na celu rekompensatę emisji CO2 poprzez nowe nasadzenia drzew z programem CZAS NA LAS. Od czerwca 2016 proponujemy również nowe narzędzie Social Carbon Offset, będące nie tylko możliwością kompensacji śladu węglowego przez firmy poprzez instalacje OZE w podmiotach społecznych, ale także przyczyni się do istotnych kroków w dążeniu do gospodarki niskoemisyjnej. W narzędziu nie chodzi jedynie o offsetowanie emisji. Dzięki kalkulatorowi, opracowanemu przez współpracujących z nami ekspertów Polskiej Akademii Nauk, przedsiębiorstwa mogą uzyskać wyliczenie dotyczące śladu węglowego ich operacji, działań produkcyjnych, produktów, organizowanych imprez, wyjazdów służbowych itd. Firmy otrzymają od nas możliwość ekspertyzy dotyczącej poprawy efektywności wykorzystania energii i paliw, a co za tym idzie zmniejszenia kosztów zużycia energii. Następnie, po dokonaniu stosownej analizy, będziemy proponować, w ramach rekompensaty, inwestycje w instalacje odnawialnych źródeł energii, których użytkowanie przyniesie konkretne redukcje emisji gazów cieplarnianych, głównie CO2. 


 

 


Na podstawie artykułu źródłowego z http://www.ceo.org.pl/pl

Kalendarz wydarzeń
newsletter
aeris futuro Aeris Futuro
   
Eko-certyfikaty Ekocertfikaty
ekobiuro Ekobiuro
Konsultacje Konsultacje
Kalkulator CO2 Kalkulator CO2
  GRA Ekobiuro
Nasze filmy
Program ZIELONE WYDARZENIA jest autorskim pomysłem Fundacji AERIS FUTURO, realizowany przez Fundację oraz sieć partnerów: Centrum Promocji Ekorozwoju, Regionalne Centrum Wolontariatu, EkoInicjatywa, Fundacja Ekorozwoju, w oparciu o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

FUNDACJA AERIS FUTURO 

telefon: 693 589 391,  e-mail: biuro@aerisfuturo.pl
Al. Daszyńskiego 22/46, 31-534 Kraków
REJESTROWE DANE FUNDACJI: REGON 120209543, NIP 9452053376, KRS 0000251803

engine solidside