napis alt

napis alt

napis alt

napis alt

Aktualności
demoseuropa
Obywatele zasobni w zasoby. Biała Księga zarządzania zasobami naturalnymi w Polsce.
Utworzono 23.06.2015

 Polacy stają się bogatsi, ale przez to wcale nie są bardziej "zasobni". Od 10 lat stopniowo doganiamy unijną średnią pod względem PKB na mieszkańca. Jednak wciąż dzieli nas od średniej UE przepaść pod względem efektów zarządzania zasobami naturalnymi - mierzonych między innymi efektywnością wykorzystywania surowców, efektywnością energetyczną, recyklingiem.

W raporcie pt. "Obywatele zasobni w zasoby. Biała Księga zarządzania zasobami
naturalnymi w Polsce
" został dokonany przegląd systemu zarządzania zasobami naturalnymi w Polsce; przedstawiono wyniki badań makroekonomicznych porównujących Polskę z innymi krajami europejskimi pod względem efektów gospodarowania zasobami; omówiliśmy zagraniczne "dobre praktyki" w tym zakresie; a także sformułowaliśmy propozycje reform, które pozwoliłyby Polsce na zarządzanie zasobami naturalnymi w sposób spójny, strategiczny i zrównoważony.

Raport został przygotowany przez zespół fundacji demosEUROPA-Centrum
Strategii Europejskiej
oraz Instytutu Fridtjofa Nansena w składzie: *Krzysztof Blusz, Tor Hakon Jackson Inderberg i Paweł Zerka (red.)*. Koncepcja badania makroekonomicznego oraz Indeks Rozwoju Efektywnego Zasobowo zostały zrealizowane wspólnie z Instytutem WISE. Publikacja stanowi zwieńczenie projektu Obywatele zasobni w zasoby, realizowanego w latach 2014 - 2015 w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Inspiracją dla prezentowanego tekstu były trwające od 2014 roku dyskusje w ramach Grupy Roboczej ds. Zarządzania Zasobami Naturalnymi w Polsce, obradującej pod honorowym przewodnictwem Prof. Michała Kleibera; a także spotkania indywidualne z ekspertami w Warszawie, Wrocławiu, Gdańsku, Krakowie, Lublinie oraz Oslo (Norwegia), w których uczestniczyła nasza Prezes Fundacji Joanna Mieszkowicz.

 

 

Kalendarz wydarzeń
newsletter
aeris futuro Aeris Futuro
   
Eko-certyfikaty Ekocertfikaty
ekobiuro Ekobiuro
Konsultacje Konsultacje
Kalkulator CO2 Kalkulator CO2
  GRA Ekobiuro
Nasze filmy
Program ZIELONE WYDARZENIA jest autorskim pomysłem Fundacji AERIS FUTURO, realizowany przez Fundację oraz sieć partnerów: Centrum Promocji Ekorozwoju, Regionalne Centrum Wolontariatu, EkoInicjatywa, Fundacja Ekorozwoju, w oparciu o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

FUNDACJA AERIS FUTURO 

telefon: 693 589 391,  e-mail: biuro@aerisfuturo.pl
Al. Daszyńskiego 22/46, 31-534 Kraków
REJESTROWE DANE FUNDACJI: REGON 120209543, NIP 9452053376, KRS 0000251803

engine solidside