napis alt

napis alt

napis alt

napis alt

Polska przyłącza się europejskiej kampanii: Świat z klimatem, który nam odpowiada
Utworzono 10.10.2012

Ponad 50 proc. Europejczyków deklaruje podejmowanie działań na rzecz poprawy klimatu (1). W celu promowania dobrych postaw oraz dostarczenia społeczeństwu wiedzy, praktycznych rozwiązań Komisja Europejska rozpoczyna kampanię „Świat, jaki lubisz. Klimat, który Ci odpowiada.” Partnerami kampanii w Polsce są Krajowa Agencja Poszanowania Energii, „Stop CO2 - Rusz się” projekt ekologa i podróżnika Dominika Dobrowolskiego oraz Koalicja Klimatyczna. Działania kampanii będą trwały do 2013 roku.

Connie Hedegaard – komisarz UE ds. działań w dziedzinie klimatu – we współpracy z ponad 70 organizacjami z całej Europy, zainaugurowała 8 października br. ogólnoeuropejską kampanię informacyjną. Zadaniem kampanii „Świat, jaki lubisz. Klimat, który Ci odpowiada.” jest pokazanie, że działania dotyczące klimatu mogą zwiększyć dobrobyt i przynieść korzyści gospodarcze obywatelom Europy. Celem kampanii jest również zwrócenie uwagi w debacie związanej z klimatem, na to jak istotne są praktyczne rozwiązania, które przynoszą korzyści i pozwalają uzyskać oszczędności pieniędzy, czasu i ograniczenie emisji gazów cieplarnianych.

W całej Europie można znaleźć wiele przykładów inteligentnych i innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie klimatu, prowadzących do ograniczenia zanieczyszczenia CO2 i poprawy jakości życia Europejczyków. Jednym z przykładów jest dworzec główny w Sztokholmie, w którym do ogrzania pobliskiego biurowca wykorzystuje się ciepło ciał pasażerów . Takie działanie wpływa nie tylko na ograniczenia emisji dwutlenku węgla, poprawia także efektywność kosztową dworca. Dzięki wykorzystanemu systemowi rachunki za energię dla tego budynku zmniejszyły się o 20-25 proc. Kolejnym przykładem może być duńska szkoła Gedved w miejscowości Horsens. Wykorzystanie energii słonecznej pozwala zaoszczędzić placówce rocznie 30 tys. Euro, które są przeznaczane na poprawę edukacji.

„Mamy wybór: możemy DZIAŁAĆ, wykorzystując wiedzę na temat zmiany klimatu albo siedzieć bezczynnie i obserwować pogarszającą się sytuację. Obie opcje kosztują. Dlaczego nie mielibyśmy stworzyć świata, jaki lubimy, z klimatem, który nam odpowiada, dopóki mamy na to jeszcze czas? Celem kampanii jest skoncentrowanie europejskiej debaty na możliwych rozwiązaniach i powodach, dla których ich nie stosujemy” - powiedziała Connie Hedegaard.

Osią kampanii ma być strona internetowa, dostępna we wszystkich 23 językach UE. Serwis internetowy będzie platformą, na której obywatele, przedsiębiorstwa i grupy lokalne będą mogły przedstawiać, promować i prowadzić dialog na temat rozwiązań służących ograniczeniu emisji. W ramach planowanych działań, na stronie internetowej zostanie ogłoszony ogólnoeuropejski konkurs na najlepsze i najbardziej oryginalne rozwiązanie, które wpływa pozytywnie na klimat.

W ramach kampanii, organizatorzy będą zapraszali i nawiązywali współpracę z partnerami – organizacjami, których celem jest realizowanie działań dążących do poprawy klimatu. Obecnie kampanię poparło ponad 70 organizacji, obejmujących stowarzyszenia biznesowe, uniwersytety, organizacje pozarządowe i instytucje rządowe.

Podczas inauguracji kampanii pod hasłem „Wizje świata, jaki lubisz” komisarz Hedegaard, Sekretarz Stanu Wielkiej Brytanii ds. Energii i Zmiany Klimatu Ed Davey oraz inni prelegenci rozpoczęli debatę, w której uczestniczyli partnerzy kampanii i obywatele. Dyskusję można oglądać na żywo na profilu kampanii na Facebooku oraz komentować na Twitterze.

W latach 2012-2013 zorganizowane zostaną kolejne wydarzenia w różnych państwach członkowskich, w tym w Bułgarii, Polsce, Portugalii i we Włoszech.

Kontekst i tło kampanii

Działania kampanii zostały zaplanowane do końca 2013 r. Zostaną w niej zaprezentowane efektywne ekonomiczne oraz skuteczne rozwiązania w zakresie spełnienia celu UE, polegającego na ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych o 80-95 proc. do 2050 r.

Kampania stanowi uzupełnienie „Planu działania prowadzącego do przejścia na konkurencyjną gospodarkę niskoemisyjną do 2050 r.” Komisji z marca 2011 r. Dokument wyznacza sposoby znacznych, ale opłacalnych ograniczeń emisji w głównych sektorach gospodarki. W planie działania wykazano, że stworzenie gospodarki niskowęglowej umożliwi zwiększenie inwestycji w „czyste” technologie i infrastrukturę, np. inteligentne sieci elektryczne. Ponadto sugerowane rozwiązania mogą znacznie zmniejszyć import ropy i gazu.

W średnioterminowej perspektywie do 2020 r. UE zamierza ograniczyć emisje gazów cieplarnianych o 20 proc, zwiększyć efektywność energetyczną o 20 proc. i zwiększyć udział energii ze źródeł odnawialnych w koszyku energetycznym do 20 proc. Obecnie emisje UE są o 17 proc. niższe niż w roku 1990.

Dodatkowe informacje

Inaugurację można oglądać na żywo na stronie kampanii na Facebooku: www.facebook.com/EUClimateAction. Dyskusja prowadzona będzie na Twitterze: #worldulike.

Strona internetowa kampanii: http://world-you-like.europa.eu. Na stronie dostępne są informacje prasowe i zdjęcia.

Lista projektów w całej UE: http://world-you-like.europa.eu/en/success-stories

Dalsze informacje na temat „Planu działania prowadzącego do przejścia na konkurencyjną gospodarkę niskoemisyjną do 2050 r.” znajdują się na stronie internetowej DG ds. Działań w dziedzinie Klimatu http://ec.europa.eu/clima/policies/roadmap/index_en.htm. 

(1) Special EB 372, 2011

l
Kalendarz wydarzeń
newsletter
aeris futuro Zielone Wydarzenia
   
Eko-certyfikaty Ekocertfikaty
ekobiuro Ekobiuro
Konsultacje Konsultacje
Kalkulator CO2 Kalkulator CO2
  GRA Ekobiuro
Nasze filmy
Program ZIELONE WYDARZENIA jest autorskim pomysłem Fundacji AERIS FUTURO, realizowany przez Fundację oraz sieć partnerów: Centrum Promocji Ekorozwoju, Regionalne Centrum Wolontariatu, EkoInicjatywa, Fundacja Ekorozwoju, w oparciu o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

FUNDACJA AERIS FUTURO 

telefon: 693 589 391,  e-mail: biuro@aerisfuturo.pl
Al. Daszyńskiego 22/46, 31-534 Kraków
REJESTROWE DANE FUNDACJI: REGON 120209543, NIP 9452053376, KRS 0000251803

engine solidside