napis alt

napis alt

napis alt

napis alt

Polska biało-zielona, czyli co nam zostanie po polskiej prezydencji
Utworzono 04.06.2012

4 czerwca 2012, w przeddzień Światowego Dnia Ochrony Środowiska, na rewitalizowanym podwórku przy ul. Naczelnikowskiej 50 na Targówku Fabrycznym, posadzono 15 dwumetrowych jabłoni, wspólnymi siłami przedstawicieli Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ambasady Królestwa Danii, Fundacji Aeris Futuro, stowarzyszenia Odblokuj i mieszkańców.

Sadzenie zostało zrealizowane w ramach akcji offsetowania polskiej prezydencji, czyli w ramach zmniejszania szkodliwych działań na środowisko poprzez sadzenie drzew, które produkują dobroczynny dla ludzi i środowiska tlen. Drzewka zostały zakupione z pieniędzy uzyskanych za odsprzedaż odpadów pozostałych po polskiej prezydencji. Jabłonie od tej pory będą rosły i umilały czas mieszkańcom rewitalizowanego podwórka na Targówku Fabrycznym.
 
Akcję ponownego wykorzystania materiałów zorganizowała Fundacja Aeris Futuro we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych i z pomocą Stowarzyszeń „Odblokuj” oraz „Niepełnosprawni dla Środowiska EKON”. W sumie zebrano prawie 4 tony odpadów do ponownego przetworzenia.    

Gośćmi specjalnymi spotkania, którzy własnoręcznie i z zapałem sadzili jabłonie byli: Konrad Niklewicz (podsekretarz stanu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego), Edyta Lewit (Ambasada Królestwa Danii), a także Monika Janus - Klewiado (dyrektor w Biurze Rzecznika MSZ). W sadzenie drzew włączyli się także mieszkańcy osiedla.

Aura była łaskawa i zaczęło padać dopiero wtedy, gdy przyszedł czas na podlewanie.Takie działania są ogromnie ważne dla społeczności, a także dla miasta, dlatego Fundacja Aeris Futuro wspólnie ze stowarzyszeniem Odblokuj ma w zanadrzu dalsze plany na zazielenianie Warszawy.

Na pamiątkę polskiej prezydencji i wspólnego sadzenia umieszczono tabliczkę informacyjną na ogrodzeniu o treści: Drzewa zostały ufundowane ze środków pozyskanych z recyklingu materiałów pozostałych po spotkaniach prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej w 2011 roku. Stanowią praktyczny symbol wdrażania rozwiązań ekologicznych przez polską prezydencję. Projekt przeprowadzony przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych we współpracy z Fundacją Aeris Futuro oraz Stowarzyszeniem „Niepełnosprawni dla Środowiska EKON”.
 
Fundacja Aeris Futuro zaprezentowała także wersje elektroniczną poradnika „Jak organizować wydarzenia w zielonym standardzie?”. Ta edycja poradnika została przygotowana we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych.  Publikacja stanowi kompendium wiedzy z zakresu organizacji wydarzeń i spotkań w zielonym standardzie. „Znaczenie ekologii z roku na rok się zwiększa, a dla wielu polskich firm ochrona środowiska staje się ważnym elementem strategii działania – mówi Prezes Fundacji Aeris Futuro Jaonna Mieszkowicz. Poprzez organizację „Zielonych Wydarzeń” chcemy zminimalizować niekorzystny wpływ firm i instytucji na środowisko naturalne – dodaje.  Plik z poradnikiem do pobrania - w prawej kolumnie nad newsletterem.

5 czerwca obchodzimy Światowy Dzień Ochrony Środowiska (World Environment Day – WED) - dzień ten został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ na Konferencji Sztokholmskiej w 1972 roku i obchodzony jest corocznie w ponad 100 krajach dla przypomnienia głównych haseł konferencji dotyczących zgodności rozwoju cywilizacji z

O polskiej prezydencji i offsecie:

Zgodnie z „Raportem końcowym z przygotowania i sprawowania prezydencji” przyjętym przez Radę Ministrów 17 kwietnia 2012 roku  liczba spotkań krajowych w ramach polskiej prezydencji wyniosła 452. Każde z nich starano się zorganizować w tzw. Zielonym Standardzie. Działania mające na celu zminimalizowanie negatywnego wpływu na środowisko nie ograniczyły się tylko do etapu przed i w trakcie, ale również do etapu po prezydencji. 

Fundacja Aeris Futuro oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych zdecydowali dokonać recyklingu odpadów pozostałych po spotkaniach prezydencji.

Materiały informacyjno-promocyjne, które nie nadawały się po prezydencji do dalszego użytku, zostały przekazane do ekologicznej utylizacji. Zbiórkę odpadów przeprowadziło, wskazane przez Fundację Aeris Futuro, warszawskie stowarzyszenie "Niepełnosprawni dla Środowiska EKON". Do akcji przyłączyły się cztery ministerstwa: Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Środowiska i Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Zebrano 3880 kg odpadów, z czego 3330 kg zostanie ponownie wykorzystane.

Makulatura (papiery i kartony) trafiły do papierni. Złom (metale i aluminium) trafiły do hut, a bannery    zostały przetworzone na torby.
 
Przewodnictwo Polski w Radzie Unii Europejskiej  rozpoczęło się 1 lipca 2011 roku, a zakończyło 31 grudnia 2011 roku. Zgodnie z postanowieniem Traktatu z Lizbony przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej przejmuje kraj członkowski Unii Europejskiej na okres pół roku. Obecnie prezydencję sprawuje Dania, której działania w ramach prezydencji są prowadzone z myślą o środowisku. 
 
Miejsce wydarzenia
Podwórko przy Naczelnikowskiej to miejsce szczególne, położone przy ważnych traktach komunikacyjnych. W celu wykorzystania przestrzeni, wcześniej niezagospodarowanej przez mieszkańców osiedli, Stowarzyszenie „Odblokuj” rozpoczęło rewitalizację podwórka. 
 
Program przekształceń uwarunkowany jest przez obowiązujące przepisy – wynikające z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Podwórko podzielone zostało na strefy – najbardziej intymną, sąsiadująca z budynkiem, która zdominowana jest przez prywatne ogródki mieszkańców, strefę buforowej zieleni z brzozowym zagajnikiem, odgradzającą mieszkańców od spojrzeń i hałasu oraz część najbliższą ulicy ks. Ziemowita. Nasadzenia mają stworzyć przestrzeń dla mam z dziećmi – z wysypanym piaskiem i specjalnie zaprojektowaną „szuwarową” zielenią.

l
Kalendarz wydarzeń
newsletter
aeris futuro Zielone Wydarzenia
   
Eko-certyfikaty Ekocertfikaty
ekobiuro Ekobiuro
Konsultacje Konsultacje
Kalkulator CO2 Kalkulator CO2
  GRA Ekobiuro
Nasze filmy
Program ZIELONE WYDARZENIA jest autorskim pomysłem Fundacji AERIS FUTURO, realizowany przez Fundację oraz sieć partnerów: Centrum Promocji Ekorozwoju, Regionalne Centrum Wolontariatu, EkoInicjatywa, Fundacja Ekorozwoju, w oparciu o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

FUNDACJA AERIS FUTURO 

telefon: 693 589 391,  e-mail: biuro@aerisfuturo.pl
Al. Daszyńskiego 22/46, 31-534 Kraków
REJESTROWE DANE FUNDACJI: REGON 120209543, NIP 9452053376, KRS 0000251803

engine solidside