napis alt

napis alt

napis alt

napis alt

Zielona Prezydencja
Celem projektu Fundacji Aeris Futuro "Zielona Prezydencja" było zwiększanie świadomości w zakresie zagadnień stanowiących priorytety środowiskowe polskiej prezydencji w Radzie UE, do których należały:
 
• Zapobieganie zmianom klimatu oraz adaptacja do tych zmian, w tym np.
o gospodarka niskoemisyjna;
o zrównoważony transport;
o efektywność energetyczna;
o zielony standard wydarzeń.

• Efektywne wykorzystywanie zasobów, w tym np.
o ekologiczny cykl życia produktu;
o zmiana postaw konsumenckich- gospodarka odpadami.

• Ochrona bioróżnorodności, w tym np.
o szanse i zagrożenia bioróżnorodności;
o uwzględnianie środowiska w planowaniu przestrzennym;
o rola lasów.
Nasze półroczne przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej było doskonałym czasem na promocję problemów środowiskowych oraz działań, podejmowanych przez kraje członkowskie na rzecz ochrony środowiska. W Polsce świadomość ekologiczna oraz znajomość strategii środowiskowych Unii Europejskiej jest w dalszym ciągu niska, stąd pomysł Fundacji Aeris Futuro na realizację szeroko zakrojonych działań edukacyjnych w tym zakresie. 
 
Działania w ramach projektu:
• Konferencja „Zielone Priorytety Polskiej Prezydencji w Praktyce" (22-24 września, Hotel pod Kazimierzem, Ojców, Ojcowski Park Narodowy)
Celem spotkania była wymiana doświadczeń i prezentacja dobrych praktyk w zakresie współpracy organizacji pozarządowych z administracją, światem nauki i biznesu, zwłaszcza na polu edukacji ekologicznej i europejskiej. Do udziału w wydarzeniu zaprosiliśmy przedstawicieli organizacji trzeciego sektora, działających zarówno w dziedzinie ekologii, jak i edukacji europejskiej, wolontariuszy instytucji polskiej prezydencji, reprezentantów samorządów lokalnych i środowiska naukowego.
Dzień Zielonej Prezydencji (1 października, Mały Rynek w Krakowie)
W ramach obchodów Dnia Zielonej Prezydencji odbyła się edukacyjna Gra Miejska oraz happening połączony z warsztatami ekologiczno-artystycznymi. 1200 pierników, 1000 uczestników, 300 kwiatków, gra planszowa 10x10 m, 4 metrowe bańki mydlane, 15 wystawców, 5 fantastycznych godzin i 1 zespół jadący do Brukseli. Te liczby najlepiej podsumowują Dzień Zielonej Prezydencji. 
W sobotę 1 października odbyło się wielkie święto wszystkich miłośników zrównoważonego i ekologicznego stylu życia. Była to doskonała szansa, aby dowiedzieć się czegoś o polskiej prezydencji w Radzie UE, a w szczególności o środowiskowych priorytetach - ochronie bioróżnorodności i klimatu oraz efektywnemu wykorzystaniu zasobów.
Na odwiedzających czekała wystawa fotograficzna oraz ekspozycja drewnianych rzeźb. Chętni mogli dowiedzieć się jak segregować śmieci lub stworzyć z nich modną biżuterię podczas warsztatów z uprecyklingu. Uczniowie z Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego w Krakowie rozdawali pierniczki w kształcie gwiazdek, które nawiązywały do symbolu Unii Europejskiej. Dzieci oraz starsi mogli poszaleć przy muzyce unplugged, a wielkie bańki mydlane unosiły się w powietrzu. 
Na kierowców czekały pojazdy elektryczne. Skuter, rower oraz samochód, w którym koszt przejechania 100 km to zaledwie 1zł (!). Tuż obok wszystkich porwała gra planszowa w wersji makro - czyli Kupuj Odpowiedzialnie. Uczestnicy walczyli o nagrody, a pionkami w tej rywalizacji musieli być osobiście. 
Na wszystkich czekały piękne bratki. Żółte, niebieskie, białe i czerwone kwiatki były nagrodą dla osób, które wzięły udział w kilku minikonkurencjach. Mamy nadzieję, że ta kwitnąca niespodzianka będzie cieszyć oko jeszcze do zimy. Dla spragnionych wiedzy czekały stoiska informacyjne gdzie mogli zasięgnąć wiedzy i otrzymać materiały związane z odbywającym się wydarzeniem.
Gra w Zielone - 10 zespołów rywalizowało o fantastyczne nagrody. Uczestnicy przemierzali przez 3 godziny przemierzali centrum Krakowa i zmagali się z różnymi zadaniami. O godz. 17 na finał przybył s Bogusław Sonik, poseł do Parlamentu Europejskiego, którzy wręczył nagrody zwycięzcom. 
Wsparcie merytoryczno-promocyjne
W ramach tego działania oferowaliśmy wsparcie merytoryczne dla organizatorów różnego typu wydarzeń związanych z polską prezydencją. Naszym celem jest wspieranie wszelkiej aktywności, tak, aby miała charakter przyjazny środowisku. W tej dziedzinie nawiązaliśmy współpracę z Forum Odpowiedzialnego Biznesu i Ministerstwem Gospodarki przy organizacji konferencji „Wspólna Odpowiedzialność" (5 września 2011).
 
W dniu 17 kwietnia 2012 Rada Ministrów przyjęła raport końcowy z polskiej prezydencji w Radzie UE.
Zachęcamy szczególnie do lektury rozdziału 2.4.4. pt. "Zielona Prezydencja", poświęconego zagadnieniom zrównoważonej organizacji wydarzeń związanych z Prezydencją. W rozdziale tym znalazły się informacje o współpracy polskiej prezydencji z Fundacją Aeris Futuro w ramach Klubu Przyjaciół Prezydencji. W rozdziale tym wspomniano o wsparciu Fundacji przy koordynacji recyklingu odpadów pozostałych po prezydencji, a także o wydanym przez Fundację poradniku "Organizacja wydarzeń w Zielonym Standardzie", który dystrybuowano podczas szkoleń Korpusu Polskiej Prezydencji. W raporcie znalazła się też wzmianka o konferencji "Zielone priorytety polskiej prezydencji w praktyce" (22-24 września 2011) oraz Dniu Zielonej Prezydencji (1 października 2011), które były elementem realizowanego przez nas projektu "Zielona Prezydencja - dajmy Polsce szansę na sukces", a także o konferencji organizowanej przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu i Ministerstwo Gospodarki w partnerstwie z Fundacją Aeris Futuro.

Raport jest wspólnym dziełem wszystkich resortów, które były zaangażowane w przygotowanie i realizację polskiego przewodnictwa w Radzie UE.

Zachęcamy do lektury! 

 

Kalendarz wydarzeń
newsletter
aeris futuro Zielone Wydarzenia
   
Eko-certyfikaty Ekocertfikaty
ekobiuro Ekobiuro
Konsultacje Konsultacje
Kalkulator CO2 Kalkulator CO2
  GRA Ekobiuro
Nasze filmy
Program ZIELONE WYDARZENIA jest autorskim pomysłem Fundacji AERIS FUTURO, realizowany przez Fundację oraz sieć partnerów: Centrum Promocji Ekorozwoju, Regionalne Centrum Wolontariatu, EkoInicjatywa, Fundacja Ekorozwoju, w oparciu o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

FUNDACJA AERIS FUTURO 

telefon: 693 589 391,  e-mail: biuro@aerisfuturo.pl
Al. Daszyńskiego 22/46, 31-534 Kraków
REJESTROWE DANE FUNDACJI: REGON 120209543, NIP 9452053376, KRS 0000251803

engine solidside