napis alt

napis alt

napis alt

napis alt

Współpraca z administracją
29.08.2013 Przedstawiamy formularz zgłoszeniowy i program seminarium szkoleniowego LIFE+ w zakresie efektywnego usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest. Skierowane jest ono do pracowników urzędów miast i gmin, zarządców nieruchomości oraz osób prywatnych - użytkowników wyrobów azbestowych z powiatów: tarnowskiego, brzeskiego, dąbrowskiego.
10.10.2012
Ponad 50 proc. Europejczyków deklaruje podejmowanie działań na rzecz poprawy klimatu. W celu promowania dobrych postaw oraz dostarczenia społeczeństwu wiedzy, praktycznych rozwiązań Komisja Europejska rozpoczyna kampanię „Świat, jaki lubisz. Klimat, który Ci odpowiada.” Partnerami kampanii w Polsce są Krajowa Agencja Poszanowania Energii, „Stop CO2 - Rusz się” projekt ekologa i podróżnika Dominika Dobrowolskiego oraz Koalicja Klimatyczna. Działania kampanii będą trwały do 2013 roku.
04.06.2012
Fundacja Aeris Futuro we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych i z pomocą Stowarzyszeń „Odblokuj” i „Niepełnosprawni dla Środowiska EKON” podjęła działanie na rzecz ponownego wykorzystania materiałów pozostałych po prezydencji. Inicjatywa ta, to symbol wdrażania rozwiązań ekologicznych przez polską prezydencję, której zwieńczeniem było wydarzenie 4 czerwca o godz. 15.30 przy ul. Naczelnikowskiej 50 na Targówku Fabrycznym w Warszawie.
15.03.2012 Projekt poświęcony środowiskowym priorytetom polskiej prezydencji w Radzie Unie Europejskiej w 2011 roku.
18.08.2012
Kraków i Małopolska mogą zaoferować aż 39 ciekawych ofert imprez integracyjno - motywacyjnych, organizowanych przez branżę turystyczną dla turystów odwiedzających region - taki jest wynik pracy komisji konkursowej oceniającej oferty złożone w konkursie na najciekawsze oferty imprez integracyjno - motywacyjnych w Krakowie i Małopolsce. Prezes Fundacji wzięła udziała w pracach Komisji Konkursowej, podkreślając wagę środowiskowych aspektow organizacji imprez w ocenie nadesłanych ofert.
Kalendarz wydarzeń
newsletter
aeris futuro Zielone Wydarzenia
   
Eko-certyfikaty Ekocertfikaty
ekobiuro Ekobiuro
Konsultacje Konsultacje
Kalkulator CO2 Kalkulator CO2
  GRA Ekobiuro
Nasze filmy
Program ZIELONE WYDARZENIA jest autorskim pomysłem Fundacji AERIS FUTURO, realizowany przez Fundację oraz sieć partnerów: Centrum Promocji Ekorozwoju, Regionalne Centrum Wolontariatu, EkoInicjatywa, Fundacja Ekorozwoju, w oparciu o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

FUNDACJA AERIS FUTURO 

telefon: 693 589 391,  e-mail: biuro@aerisfuturo.pl
Al. Daszyńskiego 22/46, 31-534 Kraków
REJESTROWE DANE FUNDACJI: REGON 120209543, NIP 9452053376, KRS 0000251803

engine solidside