napis alt

napis alt

napis alt

napis alt

Konferencje i wydarzenia edukacyjne
Pracownicy firmy CEMEX sadzą drzewa
CEMEX Polska dla środowiska naturalnego - zeroemisja konferencja
Utworzono 20.04.2012
CEMEX Polska podejmuje wiele inicjatyw na rzecz ekologii, w tym roku we współpracy z Fundacją AERIS FUTURO. Eksperci Fundacji wiedzą, jak organizować wydarzenia i konferencje w sposób zrównoważony i odpowiedzialny wobec środowiska. W związku z organizowaną Konferencją Kadry Managerskiej CEMEX wyliczyli ślad klimatyczny powstały podczas organizacji i realizacji konferencji oraz zorganizowali offset, czyli sadzenie drzew jako działanie na rzecz środowiska.
 
Oszacowany ślad klimatyczny Konferencji to 9815,95 kg CO2, na który złożyły się emisje związane z podróżami, zużyciem energii elektrycznej, wody, papieru oraz materiałów konferencyjnych. Prezes Fundacji AERIS FUTURO, Joanna Mieszkowicz, podkreśla, że efekt zero emisyjności (carbon neutral) zostanie uzyskany po 30 latach poprzez posadzenie drzew. Drzewa absorbują CO2 w czasie fotosyntezy i akumulują go w swojej biomasie, redukując tym samym koncentrację gazów w atmosferze. Drzewa zasadzili pracownicy CEMEX Polska w ramach pracowniczej akcji wolontariackiej 18 kwietnia nie daleko w miejscowości Nowe Borsuki w powiecie pułtuskim. Zasadzono 4900 sadzonek sosny. Jest to gatunek odporny na trudne warunki, choroby i szkodniki gatunek, występujący w Europie Środkowej i kilku innych regionach. Sadzonki drzew oraz miejsce do przeprowadzenia nasadzeń zapewniło Nadleśnictwo Pułtusk.
 
Fundacja AERIS FUTURO, jedyna w Polsce organizacja, która kompleksowo zajmuje się działaniami z zakresu carbon offset, czyli rekompensaty emisji gazów cieplarnianych do atmosfery przyznała CEMEX Polska - Organizatorowi Wydarzenia specjalny Certyfikat potwierdzający wkład w przeciwdziałanie globalnym zmianom klimatu oraz w ochronę różnorodności biologicznej i krajobrazowej.
 
Sadzenie drzew podczas Konferencji Kadry Managerskiej CEMEX jest jedną z wielu inicjatyw firmy na rzecz ekologii. W działania proekologiczne CEMEX Polska angażuje zarówno kierownictwo 
jak i pracowników firmy. 
 
Przez cały 2011 rok, w firmie trwał kompleksowy program edukacji ekologicznej „Budujemy Przyszłość w zgodzie z naturą!", obejmujący zagadnienia związane z racjonalnym zarządzaniem zasobami, odpowiedzialną konsumpcją i gospodarką odpadami. Duże zainteresowanie ze strony pracowników CEMEX zasadami ochrony środowiska, które każdy mógł na co dzień stosować, aby pozytywnie wpływać na otoczenie naturalne, wpłynęło na uruchomienie projektu „Zielone Biuro". Uczył on zasad oszczędnego gospodarowania wodą, papierem i energią. W ramach akcji pracownicy otrzymali materiały edukacyjne oraz praktyczne wskazówki jak troszczyć się o środowisko. 
 
Firma zainaugurowania program wolontariatu biznesowego, przeprowadzając akcję sadzenia drzew przed Urzędem Gminy w Mstowie. Zorganizowała także zbiórkę elektrośmieci w zakładach firmy oraz współpracuje z Zespołem Lubelskich Parków Krajobrazowych. Pod merytorycznym nadzorem pracowników Parków grupa wolontariuszy CEMEX już 2-krotnie uczestniczyła w projektach inwentaryzacji przyrodniczej na terenach objętych ochroną oraz przyłączyła się do międzynarodowej akcji Sprzątanie Świata. Grupa niemal 600 osób - pracowników CEMEX Polska wraz z rodzinami - oczyściła lasy położone w niedalekim sąsiedztwie zakładów firmy.
 
Działania prośrodowiskowe wpisują się w strategię firmy i konsekwentnie prowadzony zrównoważony rozwój. O środowisku firma pamięta na każdym etapie, począwszy od wydobycia surowców, poprzez produkcję do gospodarowania wytworzonymi odpadami. CEMEX Polska promuje zrównoważone budownictwo zmniejszając szkodliwy wpływ na środowisko, doskonaląc procesy technologiczne, wprowadzając na rynek produkty i materiały budowlane o obniżonym śladzie węglowym. Ponadto zwiększa udział paliw alternatywnych, redukuje wskaźnik klinkierowy w cemencie, podnosi efektywność energetyczną i wykorzystuje instalacje recyklingu do odzysku wody.

CEMEX Polska - jeden z czołowych producentów cementu w Polsce - wdrożył ideę zrównoważonego rozwoju jako integralny element swojej strategii, jak również codziennej działalności firmy. Wykorzystuje najnowsze technologie w celu minimalizacji oddziaływania na środowisko przyrodnicze. Przyjazna środowisku polityka rozwoju firmy zaowocowała przyznaniem szeregu prestiżowych certyfikatów, Świadectwa Czystszej Produkcji dla obu Cementowni oraz, certyfikatu Ekozarządzania i Audytu oraz Mecenasa Polskiej Ekologii EMAS dla Cementowni Chełm.

Więcej na temat działań CEMEX Polska można przeczytać na stronie: www.cemex.pl 

 

Pracownicy firmy CEMEX sadzą drzewa

Pracownicy firmy CEMEX sadzą drzewa

l
Kalendarz wydarzeń
newsletter
aeris futuro Zielone Wydarzenia
   
Eko-certyfikaty Ekocertfikaty
ekobiuro Ekobiuro
Konsultacje Konsultacje
Kalkulator CO2 Kalkulator CO2
  GRA Ekobiuro
Nasze filmy
Program ZIELONE WYDARZENIA jest autorskim pomysłem Fundacji AERIS FUTURO, realizowany przez Fundację oraz sieć partnerów: Centrum Promocji Ekorozwoju, Regionalne Centrum Wolontariatu, EkoInicjatywa, Fundacja Ekorozwoju, w oparciu o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

FUNDACJA AERIS FUTURO 

telefon: 693 589 391,  e-mail: biuro@aerisfuturo.pl
Al. Daszyńskiego 22/46, 31-534 Kraków
REJESTROWE DANE FUNDACJI: REGON 120209543, NIP 9452053376, KRS 0000251803

engine solidside