napis alt

napis alt

napis alt

napis alt

Kreatywnie dla Klimatu
Program Climathonu 2018 w Krakowie
Utworzono 22.10.2018
Climathon Kraków 2018 
26-27 października 2018 roku
24 godziny, start o 15:00
(rejestracja od 14:30)
Muzeum Inżynierii Miejskiej
ul. Św. Wawrzyńca 15, Kraków
PIĄTEK 26.10.2018
14:30 – 15:00 Rejestracja uczestników

15:00 Powitanie – Joanna Mieszkowicz (prezes Fundacji Aeris Futuro) oraz przedstawiciel Climate-Kic

15:15 – 18:00 Rozpoczęcie – faza wprowadzająca

Wystąpienia gości:

- Prof. dr hab. Piotr Skubała, Uniwersytet Śląski w Katowicach
- Agnieszka Górniak, Kierownik, Zespół Małopolskiego Obserwatorium Rozwoju Regionalnego
- Andrzej Łazęcki, Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej, Urząd Miasta Krakowa
- Klaudia Klonowska, Agata Krząstek – Młodzieżowe delegatki RP do ONZ
- Prezentacja zakresu tematycznego

Prezentacja ekspertów i coachów:

- Justyna Wysocka-Golec
- Adrian Gamoń
- Agnieszka Dziewitek
- Tomasz Pawelec
- Sformowanie grup i omówienie zasad pracy oraz czas na zadawanie pytań

18:00 – 18:30 Przerwa kawowa

18:30 – 21:30 Praca w grupach – faza koncepcyjna

- Wprowadzenie
- Praca w grupach
- Indywidualne konsultacje z coachami i ekspertami
21:30 – 22:15 Kolacja

22:15 – 24:00 Praca w grupach – faza projektowania

- Wprowadzenie
- Praca w grupach
- Indywidualne konsultacje z coachami i ekspertami
SOBOTA 27.10.2018
00:00 – 1:00 Niespodzianka, przerywnik aktywny

1:00 – 4:00 Praca w grupach – faza planowania

- Wprowadzenie
- Praca w grupach
- Indywidualne konsultacje z coachami i ekspertami
4:00 – 7:00 Czas na pracę własną wg potrzeb grup

7:00 – 7:30 Poranne aktywności na pobudkę

7:30 – 8:00 Śniadanie

8:00 – 12:00 Praca w grupach – finalizacja

- Przygotowanie opisów projektów przez grupy
- Przygotowanie prezentacji
- Ostatnie konsultacje z coachami i ekspertami
12:00 – 13:00 Prezentacja projektów (PITCH)

5 min na prezentację projektu + 10 min na pytania i odpowiedzi

13:00 – 14:00 Obrady komisji konkursowej

13:00 – 14:00 W trakcie oczekiwania –  NIESPODZIANKA!
Solar Guitar™Presentation (Polska Zielona) & Digital EU & ME parada (Erasmus+)

14:00 – 15:00 Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród, zakończenie Climathonu

W czasie wydarzenia przewiduje się interakcje z innymi Climathonami organizowanymi równolegle na świecie (połączenie online), projekcje filmów i ewentualnie inne atrakcje. Zapraszamy do Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie!
Kalendarz wydarzeń
newsletter
aeris futuro Zielone Wydarzenia
   
Eko-certyfikaty Ekocertfikaty
ekobiuro Ekobiuro
Konsultacje Konsultacje
Kalkulator CO2 Kalkulator CO2
  GRA Ekobiuro
Nasze filmy
Program ZIELONE WYDARZENIA jest autorskim pomysłem Fundacji AERIS FUTURO, realizowany przez Fundację oraz sieć partnerów: Centrum Promocji Ekorozwoju, Regionalne Centrum Wolontariatu, EkoInicjatywa, Fundacja Ekorozwoju, w oparciu o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

FUNDACJA AERIS FUTURO 

telefon: 693 589 391,  e-mail: biuro@aerisfuturo.pl
Al. Daszyńskiego 22/46, 31-534 Kraków
REJESTROWE DANE FUNDACJI: REGON 120209543, NIP 9452053376, KRS 0000251803

engine solidside