napis alt

napis alt

napis alt

Kreatywnie dla Klimatu
Climathon Kraków 2018 - ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU
Utworzono 15.07.2018
Climathon Kraków 2018
Zapraszamy do udziału w III edycji Climathonu - wydarzenia, które doda Ci zdrowia! :)

A czym jest Climathon?
To międzynarodowe wydarzenie zachęcające wszystkich ludzi na świecie do podjęcia działań na rzecz ochrony klimatu. Podczas Climathonu uczestnicy wymyślają i projektują rozwiązania, które wpłyną na zahamowanie zmian klimatu. Wydarzenie jest otwarte! Nie czekaj - dołącz już dziś! :)

Dzięki Tobie możemy poprawić jakość życia na co dzień!
Dla zespołu, który stworzy najlepszy projekt, czeka nagroda pieniężna!
Zmiany klimatu stanowią duże zagrożenie dla Twojego zdrowia i życia. Jakie negatywne skutki obserwujemy już dzisiaj? Są to m.in.: 
- nawałnice oraz intensywne opady deszczu z gradem, które paraliżują funkcjonowanie miast,
- rosnące koszty żywności, energii i remontów domów,
- coraz trudniejsze warunki wypoczynku, m.in. z uwagi na tzw. zjawisko śnieżnej biedy  - czyli niedoboru naturalnego śniegu wskutek wzrostu średniej temperatury na Ziemi (szczególnie cierpią narciarze i wielbiciele sportów zimowych)
- ekstremalnie wysokie temperatury i susza latem, które utrudniają życie w zabudowanych centrach miast,
- coraz częściej występujące: susze, braki wody (wysychające rzeki w Polsce latem),
- braki żywności w miastach, spowodowane problemami w rolnictwie, m.in. dużymi wahaniami pogody (anomalie pogodowe, np. późne przymrozki), okresami nawalnych deszczy oraz dni suszy
- wzrasta liczba chorób z uwagi na nowe wirusy - nasilenie występowania kleszczy jest skutkiem zmian klimatycznych
- zwiększenie objawów alergii, m.in. na skutek wydłużającego się okresu pylenia roślin, z uwagi na wyższe temperatury wiosenne
Fundacja Aeris Futuro wychodzi naprzeciw tym zagrożeniom, starając się im przeciwdziałać. Podczas Climathonu, z Twoim udziałem znajdziemy pomysły, które przyczynią się do ochrony klimatu, a tym samym zapewnią zdrowie i bezpieczeństwo obecnych i przyszłych pokoleń!

Jakie problemy środowiskowe czekają na rozwiązanie przez uczestników Climathonu?
- nadmierna konsumpcja energii z paliw kopalnych
- wzrost ilości gazów cieplarnianych w atmosferze oraz zanieczyszczeń w powietrzu
- wzmocnienie efektu cieplarnianego w wyniku działalności człowieka, czego konsekwencją są zmiany klimatyczne
- spadek bioróżnorodności, masowe ginięcie gatunków na skutek ww. zależności środowiskowych 

Do udziału zaproszeni są przedstawiciele wielu dziedzin, m.in. środowiska startupowe, młodzi naukowcy, pasjonaci i hobbyści nauk środowiskowych, przyrodniczych, ekologii, specjaliści nowoczesnych technologii, członkowie organizacji pozarządowych, a także przedstawiciele biznesu, chcący swoją wiedzę przekuć na ciekawy projekt służący całemu społeczeństwu.

Climathon Kraków - to wydarzenie 24-godzinne, organizowane przez Fundację Aeris Futuro wraz z kilkoma współorganizatorami (m.in. UMK, Climate-KIC i inne), skupiające osoby, które mają pasję i pomysły na  rozwiązywanie problemów miasta, które będą miały pozytywny wpływ na ochronę klimatu. Oznacza to, że pomysły muszą bezpośrednio lub pośrednio redukować emisje gazów cieplarnianych lub przyczyniać się do przystosowania do zmian klimatu.

Po co Climathon? 
Podczas Climathonu promowane są m.in. działania z obszarów nowych technologii i dziedzin kreatywnych, które pomagają w edukowaniu grup docelowych, przyspieszają pozytywne zmiany w mentalności i nastawieniu mieszkańców, służą jednostkom samorządu miejskiego w działaniach koncepcyjnych usprawniających ich działania. Uczestnicy wypracowują koncepcje proklimatyczne i tworzą innowacyjne rozwiązania lokalnych problemów dotyczących zmian klimatu.

Działania edukacyjne w Małopolsce w 2018 roku, przybliżające tematykę Climathonu, realizowane we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego:

- 2 wykłady pt. „Kreacje dla klimatu” , dotyczących zagadnienia ochrony środowiska, działań kreatywnych oraz budowy startupów. Podczas wykładów zostanie przedstawiona koncepcja Climathon’u 2018.
Pierwszy wykład odbył się w ramach III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej OSA 2018 na Politechnice Krakowskiej. Szczegóły: OSA 2018 na PK 
Drugi wykład będzie miał miejsce podczas konferencji pt. Gospodarka o obiegu zamkniętym – racjonalne gospodarowanie zasobami w dniach 18-19 września 2018 r. w Muzeum Armii Krajowej przy ul. Wita Stwosza 12.

- 3 szkolenia  pt. „Creative Startup for climate”, które będą podzielone na 4 części: 1 część będzie dotyczyć technik budowy silnego i kreatywnego zespołu, 2 część omówi realia i wyzwania związane z działalnością startupów, 3 część pokaże szanse i zagrożenia związane z rozwojem przedsiębiorczości w kontekście zmian klimatu, a także związane z rozwojem koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu. Ostatnia część to tworzenie wstępnej koncepcji działania zespołu, skonfrontowanie pomysłów uczestników z wiedzą prelegentów i ukierunkowanie działań na potrzeby ochrony klimatu.
Pierwsze szkolenie miało miejsce 7 czerwca 2018 r. w godzinach 15:00-18:00 w ramach Małopolskiego Festiwalu Innowacji 2018, w Strefie Studenckiej Uniwersytetu Jagiellońskiego we współpracy z Piwnicą Kołłątajowską UJ. Wydarzenie odbyło się ramach Małopolskiego Festiwalu Innowacji 2018, więcej szegółów na stronie: Małopolski Festiwal Innowacji 2018 Formularz rejestracyjny: Creative Startup for Climate
Praca zdalna - e-learning, która składać się będzie z mentoringu on-line, webinariów oraz pracy własnej – każdy uczestnik otrzyma wiedzę niezbędną do tego, aby móc stworzyć projekt służący ochronie klimatu – czyli projekt, który będzie miał szansę na nagrodzenie podczas Climathonu!
Finał Climathonu 2018 odbędzie się 26-27.10.2018 r., czas trwania: 24 godziny, miejsce: Kraków. 
Chcecie wiedzieć, kto będzie szkolił podczas poszczególnych wydarzeń? :) 
Sprawdźcie!
Joanna Mieszkowicz, założycielka i Prezes Fundacji Aeris Futuro, kreatorka i koordynatorka wielu projektów, zaangażowana na wiele sposobów w dwie edycje Climathon Kraków. Twórczyni pierwszego w Polsce Kalkulatora CO2 pozwalającego oszacować wpływ na środowisko (tzw. ślad klimatyczny) i zrekompensować go poprzez działania offsetowe jak sadzenie drzew. Liderka powstania i koordynatorka wdrożenia polskiego standardu Zielonego Wydarzenia, które wdrażają organizatorzy spotkań w całej Polsce. Prowadzi szkolenia, wykłady, występuje publicznie w mediach. Z wykształcenia magister inżynier ochrony środowiska o specjalności zarządzanie środowiskiem (Akademia Rolnicza w Poznaniu, Ghent University w Belgii). W wolnym czasie najchętniej podróżuje, tańczy i śpiewa. 
Marcin Szary – innowator, posiadający 15-letnie doświadczenie w obszarze nowych technologii, szczególnie w zakresie bezpieczeństwa informatycznego, zarządzania tożsamością cyfrową i kontrolą dostępu. Człowiek, który popełnił wiele błędów, a co za tym idzie zgromadził ogromne doświadczenie, którym obecnie chce się dzielić. Marcin w trakcie swojej działalności  doradzał wielu startupom z obszaru mobile, telecom i cyberbezpieczeństwa. Pomysłodawca i twórca systemu bezpieczeństwa, uznanego w konkursie organizowanym przez Orange Polska jako najbardziej innowacyjne rozwiązanie. Finalista konkursu Grupy Wyszehradzkiej (Silicon Valley V4 Tech Match), co skutkowało przyjęciem do mini-akceleratora w Dolinie Krzemowej. Pisze do europejskiego magazynu poświęconego cyberbezpieczeństwu "European CyberSecurity Market". Uprzednio świadczył usługi z zakresu bezpieczeństwa danych, wirtualizacji, architektury systemów dla klientów z sektora publicznego i prywatnego, takich jak: Grupa Allegro, Sejm RP, bank ING czy Nasza-Klasa. Obecnie rozwija startup Secfense, który pomaga chronić organizacje przed nieuprawnionym dostępem do danych.  

Najciekawsze projekty z ubiegłych edycji:
- „City cha(lle)nge” – projekt to społeczna kampania powiązana z aplikacją - „kalkulatorem aktywności”, dającą ludziom możliwość wyboru między różnymi aktywnościami (np. zamiast windy schody – oszczędność energii, lepsze zdrowie)
- "Alternatywna Przestrzeń Publiczna" – projekt polega na odzyskiwaniu ulic dla przestrzeni publicznej
- „Zielone Dachy 2.0" – projekt polegający na zwiększeniu zielonej przestrzeni miasta i retencji wody opadowej
Kto to robi?
Climate-KIC, pomysłodawca i patron eventu, to największe w Europie partnerstwo publiczno-prywatne na rzecz innowacji i ochrony klimatu, składające się z dynamicznych firm, najlepszych instytucji akademickich i sektora publicznego. Climate-KIC jest jedną z trzech wspólnot wiedzy i innowacji (WWiI) utworzonych w 2010 r. przez Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT). EIT jest organem UE, którego misją jest tworzenie zrównoważonego wzrostu poprzez edukację, przedsiębiorczość i innowacje, co skutkuje połączonym, twórczym przekształcaniem wiedzy i pomysłów w opłacalne produkty lub usługi, pomagające łagodzić zmiany klimatyczne.

Fundacja Aeris Futuro to ogólnopolska organizacja pozarządowa (non-profit) działająca od 2006 roku z siedzibą w Krakowie. Motto definiujące nazwę: „Stwórzmy klimat dla przyszłości”. Misją Fundacji jest przeciwdziałanie globalnym zmianom klimatu, ochrona i zwiększanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej, wspieranie rozwoju społeczności lokalnych oraz edukowanie i programowanie odpowiedzialnego biznesu. Działamy na rzecz promocji idei zrównoważonego rozwoju, która zakłada rozwój społeczno-gospodarczy z poszanowaniem zasobów środowiska naturalnego. 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!

- firmy zainteresowane tematyką społecznej odpowiedzialności biznesu
- osoby posiadające chęć stworzenia rozwiązań służących ochronie klimatu
- naukowców, specjalistów z zakresu ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju
- media pragnące zapewnić promocję wydarzenia
- wolontariuszy chcących wesprzeć działania organizacyjne

Osoby do kontaktu:

Joanna Mieszkowicz - telefon: 693 589 391, e-mail: jmieszkowicz@aerisfuturo.pl
 
Wojciech Przywała - telefon: 730 326 423, e-mail: wprzywala@aerisfuturo.pl
 
 
Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. 
Kalendarz wydarzeń
newsletter
aeris futuro Aeris Futuro
   
Eko-certyfikaty Ekocertfikaty
ekobiuro Ekobiuro
Konsultacje Konsultacje
Kalkulator CO2 Kalkulator CO2
  GRA Ekobiuro
Nasze filmy
Program ZIELONE WYDARZENIA jest autorskim pomysłem Fundacji AERIS FUTURO, realizowany przez Fundację oraz sieć partnerów: Centrum Promocji Ekorozwoju, Regionalne Centrum Wolontariatu, EkoInicjatywa, Fundacja Ekorozwoju, w oparciu o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

FUNDACJA AERIS FUTURO 

telefon: 693 589 391,  e-mail: biuro@aerisfuturo.pl
Al. Daszyńskiego 22/46, 31-534 Kraków
REJESTROWE DANE FUNDACJI: REGON 120209543, NIP 9452053376, KRS 0000251803

engine solidside