napis alt

napis alt

napis alt

napis alt

CLIMATHON 2017 - Agenda
PIATEK 27.10.2017
12:00 - 13:00 Rejestracja uczestników
13:00 - 15:00 Rozpoczęcie - faza wprowadzająca
 • Prezentacja zakresu tematycznego - Andrzej Łazęcki, Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Krakowa
 • Zmiany klimatu a skutki dla miasta - dr hab. Anita Bokwa, Uniwersytet Jagielloński, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Zakład Klimatologii
 • Zaangażowanie społeczna na rzecz klimatu - Joanna Mieszkowicz, Fundacja Aeris Futuro
 • Miejsce z dobrym klimatem - Jan Szpil, Ambasada Krakowian
 • Alternatywna Przestrzeń Publiczna - prezentacja zwycięzców Climathonu 2016
 • Możliwości wsparcia inicjatyw proklimatycznych - Bartosz Filo, Climate-KIC
 • Energetyka obywatelska - dobre przykłady i możliwości wsparcia - Radosław Wroński
 • Dyskusja
 • Prezentacja ekspertów i coachów, sformowanie grup i omówienie zasad pracy oraz czas na zadawnie pytań - Tomasz Pawelec, koordynator Climathonu 2017
15:30 – 16:00 Przerwa kawowa
16:00 – 19:00 Praca w grupach – faza koncepcyjna
 • Wprowadzenie
 • Praca w grupach
 • Indywidualne konsultacje z coachami i ekspertami
19:00 – 20:00 Konsultacje z ekspertami
 • Wstępna, zamknięta prezentacja koncepcji, dyskusja na temat koncepcji rozwiązań z ekspertami
20:00 – 21:00 Kolacja
21:00 – 24:00 Praca w grupach – faza projektowania
 • Wprowadzenie
 • Praca w grupach
 • Indywidualne konsultacje z coachami i ekspertami

SOBOTA 28.10.2017
00:00 – 1:00 Niespodzianka, przerywnik aktywny
1:00 – 4:00 Praca w grupach – faza planowania
 • Wprowadzenie
 • Praca w grupach
 • Indywidualne konsultacje z coachami i ekspertami
4:00 – 7:00 Czas na pracę własną wg potrzeb grup
7:00 – 7:30 Poranna joga - Janek Szpil
7:30 – 8:00 Śniadanie
8:00 – 10:00 Praca w grupach - finalizacja
 • Przygotowanie opisów projektów przez grupy
 • Przygotowanie prezentacji
 • Ostatnie konsultacje z coachami i ekspertami
10:00 – 11:00 Prezentacja projektów (PITCH)
5 min na prezentację projektu + 10 min na pytania i odpowiedzi

11:00 – 12:00 Obrady komisji konkursowej w składzie:
Andrzej Łazęcki -  Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Krakowa (przedstawiciel organizatora)
Joanna Mieszkowicz - Prezeska Fundacji Aeris Futuro (przedstawicielka organizatora)
Dr hab. Anita Bokwa - Uniwersytet Jagielloński, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Zakład Klimatologii,
Paweł Jastrzębski - Główny Specjalista ds. Innowacji, Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Posznowania Energii WGGIOŚ AGH w Miękini
Paweł Szlachta - Prezes Zarządu, Forum Klastrów Małopolski
w tym czasie niespodzianki dla uczestników

12:00 – 13:00 Ogłoszenie wyników, zakończenie Climathonu
Organizatorzy zapewniają stały dostęp do napojów (w tym kawy i herbaty). Nie przewiduje się miejsc do
spania – uczestnicy we własnym zakresie mogą zaopatrzyć się w śpiwory i karimaty.
Kalendarz wydarzeń
newsletter
aeris futuro Zielone Wydarzenia
   
Eko-certyfikaty Ekocertfikaty
ekobiuro Ekobiuro
Konsultacje Konsultacje
Kalkulator CO2 Kalkulator CO2
  GRA Ekobiuro
Nasze filmy
Program ZIELONE WYDARZENIA jest autorskim pomysłem Fundacji AERIS FUTURO, realizowany przez Fundację oraz sieć partnerów: Centrum Promocji Ekorozwoju, Regionalne Centrum Wolontariatu, EkoInicjatywa, Fundacja Ekorozwoju, w oparciu o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

FUNDACJA AERIS FUTURO 

telefon: 693 589 391,  e-mail: biuro@aerisfuturo.pl
Al. Daszyńskiego 22/46, 31-534 Kraków
REJESTROWE DANE FUNDACJI: REGON 120209543, NIP 9452053376, KRS 0000251803

engine solidside