napis alt

napis alt

napis alt

napis alt

CSR Festiwal
Portal ZieloneWydarzenia.pl objął Patronatem medialnym III Festiwal CSR 17 Celów
Utworzono 06.09.2018

Fundacja Aeris Futuro została Partnerem merytorycznym III Festiwalu Filmów Odpowiedzialnych 17 CelówPortal ZieloneWydarzenia.pl objął zaś Festiwal Patronatem medialnym. Czego dotyczy Festiwal? Koniecznie przeczytajcie!

 

III Festiwal Filmów Odpowiedzialnych 17 Celów

Zrównoważony rozwój w filmach przedsiębiorstw i organizacji

Filmy, które mogą zmienić świat

Kto chce Złotą Tarczę?

Filmowe opowieści o zrównoważonym świecie

Obejrzyjmy to wspólnie – przyszłość zależy od nas

Bezpłatny konkurs dla tych, którym zależy na lepszym świecie

Jedyny festiwal filmowy dla biznesu, środowiska i społeczeństwa

 

Festiwal krótkich filmów reklamowych i promocyjnych wyprodukowanych przez przedsiębiorstwa i organizacje

Filmy pokazujące działania CSR przedsiębiorstw oraz projekty organizacji pozarządowych na rzecz środowiska czy społeczności lokalnych

Bezpłatny udział, Złote, Srebrne i Brązowe Tarcze do zdobycia, a  bezstronność gwarantuje niezależne Jury

Do 7 września można nadsyłać filmy konkursowe 

Szczegóły wydarzenia i zgłoszenie udziału: www.17celow.pl

 

Festiwal Filmów Odpowiedzialnych „17 Celów”  to jedyny festiwal filmowy związany ze zrównoważonym rozwojem, społeczną odpowiedzialnością biznesu (CSR) oraz Globalnymi Celami ONZ (SDGs). W tym roku (18 października) odbędzie się 3. edycja tego wyjątkowego wydarzenia. Już teraz jednak organizatorzy zapraszają firmy i organizacje do nadsyłania swoich materiałów na festiwalowy konkurs. Udział w Festiwalu jest bezpłatny. 

 

Dlaczego filmy zmieniające świat?

Badania Polycom wskazują, że 76 proc. ludzi już teraz wykorzystuje narzędzia wideo w swojej pracy. Według 87 proc. prezesów i managerów przebadanych przez firmę Cisco, filmy pozytywnie wpływają na przedsiębiorstwa, organizacje i pozostałe podmioty . Właściwie każdy z nas sięga po nagrania filmowe 

w swojej codziennej aktywności, by wymienić rosnącą popularność serwisu YouTube czy wiralowych filmików na Facebooku. Można uznać, że obecnie najważniejszym kanałem komunikacji staje się produkcja filmowa, zarówno dokumentująca istotne wydarzenia, jak i objaśniająca zjawiska czy postawy.  Przedsiębiorstwa i organizacje rejestrują swoje działania i pokazują swoje produkty czy usługi i z tym przekazem docierają do bardzo szerokiego grona odbiorców. Współcześnie to filmy są najlepszym nośnikiem informacji, a filmowe pokazywanie działań służących przekształcaniu świata na lepsze jest głównym celem Festiwalu Filmów Odpowiedzialnych „17 Celów”.

 

O 17 Globalnych Celach (SDGs)

Tytuł Festiwalu upamiętnia, popularyzuje i bezpośrednio nawiązuje do działań ONZ na rzecz zrównoważonego rozwoju i 17 Globalnych Celów (Sustainable Development Goals – SDGs). We wrześniu 2015 r. na Szczycie ONZ w Nowym Jorku światowi przywódcy przyjęli Agendę na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju zawierającą 17 Celów i 169 zadań, które mają być osiągnięte do 2030 roku i poprawić sytuację na świecie.  17 Celów to nic innego jak plan rozwoju świata, realizowany przez wszystkie państwa, zarówno rozwijające się, jak i rozwinięte. Od tego czasu w Polsce zaczęły pojawiać się inicjatywy związane z popularyzacją 17 globalnych celów. Taką inicjatywą jest Festiwal  Filmów Odpowiedzialnych „17 Celów”, który w tym roku odbędzie się już po raz trzeci. 

 

III Festiwal Filmów Odpowiedzialnych „17 Celów” to konkurs najlepszych krótkich form filmowych

 (w tym filmów promocyjnych i reklamowych), nie trwających dłużej niż 5 minut, wyprodukowanych przez przedsiębiorstwa, organizacje non profit, jednostki samorządu terytorialnego oraz inne podmioty zainteresowane zrównoważonym rozwojem i społeczną odpowiedzialnością. 

Tematy poruszane podczas Festiwalu celnie scharakteryzowała Mariola Ratschka, p.o. Dyrektora Ośrodka Informacji ONZ w Warszawie w okolicznościowym telegramie: „…mają przekształcić świat na lepsze. Zrównoważone Cele Rozwoju są celami dla wszystkich ludzi i dotyczą takich kwestii jak: ubóstwo, zdrowie i edukacja,  równość płci i dostęp do wody i energii, praca i wzrost ekonomiczny, przemysł i infrastruktura…” i jeszcze wiele innych, a zatem dotyczą wszystkich sfer aktywności człowieka. Każda organizacja czy firma może pochwalić się działaniami w takim zakresie. Do udziału w Festiwalu organizatorzy kwalifikują filmy promocyjne i reklamowe według prostych kryteriów: filmy muszą poruszać ważne problemy społeczne, upowszechniać założenia  17 globalnych celów lub społecznej odpowiedzialności biznesu i pokazywać je w praktyce, a także propagować uniwersalne wartości. Oczywiście nie bez znaczenia jest ich wysoki poziom artystyczny. Zgłoszenie i projekcja filmu w konkursie jest bezpłatna. 

 

Ważne daty 3. edycji Festiwalu

Organizatorzy czekają na zgłoszenia filmów do 7 września (piątek) 2018 r. Lista filmów zakwalifikowanych do konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej Festiwalu (www.17celow.pl) do 16 września 2018 r. 18 września opublikowany zostanie szczegółowy program Festiwalu i na portalu Evenea będzie można zarezerwować bezpłatne wejściówki. Festiwal jako imprezę jednodniową zaplanowano na 18 października 2018 r (czwartek).  Niezależne jury dokona wyboru najbardziej wartościowych merytorycznie i artystycznie filmów. Najlepsze filmy konkursowe mogą otrzymać nagrody regulaminowe (Złotą, Srebrną i Brązową Tarczę oraz nagrodę widzów).Festiwal ma zasięg ogólnopolski (do konkursu filmowego zapraszane są podmioty z całej Polski). Warto też zapoznać się z regulaminem konkursu dostępnym na stronie internetowej Festiwalu: www.17celow.pl.

Na program składać się będą filmy dokumentalne, konkursowe filmy promocyjne i reklamowe firm i organizacji oraz panele dyskusyjne z  zaproszonymi ekspertami.

 

O poprzednich edycjach Festiwalu Filmów Odpowiedzialnych „17 Celów”

Festiwal został doceniony przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu (FOB). FOB to największa, najstarsza i najbardziej prestiżowa organizacja zajmująca się społeczną odpowiedzialnością biznesu w Polsce. W 2017 roku opublikowany został jubileuszowy (15) Raport Dobrych Praktyk. O Festiwalu „17 Celów” była mowa w kontekście nowego trendu w biznesie – powiązania CSR z SDGs (strona 18 raportu; http://odpowiedzialnybiznes.pl/publikacje/raport-2016/). W ogłoszonym przez Urząd Miasta Poznania konkursie na najlepszą inicjatywę pozarządową w 2016 roku I Festiwal Filmów Odpowiedzialnych „17 Celów” znalazł się wśród ocenianych praktyk. Mieszkańcy Poznania oraz internauci uznali festiwal upowszechniający 17 globalnych celów ONZ (SDGs – Sustainable Development Goals) za najlepszą inicjatywę pozarządową w 2016 roku.

 

Więcej informacji:

Aldona Kłobska Mariola Michalak

CSR Speaker Biuro Prasowe

tel. 600 305 172           tel. 698 849 641

mail: fundacja@ressevera.pl

 

W imieniu Fundacji Aeris Futuro zachęcamy do udziału!

Festiwal Filmów

l
Kalendarz wydarzeń
newsletter
aeris futuro Zielone Wydarzenia
   
Eko-certyfikaty Ekocertfikaty
ekobiuro Ekobiuro
Konsultacje Konsultacje
Kalkulator CO2 Kalkulator CO2
  GRA Ekobiuro
Nasze filmy
Program ZIELONE WYDARZENIA jest autorskim pomysłem Fundacji AERIS FUTURO, realizowany przez Fundację oraz sieć partnerów: Centrum Promocji Ekorozwoju, Regionalne Centrum Wolontariatu, EkoInicjatywa, Fundacja Ekorozwoju, w oparciu o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

FUNDACJA AERIS FUTURO 

telefon: 693 589 391,  e-mail: biuro@aerisfuturo.pl
Al. Daszyńskiego 22/46, 31-534 Kraków
REJESTROWE DANE FUNDACJI: REGON 120209543, NIP 9452053376, KRS 0000251803

engine solidside