napis alt

napis alt

napis alt

napis alt


Stowarzyszenie zwykłe Forum Rdzawka
Utworzono 18.07.2013

Standard Zielonych Wydarzeń w Forum Rdzawka uchwalony 08.01.2012r. przez Walne Zebranie. Stowarzyszenie zwykłe Forum Rdzawka chce, by jego działania były jak najbardziej przyjazne środowisku.

Wobec tego Forum Rdzawka zobowiązuje się do:

- segregacji odpadów

- druku z obu stron

- wyłączać nieużywane urządzenia

- monitorowania swojego śladu ekologicznego

- zrównoważonych działań

- promowanie standardu Zielonych Wydarzeń

Celem Stowarzyszenia jest działalność z zakresu:

1) nauki, edukacji, oświaty i wychowania

2) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji

3) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także promocji i popierania inicjatyw wspomagających rozwój demokracji

4) promocji i popierania integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami

5) wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych

6) współpraca z innymi organizacjami pozarządowymi oraz grupami nieformalnymi

7) promowanie inicjatyw i przedsięwzięć skierowanych do młodzieży

8) wspieranie różnych form aktywności społecznej młodych ludzi

9) rozwój patriotyzmu, kultywowanie tradycji wśród członków lokalnej społeczności a także przekazywanie im rodzimej historii

10) promowanie postaw ekologicznych

11) rozwój edukacji pozaformalnej

12) wspieranie, badania i rozwój organizacji pozarządowych

13) wspieranie i rozwój wolnej nauki, Openn Access, Creative Commons

14) wspieranie i rozwój wolontariatuDobre praktyki: - segregacja odpadów - druk z obu stron - wyłączamy nieużywane urządzenia - monitorowania swojego śladu ekologicznego - zrównoważone działania - promowanie standardu Zielonych Wydarzeń

Telefon: 788748802

Email: rdzawian1@interia.pl

WWW: www.fordza.cba.plKalendarz wydarzeń
newsletter
aeris futuro Aeris Futuro
   
Eko-certyfikaty Ekocertfikaty
ekobiuro Ekobiuro
Konsultacje Konsultacje
Kalkulator CO2 Kalkulator CO2
  GRA Ekobiuro
Nasze filmy
Program ZIELONE WYDARZENIA jest autorskim pomysłem Fundacji AERIS FUTURO, realizowany przez Fundację oraz sieć partnerów: Centrum Promocji Ekorozwoju, Regionalne Centrum Wolontariatu, EkoInicjatywa, Fundacja Ekorozwoju, w oparciu o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

FUNDACJA AERIS FUTURO 

telefon: 693 589 391,  e-mail: biuro@aerisfuturo.pl
Al. Daszyńskiego 22/46, 31-534 Kraków
REJESTROWE DANE FUNDACJI: REGON 120209543, NIP 9452053376, KRS 0000251803

engine solidside