napis alt

napis alt

napis alt

napis alt


LGD Stowarzyszenie - Na Śliwkowym Szlaku
Utworzono 16.07.2013 Stowarzyszenie powstało w 2008 roku, a przyświecała mu idea Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i możliwość udziału w Osi 4- tego programu – Leader. Siedem gmin należących do Stowarzyszenia to bogactwo historii, tradycji i kultury. To ogromny potencjał możliwości dalszego rozwoju z wykorzystaniem wszystkiego tego, co u nas najcenniejsze.

Usługi: Motywem przewodnim obszaru stał się śliwkowy szlak, a charakterystycznym łącznikiem śliwka, będąca symbolem tradycji i kultury mieszkańców.

Produkty: Przetwórstwo owocowe

Telefon: 693 454 872

Email: biuro@nasliwkowymszlaku.pl

WWW: www.nasliwkowymszlaku.plKalendarz wydarzeń
newsletter
aeris futuro Aeris Futuro
   
Eko-certyfikaty Ekocertfikaty
ekobiuro Ekobiuro
Konsultacje Konsultacje
Kalkulator CO2 Kalkulator CO2
  GRA Ekobiuro
Nasze filmy
Program ZIELONE WYDARZENIA jest autorskim pomysłem Fundacji AERIS FUTURO, realizowany przez Fundację oraz sieć partnerów: Centrum Promocji Ekorozwoju, Regionalne Centrum Wolontariatu, EkoInicjatywa, Fundacja Ekorozwoju, w oparciu o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

FUNDACJA AERIS FUTURO 

telefon: 693 589 391,  e-mail: biuro@aerisfuturo.pl
Al. Daszyńskiego 22/46, 31-534 Kraków
REJESTROWE DANE FUNDACJI: REGON 120209543, NIP 9452053376, KRS 0000251803

engine solidside