napis alt

napis alt

napis alt

napis alt


Odpowiedzialne Inwestowanie
Utworzono 25.06.2013 Portal jest pierwszym w Polsce serwisem na temat odpowiedzialnego inwestowania i ma na celu szeroką edukację i promocję koncepcji odpowiedzialnego inwestowania przede wszystkim wśród zarządzających funduszami (inwestycyjnymi i emerytalnymi) oraz aktywami. Głównym zamierzeniem portalu jest to, aby powyższe instytucje finansowe podczas selekcji spółek integrowały w swoich analizach również kwestie związane z ładem korporacyjnym oraz polityką społeczno-środowiskową firm, a tym samym motywowały je do dalszego doskonalenia się w tych obszarach. Z kolei firmy powinny precyzyjnie i szeroko komunikować na temat swojej polityki ESG wobec wszystkich zainteresowanych interesariuszy. Portal ma za zadanie również ukazać, że tego typu inwestycje nie dają gorszych wyników niż tradycyjne(co jest już potwierdzone licznymi badaniami), a dodatkowo odpowiadają na coraz większe oczekiwania społeczne i zacieśniające się normy legislacyjne w zakresie ładu korporacyjnego, relacji biznesu z interesariuszami oraz polityką środowiskową. To nowe spojrzenie na inwestycje jest niczym innym, jak poszerzeniem zakresu analiz inwestycyjnych o dodatkowe, pozafinansowe czynniki, które w długim okresie mają realne przełożenie na wyniki finansowe spółek, ceny jej akcji i ogólnie atrakcyjność inwestycji. Czynniki ESG mogą być więc uznane jako dodatkowe elementy zarządzania ryzykiem, a ponadto również umożliwiają wczesną identyfikację potencjalnych i atrakcyjnych obszarów inwestycyjnych. Niniejszy portal jest interaktywną platformą i ma na celu: - Transparentną komunikację w zakresie działań ESG społecznie odpowiedzialnych przedsiębiorstw wobec swoich inwestorów oraz wszystkich innych interesariuszy, - Edukację i budowanie wiedzy oraz świadomości w zakresie SRI, - Promowanie najlepszych praktyk z zakresu ESG, odpowiedzialnych firm/inwestorów oraz ich produktów i usług dla coraz bardziej świadomych konsumentów. Portal jest skierowany do: - INWESTORÓW – zarówno instytucjonalnych (właścicieli oraz zarządzających aktywami, wealth managerów), jak i indywidualnych. - FIRM – małych, średnich, dużych, o każdej formie prawnej, którym zależy na rzetelnym komunikowaniu oraz pozytywnym postrzeganiu swoich praktyk ESG przez inwestorów. - SPOŁECZEŃSTWA - w szerokim ujęciu różnych grup interesariuszy danych przedsiębiorstw: organizacji pozarządowych, klientów, pracowników, dostawców, detalistów, społeczeństwa lokalnego, konsumentów i in.

Telefon: +48 22 20 50 687 +48 501 481 729

Email: info@odpowiedzialne-inwestowanie.pl

WWW: www.odpowiedzialne-inwestowanie.plKalendarz wydarzeń
newsletter
aeris futuro Aeris Futuro
   
Eko-certyfikaty Ekocertfikaty
ekobiuro Ekobiuro
Konsultacje Konsultacje
Kalkulator CO2 Kalkulator CO2
  GRA Ekobiuro
Nasze filmy
Program ZIELONE WYDARZENIA jest autorskim pomysłem Fundacji AERIS FUTURO, realizowany przez Fundację oraz sieć partnerów: Centrum Promocji Ekorozwoju, Regionalne Centrum Wolontariatu, EkoInicjatywa, Fundacja Ekorozwoju, w oparciu o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

FUNDACJA AERIS FUTURO 

telefon: 693 589 391,  e-mail: biuro@aerisfuturo.pl
Al. Daszyńskiego 22/46, 31-534 Kraków
REJESTROWE DANE FUNDACJI: REGON 120209543, NIP 9452053376, KRS 0000251803

engine solidside