napis alt

napis alt

napis alt

napis alt


ecomanager
Utworzono 11.06.2013 "Ecomanager” prezentuje najlepsze praktyki z zakresu proekologicznych rozwiązań w przemyśle i biznesie oraz ekoinnowacje. Jest źródłem przejrzystej, rzetelnej i wyczerpującej informacji dla dużych zakładów przemysłowych, jak również mniejszych przedsiębiorców. Nowy tytuł ma za zadanie wspierać współprace świata nauki z przemysłem i biznesem.

Usługi: Najlepsze proekologiczne praktyki w przemyśle i biznesie

Telefon: 061 655 81 62

Email: m.maslowska@abrys.pl

WWW: www.ecomanager.plKalendarz wydarzeń
newsletter
aeris futuro Aeris Futuro
   
Eko-certyfikaty Ekocertfikaty
ekobiuro Ekobiuro
Konsultacje Konsultacje
Kalkulator CO2 Kalkulator CO2
  GRA Ekobiuro
Nasze filmy
Program ZIELONE WYDARZENIA jest autorskim pomysłem Fundacji AERIS FUTURO, realizowany przez Fundację oraz sieć partnerów: Centrum Promocji Ekorozwoju, Regionalne Centrum Wolontariatu, EkoInicjatywa, Fundacja Ekorozwoju, w oparciu o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

FUNDACJA AERIS FUTURO 

telefon: 693 589 391,  e-mail: biuro@aerisfuturo.pl
Al. Daszyńskiego 22/46, 31-534 Kraków
REJESTROWE DANE FUNDACJI: REGON 120209543, NIP 9452053376, KRS 0000251803

engine solidside