napis alt

napis alt

napis alt

napis alt


ChrońmyKlimat.pl
Utworzono 11.06.2013 Portal ChronmyKlimat.pl powstał w listopadzie 2008 roku, jako projekt Instytutu na rzecz Ekorozwoju. Jego początkowym celem było dostarczanie wiedzy i informacji na temat zmian klimatu i negocjacji klimatycznych mediom i przedstawicielom organizacji pozarządowych. Stanowił źródło codziennych, rzetelnych informacji i komentarzy z przebiegu negocjacji w trakcie szczytu klimatycznego COP14 w Poznaniu. Ze względu na pozytywny odbiór portalu w środowisku mediów i organizacji pozarządowych, postanowiono kontynuować jego działalność.
Mając na uwadze, że w społeczeństwie polskim powszechne jest kwestionowanie wpływu człowieka na klimat – takie poglądy głosi wiele osób publicznych i często pojawiają się w mediach – ustalono, że głównym zadaniem portalu ChrońmyKlimat.pl jest zmiana tego stanu rzeczy.

Misją portalu jest budowanie świadomości, że zmiany klimatu są poważnym problemem gospodarczym, społecznym i przyrodniczym wymagającym aktywnych działań ze strony państwa i jednostek, zarówno w kwestii ograniczania emisji odpowiedzialnych za zmiany klimatu gazów cieplarnianych jak i adaptacji do jego zmian.

Celem portalu jest dostarczanie rzetelnych, bieżących informacji i fachowych opracowań związanych ze zmianami klimatu w różnych obszarach życia i gospodarki, z uwzględnieniem negocjacji klimatycznych na forum UNFCCC oraz procesu wdrażania unijnego pakietu klimatyczno-energetycznego. Realizacja celu odbywa się poprzez porządkowanie i przedstawianie w przystępnej formie bieżących informacji o ważnych faktach i wydarzeniach związanych ze zmianami klimatu, z uwzględnieniem punktu widzenia organizacji pozarządowych i jednoczesnym promowaniu pozytywnych przykładów działań służących ochronie klimatu globalnego.

Usługi: Celem portalu jest dostarczanie wiedzy i informacji na temat zmian klimatu.

Telefon: 022 851 04 02, 03

Email: portal@chronmyklimat.pl

WWW: www.chronmyklimat.plKalendarz wydarzeń
newsletter
aeris futuro Aeris Futuro
   
Eko-certyfikaty Ekocertfikaty
ekobiuro Ekobiuro
Konsultacje Konsultacje
Kalkulator CO2 Kalkulator CO2
  GRA Ekobiuro
Nasze filmy
Program ZIELONE WYDARZENIA jest autorskim pomysłem Fundacji AERIS FUTURO, realizowany przez Fundację oraz sieć partnerów: Centrum Promocji Ekorozwoju, Regionalne Centrum Wolontariatu, EkoInicjatywa, Fundacja Ekorozwoju, w oparciu o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

FUNDACJA AERIS FUTURO 

telefon: 693 589 391,  e-mail: biuro@aerisfuturo.pl
Al. Daszyńskiego 22/46, 31-534 Kraków
REJESTROWE DANE FUNDACJI: REGON 120209543, NIP 9452053376, KRS 0000251803

engine solidside