napis alt

napis alt

napis alt

napis alt

Dobre praktyki
1. Po polskiej prezydencji, dzięki funduszom uzyskanym ze zbiórki materiałów pozostałych po spotkaniach, zostaną posadzone drzewa, które w symboliczny sposób pozwolą neutralizować emisje gazów cieplarnianych.
Dania w czasie swojej prezydencji jako zielony lider w UE i kraj doświadczony w organizacji zrównoważonych wydarzeń: 
  • zleciła monitoring emisji CO2 oraz planuje wszelkie działania, by minimalizować emisje
  • wybrała partnerów biznesowych, którzy zapewniają zeroemisyjne przesyłki, zeroemisyjne strony internetowe oraz zoffsetowanie podróży lotniczych 
  • współpracuje z organizacjami pozarządowymi, by wybrać najodpowiedniejsze projekty carbon offsets.

2. Projekt „Wkręć się w eko" z FOB

To projekt carbon offset Fundacji Aeris Futuro, mający na celu zneutralizowanie nieuniknionych emisji związanych z realizacją wydarzeń Forum Odpowiedzialnego Biznesu (FOB). W maju 2010 roku zorganizowana została akcja, w ramach której w Mokrej Wsi pod Warszawą Fundacja przeprowadziła audyt ekologiczny na terenie szkoły podstawowej, po czym przy udziale uczniów oraz wolontariuszy z programu partnerskiego FOB w budynku szkoły wymieniono 28 żarówek na energooszczędne świetlówki oraz zainstalowano 12 perlatorów (napowietrzaczy, które redukują zużycie wody w kranach), a wokół posadzono 30 drzew. W ramach edukacji ekologicznej uczniowie przygotowali dla gości specjalne wystąpienie. Działanie pozwoliło na zneutralizowanie 1020 kg CO2.

Kalendarz wydarzeń
newsletter
aeris futuro Zielone Wydarzenia
   
Eko-certyfikaty Ekocertfikaty
ekobiuro Ekobiuro
Konsultacje Konsultacje
Kalkulator CO2 Kalkulator CO2
  GRA Ekobiuro
Nasze filmy
Program ZIELONE WYDARZENIA jest autorskim pomysłem Fundacji AERIS FUTURO, realizowany przez Fundację oraz sieć partnerów: Centrum Promocji Ekorozwoju, Regionalne Centrum Wolontariatu, EkoInicjatywa, Fundacja Ekorozwoju, w oparciu o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

FUNDACJA AERIS FUTURO 

telefon: 693 589 391,  e-mail: biuro@aerisfuturo.pl
Al. Daszyńskiego 22/46, 31-534 Kraków
REJESTROWE DANE FUNDACJI: REGON 120209543, NIP 9452053376, KRS 0000251803

engine solidside