napis alt

napis alt

napis alt

napis alt

Wprowadzenie
Nieuniknione emisje do atmosfery gazów cieplarnianych powstałe w związku z organizacją i przebiegiem konferencji lub innych wydarzeń można w 100 % zneutralizować, czy zoffsetować, wspierając redukcję emisji w innym miejscu - posadzenie drzew, inwestycje w odnawialne źródła energii (OZE) lub poprzez poprawę efektywności energetycznej.
 
Offset przyczyni się do łagodzenia zmian klimatu oraz pozwoli organizatorom wydarzenia na promocję idei wśród przedsiębiorców i wskaże dobre praktyki działań w tym zakresie. Wpłynie pozytywnie także na odbiór organizatorów przez uczestników danej imprezy.

Zwiększanie obszarów pokrytych przez lasy poprzez zalesianie (ang. 'afforestation') i ponowne zalesianie (ang. 'reafforestation') prowadzi do zwiększenia wychwytywania i magazynowania CO2, tym samym zmniejszając jego zawartość w atmosferze. Drzewa absorbują CO2 w czasie fotosyntezy i akumulują go w swojej biomasie. Połączenie emisji z absorpcją jest korzystne dla środowiska naturalnego.

Sir Nicholas Stern w raporcie przygotowanym na zlecenie rządu Wielkiej Brytanii ostrzega, że działania człowieka mogą spowodować pojawienie się poważnych zaburzeń w funkcjonowaniu światowej gospodarki i ludzkich społeczeństw, a których rozmiary będą podobne do tych, jakie były związane z Wielkim Kryzysem z lat 20. XX wieku lub z wojnami światowymi. Ostatni IV raport Międzyrządowej Grupy Do Spraw Zmian Klimatu (IPCC) stwierdza z najwyższym prawdopodobieństwem, że to właśnie człowiek jest głównym sprawcą postępującego ocieplenia klimatu Ziemi, co może prowadzić do nieodwracalnych zmian w środowisku naturalnym oraz niebezpiecznych konsekwencji dla przyszłych pokoleń. Szczególnym zagrożeniem dla biznesu może być zwiększone ryzyko działalności w wyniku ograniczenia dostępności surowców (np. wody), wyższe koszty energii oraz ubezpieczeń, a także pojawienie się podatków ekologicznych.

Dlatego niezbędne jest przestawienie się na gospodarkę niskowęglową, czyli podjęcie działań na rzecz ograniczania emisji gazów cieplarnianych.

Kroki mające na celu zoffsetowanie emisji:

 

  • Identyfikacja źródeł, czyli elementy wydarzenia
  • Kalkulacja emisji przez ekspertów wg dostępnych wskaźników
  • Akcja - neutralizacja - sadzenie drzew, wymiana żarówek na energooszczędne świetlówki, zainstalowanie OZE
  • Komunikacja - działania informacyjno-promocyjne

 

Kalendarz wydarzeń
newsletter
aeris futuro Zielone Wydarzenia
   
Eko-certyfikaty Ekocertfikaty
ekobiuro Ekobiuro
Konsultacje Konsultacje
Kalkulator CO2 Kalkulator CO2
  GRA Ekobiuro
Nasze filmy
Program ZIELONE WYDARZENIA jest autorskim pomysłem Fundacji AERIS FUTURO, realizowany przez Fundację oraz sieć partnerów: Centrum Promocji Ekorozwoju, Regionalne Centrum Wolontariatu, EkoInicjatywa, Fundacja Ekorozwoju, w oparciu o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

FUNDACJA AERIS FUTURO 

telefon: 693 589 391,  e-mail: biuro@aerisfuturo.pl
Al. Daszyńskiego 22/46, 31-534 Kraków
REJESTROWE DANE FUNDACJI: REGON 120209543, NIP 9452053376, KRS 0000251803

engine solidside