napis alt

napis alt

napis alt

napis alt

Emisje CO2 i offset
04.02.2013
Nieuniknione emisje do atmosfery gazów cieplarnianych powstałe w związku z organizacją i przebiegiem konferencji lub innych wydarzeń można w 100 % zneutralizować, czy zoffsetować, wspierając redukcję emisji w innym miejscu - posadzenie drzew, inwestycje w odnawialne źródła energii (OZE) lub poprzez poprawę efektywności energetycznej.
22.11.2013 Zapraszamy do obejrzenia filmu wyjaśniającego aspekt offsetu i zrównoważonego transportu standardu Zielonego Wydarzenia!
04.02.2013
Jak wdrożyć offset i zneutralizować oraz ograniczyć emisje CO2 powstającą w trakcie realizacji wtdarzenia? Poznaj dobre praktyki stosowane przy innych wydarzeniach.
04.02.2013
Jednym z Zielonych Standardów jest offest czyli neutralizacja wytworzonego podczas wydarzenia CO2. Z zakładki dowiedz się jakie są wymagania dotyczące organizatorów w tym zakresie. 
04.02.2013
W zakładce znajdziesz sposoby na weryfikacje offsetu podczas organizacji wydarzenia. 
04.02.2013
W zakładce adresy stron internetowych z wartościowymi publikacjami oraz wybrane istotne akty prawne związane z tym obszarem. 
Kalendarz wydarzeń
newsletter
aeris futuro Zielone Wydarzenia
   
Eko-certyfikaty Ekocertfikaty
ekobiuro Ekobiuro
Konsultacje Konsultacje
Kalkulator CO2 Kalkulator CO2
  GRA Ekobiuro
Nasze filmy
Program ZIELONE WYDARZENIA jest autorskim pomysłem Fundacji AERIS FUTURO, realizowany przez Fundację oraz sieć partnerów: Centrum Promocji Ekorozwoju, Regionalne Centrum Wolontariatu, EkoInicjatywa, Fundacja Ekorozwoju, w oparciu o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

FUNDACJA AERIS FUTURO 

telefon: 693 589 391,  e-mail: biuro@aerisfuturo.pl
Al. Daszyńskiego 22/46, 31-534 Kraków
REJESTROWE DANE FUNDACJI: REGON 120209543, NIP 9452053376, KRS 0000251803

engine solidside