napis alt

napis alt

napis alt

napis alt

Promocja, reklama, edukacja
04.02.2013
Organizacja Zielonego Wydarzenia stanowi doskonałą okazję do zademonstrowania przywiązania Twojego i Twojej Organizacji do zasad zrównoważonego rozwoju. Właściwie skierowana komunikacja i strategia PR zbuduje dobry klimat wokół wydarzenia, przyciągnie uczestników i posłuży jako narzędzie kształtowania społecznej świadomości.
22.11.2013 Zapraszamy do obejrzenia filmu wyjaśniającego aspekt edukacji ekologicznej standardu Zielonego Wydarzenia!
04.02.2013
Poznaj dobre praktyki w zakresie wdrażania Zielonych Standardów przy promocji, reklamie i edukacji podczas wydarzeń organizowanych przez naszą Fundację oraz przy realizacji Polskiej Prezydencji w Radzie UE. 
04.02.2013
Elektroniczna forma wszelkich materiałów informacyjnych to tylko jedna z wielu metod na wdrożenie Zielonego Standradu przy realizacji Zielonego Wydarzenia. W ninijeszej zakładce poznasz inne sposoby. 
04.02.2013
Zapoznaj się ze sposobami weryfikacji Zielonych Standardów podczas promocji, reklamy i edukacji Zielonego Wydarzenia. 
04.02.2013
W zakładce strony internetowe oraz ustawy i dyrektywy zarówno z prawa polskiego jak i unijnego, mogące pomóc Ci zorganizować wydarzenie zgodne z Zielonymi Standardami w zakresie promocji, edukacji i reklamy. 
Kalendarz wydarzeń
newsletter
aeris futuro Zielone Wydarzenia
   
Eko-certyfikaty Ekocertfikaty
ekobiuro Ekobiuro
Konsultacje Konsultacje
Kalkulator CO2 Kalkulator CO2
  GRA Ekobiuro
Nasze filmy
Program ZIELONE WYDARZENIA jest autorskim pomysłem Fundacji AERIS FUTURO, realizowany przez Fundację oraz sieć partnerów: Centrum Promocji Ekorozwoju, Regionalne Centrum Wolontariatu, EkoInicjatywa, Fundacja Ekorozwoju, w oparciu o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

FUNDACJA AERIS FUTURO 

telefon: 693 589 391,  e-mail: biuro@aerisfuturo.pl
Al. Daszyńskiego 22/46, 31-534 Kraków
REJESTROWE DANE FUNDACJI: REGON 120209543, NIP 9452053376, KRS 0000251803

engine solidside