napis alt

napis alt

napis alt

napis alt

Przydatna bibliografia
Akademia ekojazdy: www.akademiaekojazdy.pl 
Alternatywna Polityka Transportowa, InE: www.ine-isd.org.pl 
Grupa eFTe: www.efte.org 
Kurierzy rowerowi - firma Timebomb: www.timebomb.pl 
Poradnik Miejskiego Rowerzysty, Polska Zielona Sieć: www.krakoff.info/wp-content/uploads/poradnik-miejskiego-rowerzysty.pdf 
Portal dotyczący wspólnych przejazdów: www.carpooling.pl 
Projekt „Klimat bez sadzy": www.klimatbezsadzy.pl
Wyszukiwarka połączeń komunikacji miejskiej: www.jakdojade.pl 
Zestawienie zużycia paliwa i emisji CO2 dla samochodów osobowych: www.transport.gov.pl/2-48246b7ab716c.htm

Prawo wspólnotowe

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/101/WE z dnia 19 listopada 2008 r. zmieniająca Dyrektywę 2003/87/WE w celu uwzględnienia działalności lotniczej w systemie handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/33/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów w transporcie drogowym
Dyrektywa 98/69/EC (& 2002/80/EC) dla wszystkich pojazdów, wprowadzająca standard emisji spalin EURO IV
Dyrektywa 2007/715/EC[13] dla lekkich samochodów osobowych i służbowych, wprowadzająca europejski standard emisji spalin EURO V
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 510/2011 z dnia 11 maja 2011 określające normy emisji dla nowych samochodów dostawczych w ramach zintegrowanego podejścia Wspólnoty na rzecz obniżenia poziomów emisji CO2 pochodzących z lekkich pojazdów dostawczych

Prawodawstwo polskie

Art. 92 Ustawy z dnia 06 września 2001 r. o transporcie drogowym
Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 o transporcie zbiorowym (Dz. U. 2011 nr 5 poz. 13)
Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych

Kalendarz wydarzeń
newsletter
aeris futuro Zielone Wydarzenia
   
Eko-certyfikaty Ekocertfikaty
ekobiuro Ekobiuro
Konsultacje Konsultacje
Kalkulator CO2 Kalkulator CO2
  GRA Ekobiuro
Nasze filmy
Program ZIELONE WYDARZENIA jest autorskim pomysłem Fundacji AERIS FUTURO, realizowany przez Fundację oraz sieć partnerów: Centrum Promocji Ekorozwoju, Regionalne Centrum Wolontariatu, EkoInicjatywa, Fundacja Ekorozwoju, w oparciu o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

FUNDACJA AERIS FUTURO 

telefon: 693 589 391,  e-mail: biuro@aerisfuturo.pl
Al. Daszyńskiego 22/46, 31-534 Kraków
REJESTROWE DANE FUNDACJI: REGON 120209543, NIP 9452053376, KRS 0000251803

engine solidside