napis alt

napis alt

napis alt

napis alt

Wprowadzenie
Czynniki sukcesu w zrównoważonym zarządzaniu wydarzeniem to uwzględnianie kryteriów ekologicznych i społecznych w zamówieniach towarów i usług. Oczywiście, nie zrewolucjonizujemy od razu wszystkich nawyków, procedur, technologii, ale dzięki metodzie małych kroków, jasnej wizji zrównoważonego rozwoju, dobrej komunikacji z interesariuszami oraz zmieniającemu się na korzyść prawu możemy nasze działania ulepszać z każdym następnym wydarzeniem.

Zrównoważone zarządzanie łańcuchem dostaw to nowe szersze spojrzenie na logistykę, które pokazuje, że każda firma, instytucja jest częścią większego systemu, który jest częścią większego systemu społecznego i przyrodniczego. Menedżerowie kształtują zależności między tymi systemami współpracując z dostawcami, ale i z odbiorcami i innymi interesariuszami. Dzięki temu mają wpływ na kreowanie nowych trendów, rynków oraz świadomości ekologicznej.

Zrównoważone zarządzanie wspiera i umożliwia proaktywne wdrażanie wizji i strategii przedsiębiorstwa, urzędu, bądź innej organizacji na wszystkich poziomach działania, w oparciu o koncepcję ciągłego doskonalenia, tzw. cykl Deminga (Plan-Do-Check-Act, PDCA). Działania są więc najpierw planowane, a następnie wdrażane, po czym ich efekty są weryfikowane i w oparciu o to podejmowane są kolejne odpowiednie działania, mające zapewnić zgodność z pierwotnymi planami. Ciągłe doskonalenie wymaga powtarzania tego cyklu, tak aby wciąż dostosowywać nasze plany i działania do zmieniającego się otoczenia określającego warunki ich realizacji.

 

Kalendarz wydarzeń
newsletter
aeris futuro Zielone Wydarzenia
   
Eko-certyfikaty Ekocertfikaty
ekobiuro Ekobiuro
Konsultacje Konsultacje
Kalkulator CO2 Kalkulator CO2
  GRA Ekobiuro
Nasze filmy
Program ZIELONE WYDARZENIA jest autorskim pomysłem Fundacji AERIS FUTURO, realizowany przez Fundację oraz sieć partnerów: Centrum Promocji Ekorozwoju, Regionalne Centrum Wolontariatu, EkoInicjatywa, Fundacja Ekorozwoju, w oparciu o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

FUNDACJA AERIS FUTURO 

telefon: 693 589 391,  e-mail: biuro@aerisfuturo.pl
Al. Daszyńskiego 22/46, 31-534 Kraków
REJESTROWE DANE FUNDACJI: REGON 120209543, NIP 9452053376, KRS 0000251803

engine solidside