napis alt

napis alt

napis alt

napis alt

Przydatna bibliografia
British Standard Institution Polska: www.bsigroup.pl 
Ekonomia Społeczna: www.ekonomiaspoleczna.pl 
Forum Odpowiedzialnego Biznesu: www.odpowiedzialnybiznes.pl
Global Reporting Initiative: www.globalreporting.org
ISO 14001: www.iso.org/iso/iso_14000_essentials 
ISO 20121: www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=54552 
ISO 26000: www.iso.org/iso/iso_catalogue/management_standards/social_responsibility.htm 
EMAS: www.emas.mos.gov.pl 
Milenijne Cele Rozwoju, ONZ: www.unic.un.org.pl/cele.php 
Podręcznik „Wyzwania zrównoważonego rozwoju w Polsce", Fundacja Sendzimira: www.sendzimir.org.pl/podrecznik 
Polskie Centrum Badań i Certyfikacji: www.pcbc.gov.pl 
Polski Komitet Normalizacyjny: www.pkn.pl 
Portal Organizacji Pozarządowych: www.ngo.pl
Portal Zielone Wydarzenia: www.zielonewydarzenia.pl 
Raport „Pracując dla klimatu", Greenpeace: www.greenpeace.org/poland/pl/press-centre/dokumenty-i-raporty/Pracujac-dla-klimatu 
Strategia UE „Europa British Standard Institution Polska: www.bsigroup.pl 

Prawo wspólnotowe

Rozporządzenie Nr 761/2001 Parlamentu Europejskiego z dnia 19 marca 2001 r. dopuszczające dobrowolny udział organizacji w systemie zarządzania środowiskowego i audytu we Wspólnocie (EMAS)

Prawo polskie

Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska 

Kalendarz wydarzeń
newsletter
aeris futuro Zielone Wydarzenia
   
Eko-certyfikaty Ekocertfikaty
ekobiuro Ekobiuro
Konsultacje Konsultacje
Kalkulator CO2 Kalkulator CO2
  GRA Ekobiuro
Nasze filmy
Program ZIELONE WYDARZENIA jest autorskim pomysłem Fundacji AERIS FUTURO, realizowany przez Fundację oraz sieć partnerów: Centrum Promocji Ekorozwoju, Regionalne Centrum Wolontariatu, EkoInicjatywa, Fundacja Ekorozwoju, w oparciu o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

FUNDACJA AERIS FUTURO 

telefon: 693 589 391,  e-mail: biuro@aerisfuturo.pl
Al. Daszyńskiego 22/46, 31-534 Kraków
REJESTROWE DANE FUNDACJI: REGON 120209543, NIP 9452053376, KRS 0000251803

engine solidside