napis alt

napis alt

napis alt

napis alt

Dobre praktyki
1.Polska prezydencja nawiązała wiele partnerstw międzysektorowych, aby jak najefektywniej zrealizować zakładane cele. Wiele działań prośrodowiskowych udało się Prezydencji zrealizować dzięki współpracy z firmami komercyjnymi, które dostarczyły gotowe rozwiązania, jak np. energooszczędny sprzęt elektroniczny, elektryczne samochody czy kosze do segregacji śmieci. MSZ współpracował z organizacjami pozarządowymi, które specjalizują się w budowie proekologicznych postaw obywatelskich, m.in. z Fundacją Aeris Futuro, Polską Zieloną Siecią. W obszarze partnerstwa z biznesem wsparcia udzieliła Fundacja Forum Odpowiedzialnego Biznesu, która wspiera rozwój idei społecznej odpowiedzialności biznesu w Polsce.

2.Zespół odpowiedzialny za działania związane z organizacją Prezydencji przy duńskim Ministerstwie Spraw Zagranicznych działa (stan na marzec 2012 roku), mając przed sobą ambitny cel uzyskania certyfikatu ISO20121, odnoszącego się do organizacji zrównoważonych wydarzeń. Zrównoważony rozwój uwzględniany jest na każdym etapie planowania i przebiegu prezydencji, a znaczenie wyboru rozwiązań przyjaznych dla środowiska podkreśla się na każdym kroku, dlatego umowy i dokumenty przetargowe dla dostawców usług dla prezydencji zawierają kryteria ekologiczne.

Kalendarz wydarzeń
newsletter
aeris futuro Zielone Wydarzenia
   
Eko-certyfikaty Ekocertfikaty
ekobiuro Ekobiuro
Konsultacje Konsultacje
Kalkulator CO2 Kalkulator CO2
  GRA Ekobiuro
Nasze filmy
Program ZIELONE WYDARZENIA jest autorskim pomysłem Fundacji AERIS FUTURO, realizowany przez Fundację oraz sieć partnerów: Centrum Promocji Ekorozwoju, Regionalne Centrum Wolontariatu, EkoInicjatywa, Fundacja Ekorozwoju, w oparciu o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

FUNDACJA AERIS FUTURO 

telefon: 693 589 391,  e-mail: biuro@aerisfuturo.pl
Al. Daszyńskiego 22/46, 31-534 Kraków
REJESTROWE DANE FUNDACJI: REGON 120209543, NIP 9452053376, KRS 0000251803

engine solidside