napis alt

napis alt

napis alt

napis alt

Lista wymagań
• Decyzja podjęta przez osobę/zespół zarządzający wraz z ustanowieniem zasad (polityki) realizacji Wydarzenia w Zielonym Standardzie oraz zakomunikowanie jej zespołowi oraz partnerom
• Działania edukacyjne w obszarze ekologii (np. szkolenia, konkursy)
• Mianowanie Eko-Lidera/Koordynatora ZW - przydzielenie obowiązków konkretnej osobie (dla mniejszych wydarzeń); zatrudnienie osoby na cały etat (dla dużych wydarzeń)
• Określenie celów i wskaźników do mierzenia wpływu na środowisko (do wyliczenia śladu klimatycznego i offsetu)
• Podpisane umowy z firmami na odbiór surowców do recyklingu
• Powołanie grupy wspierającej ('eco team') - pracownicy i/lub wolontariusze wyznaczeni do pomocy we wdrażaniu ZW
• Specjalne pojemniki do recyklingu dobrze oznakowane wewnątrz budynku (cartridge'e, sprzęt elektroniczny, papier, szkło, plastik, aluminium)
• System komunikacji elektronicznej - emaile i strona www z podanym kontaktowym adresem email
• Szkolenia z zasad organizacji Zielonych Wydarzeń dla zespołu organizacyjnego (osób odpowiedzialnych za różne obszary), dla dostawców, partnerów
• Tele- i video-konferencje zespołu i partnerów - w przypadku wydarzeń ponadlokalnych 
• W stopce wiadomości e-mail informacja zachęcająca do ochrony środowiska (np. ‘Pomyśl o środowisku zanim wydrukujesz ten list')
• Wynajem, użyczenie lub leasing produktów lub usług
• Zaangażowanie różnorodnych partnerów, w tym organizacji społecznych, już na wstępnym etapie przygotowań
• Zakupy produktów trwałych - z możliwością zwrotu i reklamacji
• Zakupy trwałych produktów pobierających energię - gwarancja minimum 2 lata, dostępność części minimum 8 lat
• Zapraszanie drogą e-mailową (małe wydarzenie, własna lista wolontariuszy), formularz zgłoszeniowy dla wolontariuszy na www (duże wydarzenie) - wydarzenia otwarte
 

Kalendarz wydarzeń
newsletter
aeris futuro Zielone Wydarzenia
   
Eko-certyfikaty Ekocertfikaty
ekobiuro Ekobiuro
Konsultacje Konsultacje
Kalkulator CO2 Kalkulator CO2
  GRA Ekobiuro
Nasze filmy
Program ZIELONE WYDARZENIA jest autorskim pomysłem Fundacji AERIS FUTURO, realizowany przez Fundację oraz sieć partnerów: Centrum Promocji Ekorozwoju, Regionalne Centrum Wolontariatu, EkoInicjatywa, Fundacja Ekorozwoju, w oparciu o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

FUNDACJA AERIS FUTURO 

telefon: 693 589 391,  e-mail: biuro@aerisfuturo.pl
Al. Daszyńskiego 22/46, 31-534 Kraków
REJESTROWE DANE FUNDACJI: REGON 120209543, NIP 9452053376, KRS 0000251803

engine solidside