napis alt

napis alt

napis alt

napis alt

Przydatna bibliografia
Kampania Clean Clothes Polska: www.cleanclothes.pl 
Kampanie Społeczne: www.kampaniespoleczne.pl 
Poradnik „Dobre Zakupy" Polskiej Zielonej Sieci: www.zielonasiec.pl/publikacje/poradnik-dobre-zakupy
Portal nt. produktów i usług ekonomii społecznej „Z lepszej półki": www.zlepszejpolki.pl 
Portal nt. Zielonych Zamówień Publicznych: www.zielonezamowienia.gov.pl 
Zielony Katalog, Fundacja Aeris Futuro: www.zielonewydarzenia.pl/zielony-katalog

Prawo wspólnotowe

Dyrektywa 2005/29/EC w sprawie nierzetelnych praktyk w handlu (Unfair Commercial Practices Directive, w skrócie UCPD) obowiązująca od 2005 roku, która zabrania nieuczciwych praktyk i określa ścisłą definicję reklamy wprowadzającej w błąd jako tej, w której przedstawiane informacje są nieprawdziwe lub jeśli pomija się ważne informacje oraz podkreśla znaczenie udziału państwa.
Dyrektywa 94/62/WE w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych
Dyrektywa 1999/31/WE w sprawie składowania odpadów
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 92/75/EWG w sprawie wskazania poprzez etykietowanie oraz standardowe informacje o produkcie, zużycia energii oraz innych zasobów przez urządzenia gospodarstwa domowego

Prawo polskie

Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych
Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej

Kalendarz wydarzeń
newsletter
aeris futuro Zielone Wydarzenia
   
Eko-certyfikaty Ekocertfikaty
ekobiuro Ekobiuro
Konsultacje Konsultacje
Kalkulator CO2 Kalkulator CO2
  GRA Ekobiuro
Nasze filmy
Program ZIELONE WYDARZENIA jest autorskim pomysłem Fundacji AERIS FUTURO, realizowany przez Fundację oraz sieć partnerów: Centrum Promocji Ekorozwoju, Regionalne Centrum Wolontariatu, EkoInicjatywa, Fundacja Ekorozwoju, w oparciu o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

FUNDACJA AERIS FUTURO 

telefon: 693 589 391,  e-mail: biuro@aerisfuturo.pl
Al. Daszyńskiego 22/46, 31-534 Kraków
REJESTROWE DANE FUNDACJI: REGON 120209543, NIP 9452053376, KRS 0000251803

engine solidside