napis alt

napis alt

napis alt

napis alt

Wprowadzenie
Podstawową kwestią, którą Organizator musi rozważyć przygotowując wydarzenie jest odpowiedź na pytanie: gdzie? Wybór miejsca ma ogromny wpływ zarówno na komfort gości, jak i na charakter imprezy.
 
Warto zatem pamiętać, by organizowane przez nas spotkanie nie tylko spełniało wymóg atrakcyjności, elegancji czy prestiżu, ale także wymogi ekologiczne i społeczne jak np. dostępności dla osób z ograniczonymi możliwościami poruszania się.
Lokalizacja to kluczowy element logistyki wydarzenia. Od wyboru lokalizacji zależą potrzeby przemieszczania się (transportu) do i ze spotkania, a od rodzaju wykorzystanych obiektów (hotel, stadion, plener) zależy wielkość zużycia zasobów naturalnych i energii. Obydwa te czynniki mają wpływ na:
  • emisje gazów cieplarnianych i zmiany klimatu
  • emisje zanieczyszczeń i jakość powietrza
  • otaczającą przyrodę i krajobraz
  • lokalną społeczność - jej potencjał i poziom rozwoju społeczno-gospodarczego

Jeśli wydarzenie jest cykliczne i wpisuje się na stałe w pejzaż miejscowości i/lub regionu zmiana lokalizacji jest często niemożliwa, ale dzięki długofalowej wizji rozwoju wydarzenia istnieje większy potencjał do innowacji ekologicznych, energetycznych i społecznych danego miejsca, obiektu, a nawet całej miejscowości.

Kalendarz wydarzeń
newsletter
aeris futuro Zielone Wydarzenia
   
Eko-certyfikaty Ekocertfikaty
ekobiuro Ekobiuro
Konsultacje Konsultacje
Kalkulator CO2 Kalkulator CO2
  GRA Ekobiuro
Nasze filmy
Program ZIELONE WYDARZENIA jest autorskim pomysłem Fundacji AERIS FUTURO, realizowany przez Fundację oraz sieć partnerów: Centrum Promocji Ekorozwoju, Regionalne Centrum Wolontariatu, EkoInicjatywa, Fundacja Ekorozwoju, w oparciu o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

FUNDACJA AERIS FUTURO 

telefon: 693 589 391,  e-mail: biuro@aerisfuturo.pl
Al. Daszyńskiego 22/46, 31-534 Kraków
REJESTROWE DANE FUNDACJI: REGON 120209543, NIP 9452053376, KRS 0000251803

engine solidside