napis alt

napis alt

napis alt

napis alt

Przydatna bibliografia
Alternatywna Polityka Energetyczna do 2030, Instytut na rzecz Ekorozwoju: www.ine-isd.org.pl/lang/pl/page/broszury/id/18/
EMAS: www.emas.mos.gov.pl 
Energia i środowisko: www.energiaisrodowisko.pl 
Etykiety energetyczne: www.etykietyenergetyczne.pl
Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii: www.fewe.pl
Krajowa Agencja Poszanowania Energii: www.kape.gov.pl
Racjonalny wybór sprzętu i urządzeń w gospodarstwie domowym: www.topten.info.pl 
Serwis dotyczący odnawialnych źródeł energii: www.oze.info.pl
Stowarzyszenie „Niepełnosprawni dla Środowiska - EKON": www.ekon.org.pl

Prawo unijne

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 2010/30/UE w sprawie wskazania poprzez etykietowanie oraz standardowe informacje o produkcie, zużycia energii oraz innych zasobów przez produkty związane z energią, która zastąpiła Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 2002/91/WE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (Dyrektywa ta straciła moc z dniem 1 lutego 2012)
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych
Dyrektywa 2006/32/WE o efektywności energetycznej i serwisie energetycznym
Dyrektywa EC/2004/8 o promocji wysokosprawnej kogeneracji

Prawo polskie

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielna całość techniczno-użytkowa oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej
Ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów

Kalendarz wydarzeń
newsletter
aeris futuro Zielone Wydarzenia
   
Eko-certyfikaty Ekocertfikaty
ekobiuro Ekobiuro
Konsultacje Konsultacje
Kalkulator CO2 Kalkulator CO2
  GRA Ekobiuro
Nasze filmy
Program ZIELONE WYDARZENIA jest autorskim pomysłem Fundacji AERIS FUTURO, realizowany przez Fundację oraz sieć partnerów: Centrum Promocji Ekorozwoju, Regionalne Centrum Wolontariatu, EkoInicjatywa, Fundacja Ekorozwoju, w oparciu o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

FUNDACJA AERIS FUTURO 

telefon: 693 589 391,  e-mail: biuro@aerisfuturo.pl
Al. Daszyńskiego 22/46, 31-534 Kraków
REJESTROWE DANE FUNDACJI: REGON 120209543, NIP 9452053376, KRS 0000251803

engine solidside