napis alt

napis alt

napis alt

napis alt

Certyfikat - Zielone standardy
04.08.2012 British Standard BS 8901- międzynarodowa norma określająca zarządzanie eventami w sposób środowiskowo zrównoważony, zostanie wkrótce wprowadzona na polskim rynku. Standard ten dotyczy klientów, organizatorów oraz wszelkich poddostawców usług związanych z eventem.
30.04.2012
Zielone Standardy to standardy jakie musi spełniać wydarzwenie aby móc przypisać mu rangę Zielonego Wydarzenia. Zielone Standardy obejmują m.in. transport, catering, wybór lokalizacji, kominikacje i promocje w zakresie wydarzenia, gospodarowanie energią, odpadami, wodą. Standard Zielonych Wydarzeń pokazuje, że można łączyć działalność biznesową, służyć rozwojowi społecznemu redukując i rekompensując (offsetując) oddziaływanie na środowisko naturalne.
Zielone Standardy
22.11.2013 Zapraszamy do obejrzenia filmu wyjaśniającego wszystkie aspekty Standardu Zielonych Wydarzeń!
Publikacje i materiały edukacyjne
05.12.2013 Prezentujemy najnowszą publikację Fundacji Aeris Futuro - "Zielone Festiwale. Praktyczny poradnik. Doświadczenia i najlepsze praktyki przy organizacji festiwali w Polsce i za granicą". 
04.06.2012
Nowa edycja poradnika "Jak zorganizować Zielone Wydarzenie" powstała z potrzeby przekazania naszych nowych doświadczeń, które Fundacja Aeris Futuro zdobyła podczas współpracy z organizacjami, instytucjami i biznesem przy organizacji różnorodnych wydarzeń w Zielonym Standardzie.
19.03.2012
Niezbędne know-how oraz narzędzia, jak skutecznie wdrażać zielony standard i organizować wydarzenia ograniczając negatywny wpływ na środowisko naturalne znajdziecie Państwo w poradniku, którego pierwsze egzemplarze zostały rozdane uczestnikom konferencji "Zrównoważone wydarzenia szansą konkurencyjności regionów". 
22.09.2012

Materiały oraz prezentacje przygotowane w ramach konferencji organizowanych przez Fundację Aeris Futuro: Zrównoważone wydarzenia szansą konkurencyjności regionów oraz Zielony odcień eventów.

 

08.01.2013
Prezentujemy podręcznik przygotowany w ramach programu Social Innovation in Europe and CIS. Promocja standardów organizacji zrównoważonych wydarzeń ma znaczenie zasadnicze dla aktywizacji społecznej osób z różnymi dysfunkcjami, dla rozwoju lokalnej przedsiębiorczości, perspektywy równości płci oraz dla równowagi ekologicznej i naszej świadomości wpływu na środowisko.
15.04.2012
Fundacja Aeris Futuro zajmuje się edukacją i szerzeniem wiedzy o środowisku naturlanym, dlaczego jest dla nas ważne, o zrównoważonym rozwoju i codziennych nawykach, które moga szkodzić lub służyć środowisku, jeśli będziemy tego świadomi. W tym celu wydajemy różnego rodzaju broszury, poradniki i pocztówki.
Zarządzanie wydarzeniem
04.02.2013
Czynniki sukcesu w zrównoważonym zarządzaniu wydarzeniem to uwzględnianie kryteriów ekologicznych i społecznych w zamówieniach towarów i usług. Oczywiście, nie zrewolucjonizujemy od razu wszystkich nawyków, procedur, technologii, ale dzięki metodzie małych kroków, jasnej wizji zrównoważonego rozwoju, dobrej komunikacji z interesariuszami oraz zmieniającemu się na korzyść prawu możemy nasze działania ulepszać z każdym następnym wydarzeniem.
22.11.2013 Zapraszamy do obejrzenia film wyjaśniający aspekt zarządzania Zielonym Wydarzeniem!
17.01.2013
W zakładce dobre praktyki i inspirację na to jak zarządzać wydarzeniem w zrównoważony sposób wyniesione z Polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej w 2011 roku. 
17.01.2013
Działania edukacyjne, mianowanie ekolidera... Zapoznaj się z listą wymagań w zakresie zarządzania wydarzeniem i dowiedz się co jeszcze możesz zrobić aby zazielenić swoje wydarzenie.
17.01.2013
Jak zweryfikować zrównoważony sposób zarządzania wydarzeniem? W zakładce lista najprostrzych metod oceny wdrażania wymagań. 
17.01.2013
W zakładce znajdują się przydtane adresy stron interentowych z wartościowymi publikacjami oraz akty prawne dotyczące zagadnienia zrównoważonego zarządzania wydarzeniem i biurem organizacyjnym.
Miejsce - lokalizacja i obiekty
04.02.2013
Podstawową kwestią, którą Organizator musi rozważyć przygotowując wydarzenie jest odpowiedź na pytanie: gdzie? Wybór miejsca ma ogromny wpływ zarówno na komfort gości, jak i na charakter imprezy.
22.11.2013 Zapraszamy do obejrzenia filmu wyjaśniającego aspekt lokalizacji standardu Zielonego Wydarzenia!
31.01.2013
Jak inne wydarzenia czerpią z Zielonych Standardów przy wyborze lokalizacji wydarzenia. Zapoznaj się z dobrymi praktykami w tym zakresie. 
31.01.2013
Pojemniki do segregacji, korzystanie ze światła naturalnego. energooszczędny sprzęt... Jak przystosować obiekt oraz jak wybrać miejsce wydarzenia aby ograniczyć negatywny wpływ na środowisko związany z jego realizacją. 
31.01.2013
Audyt energetyczny, certyfikaty, normy ISO to tylko niektóre ze sposóbów weryfikacji wdrożenia Zielonych Standardów podczas wybory lokalizacji i obiektów wydarzenia. W zakładce znajdziesz inne przykłady. 
31.01.2013
Jako uzupełnienie wiedzy w zakresie odpowiedniego wyboru miejsca wydarzenia mogą służyć znajdujące się w zakładce adresy stron internetowych i aktów prawnych poświęconych zagadnieniu. 
Transport i podróże
04.02.2013
Korki podczas dojazdu do miejsca wydarzenia, brak miejsc parkingowych, złe oznaczenia dojazdu, brak informacji i zachęt dla bezpiecznego i czystego transportu publicznego i rowerowego? Te kwestie mogą zepsuć dobry wizerunek Organizatora, jak również spowodować, że impreza się opóźni i po prostu się nie uda.
22.11.2013 Zapraszamy do obejrzenia filmu wyjaśniającego aspekt offsetu i zrównoważonego transportu standardu Zielonego Wydarzenia!
31.01.2013
Jak inni rozwiązują kwestie związane z transportem i podróżami podczas organizacji wydarzeń? Zapoznaj się z dobrymi praktykami w tym zakresie wdrożonymi podczas Polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej oraz promowanymi przez naszą Fundację.
31.01.2013
Organizacja tele- lub videokonferencji, ekojazda, carpooling, wynajęcie busa to tylko niektóre pomysły na wdrożenie Zielonych Standardów podczas organizacji wydarzenia. Zapoznaj się z innymi. 
31.01.2013
W zakładce znajdziesz sposoby na możliwą weryfikację wymagań związanych z transportem uczestników wydarzenia. 
04.02.2013
W zakładce wykaz stron, które moga zainspirować Cię w poszukiwaniu najlepszego rozwiązania kwestii transportu i podróży w trakcie realizacji Zielonego Wydarzenia. 
Catering
04.02.2013
Wybór dań oraz sposób ich podania świadczy o gospodarzu. Zaprezentujmy się jako organizator dbający o smak, zapach, wygląd, ale też o jakość ekologiczną, wartość odżywczą i ocenę etyczną przygotowanego cateringu.
22.11.2013 Zapraszamy do obejrzenia filmu wyjaśniającego aspekt cateringu Zielonego Wydarzenia!
04.02.2013
Polska prezydencja promowała kuchnię typową dla organizowanych wydarzeń w danym regionie angażując do tego firmy z lokalnego rynku. Przy wdrażaniu Zielonych Standardów zainspiruj się działaniami innych. 
04.02.2013
Zamówienia dużych opakowań, naczynia i sztućce wielorazowego użytku, ciekawe wegetariańskie dania to tylko kilka przykładów na zrównoważony catering. W zakładce znajdziesz ich więcej. 
04.02.2013
W zakładce kilka prostych sposobów na weryfikację cateringu podczas organizacji wydarzenia w zgodzie z zasadami Zielonych Standardów. 
10.12.2013 Prezentujemy kartę produktu stanowiącą część zestawu narzędzi szkoleniowych Komisji Europejskiej w zakresie zielonych zamówień publicznych, który można pobrać ze strony internetowej GPP. Materiał został przekazany uczestnikom konferencji Fundacji pn. "Ekoinnowacje w przemyśle spotkań". 
14.01.2014 W jednej z ankiet, które spłynęły do nas po konferencji "Ekoinnowacje w przemyśle spotkań" natrafiliśmy na następujący komentarz: "Skoro żywność ekologiczna to także produkty z mięsa to dlaczego propagują Państwo wegetarianizm i weganizm? (takie słowa padły podczas wystąpienia Pani Prezes Fundacji) uważam, że produkty mięsne, tym bardziej z ekologicznych hodowli są jak najbardziej wartościowe i nie szkodzą naszemu zdrowiu. To jest wybór każdego indywidualnie". Nie lubimy pozostawiać pytań bez odpowiedzi, więc odpowiadamy :)
Promocja, reklama, edukacja
04.02.2013
Organizacja Zielonego Wydarzenia stanowi doskonałą okazję do zademonstrowania przywiązania Twojego i Twojej Organizacji do zasad zrównoważonego rozwoju. Właściwie skierowana komunikacja i strategia PR zbuduje dobry klimat wokół wydarzenia, przyciągnie uczestników i posłuży jako narzędzie kształtowania społecznej świadomości.
22.11.2013 Zapraszamy do obejrzenia filmu wyjaśniającego aspekt edukacji ekologicznej standardu Zielonego Wydarzenia!
04.02.2013
Poznaj dobre praktyki w zakresie wdrażania Zielonych Standardów przy promocji, reklamie i edukacji podczas wydarzeń organizowanych przez naszą Fundację oraz przy realizacji Polskiej Prezydencji w Radzie UE. 
04.02.2013
Elektroniczna forma wszelkich materiałów informacyjnych to tylko jedna z wielu metod na wdrożenie Zielonego Standradu przy realizacji Zielonego Wydarzenia. W ninijeszej zakładce poznasz inne sposoby. 
04.02.2013
Zapoznaj się ze sposobami weryfikacji Zielonych Standardów podczas promocji, reklamy i edukacji Zielonego Wydarzenia. 
04.02.2013
W zakładce strony internetowe oraz ustawy i dyrektywy zarówno z prawa polskiego jak i unijnego, mogące pomóc Ci zorganizować wydarzenie zgodne z Zielonymi Standardami w zakresie promocji, edukacji i reklamy. 
Emisje CO2 i offset
04.02.2013
Nieuniknione emisje do atmosfery gazów cieplarnianych powstałe w związku z organizacją i przebiegiem konferencji lub innych wydarzeń można w 100 % zneutralizować, czy zoffsetować, wspierając redukcję emisji w innym miejscu - posadzenie drzew, inwestycje w odnawialne źródła energii (OZE) lub poprzez poprawę efektywności energetycznej.
22.11.2013 Zapraszamy do obejrzenia filmu wyjaśniającego aspekt offsetu i zrównoważonego transportu standardu Zielonego Wydarzenia!
04.02.2013
Jak wdrożyć offset i zneutralizować oraz ograniczyć emisje CO2 powstającą w trakcie realizacji wtdarzenia? Poznaj dobre praktyki stosowane przy innych wydarzeniach.
04.02.2013
Jednym z Zielonych Standardów jest offest czyli neutralizacja wytworzonego podczas wydarzenia CO2. Z zakładki dowiedz się jakie są wymagania dotyczące organizatorów w tym zakresie. 
04.02.2013
W zakładce znajdziesz sposoby na weryfikacje offsetu podczas organizacji wydarzenia. 
04.02.2013
W zakładce adresy stron internetowych z wartościowymi publikacjami oraz wybrane istotne akty prawne związane z tym obszarem. 
Kalendarz wydarzeń
newsletter
aeris futuro Zielone Wydarzenia
   
Eko-certyfikaty Ekocertfikaty
ekobiuro Ekobiuro
Konsultacje Konsultacje
Kalkulator CO2 Kalkulator CO2
  GRA Ekobiuro
Nasze filmy
Program ZIELONE WYDARZENIA jest autorskim pomysłem Fundacji AERIS FUTURO, realizowany przez Fundację oraz sieć partnerów: Centrum Promocji Ekorozwoju, Regionalne Centrum Wolontariatu, EkoInicjatywa, Fundacja Ekorozwoju, w oparciu o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

FUNDACJA AERIS FUTURO 

telefon: 693 589 391,  e-mail: biuro@aerisfuturo.pl
Al. Daszyńskiego 22/46, 31-534 Kraków
REJESTROWE DANE FUNDACJI: REGON 120209543, NIP 9452053376, KRS 0000251803

engine solidside