napis alt

napis alt

napis alt

napis alt

Oras_mini
Zielony zakład produkcyjny: III nagroda w konkursie Ekobiuro 2013
Utworzono 23.10.2013

Firma Oras Olesno jest zakładem produkcyjnym dlatego zwraca uwagę na swój wpływ na środowisko nie tylko w biurze, ale także podczas wszystkich etapów produkcji. 

Zakład w Oleśnie posiada własne ujęcie wód głębinowych, własną oczyszczalnię ścieków przemysłowych, własną oczyszczalnię ścieków socjalno-bytowych, prowadzone są regularne pomiary analityczne. Prowadzony jest monitoring ilości pobieranej wody, odprowadzanych ścieków, wytwarzanych odpadów, zużywanej energii, emisji gazów i pyłów do powietrza oraz hałasu do otoczenia.

Od 2002 roku działalność Oras Olesno Sp. z o. o. prowadzona jest zgodnie z wymaganiami Systemu Zarządzania Środowiskowego ISO 14001.

Duże inwestycje oraz wykorzystanie najlepszej dostępnej technologii są konieczne, aby zminimalizować szkodliwy wpływ niektórych etapów produkcji Oras na środowisko. Ustanowienie i wdrożenie systemu zarządzania środowiskowego jest związane z określeniem polityki środowiskowej przedsiębiorstwa, celów i zadań środowiskowych w oparciu o zidentyfikowane uprzednio aspekty środowiskowe.

Ma to na celu stworzenie warunków do takiego funkcjonowania przedsiębiorstwa, by mogło ono świadomie w systematyczny i zorganizowany sposób zmniejszać negatywny wpływ na środowisko naturalne.
System zarządzania środowiskowego jest integralną częścią systemu zarządzania przedsiębiorstwem.
System Zarządzania Środowiskowego wdrożony w zakładzie współdziała z Systemem Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001 oraz Systemem Zarządzania Bezpieczeństwem i Higiena Pracy, wg normy OHSAS 18001. Wszystkie trzy systemy tworzą Zintegrowany system zarządzania.

Wystawa

Firma zorganizowała wystawę w Oleskim Muzeum Regionalnym pt.: „Jesteśmy tu dla Was od lat ...z miłości do natury..." miała na celu edukację ekologiczną oraz podsumowanie i zaprezentowanie szerszej społeczności działań proekologicznych przeprowadzanych regularnie dla załogi firmy przez Dział Ochrony Środowiska oraz Dział Personalny Oras Olesno.
Wystawa, którą odwiedziło ok. 760 osób, tematycznie obejmowała i prezentowała następujące akcje i konkursy ekologiczne:

  • EKO PIKNIK dla pracowników zakładu i ich rodzin „Jestem przyjacielem ziemi". Na wszystkich uczestników czekała dobra zabawa, atrakcje i ciekawe konkursy w duchu ekologicznym.

  • W formie konkursu przeprowadzona została akcja ekologiczna, która miała zwrócić uwagę na konieczność selektywnej zbiórki baterii, będących odpadem niebezpiecznym. Podczas akcji zebranych zostało łącznie 3268 sztuk baterii. W akcji udział wzięło 26 osób. Laureaci konkursu otrzymali praktyczne ładowarki do akumulatorów. Przyjmując średnio, że: jedna bateria zatruwa 400 litrów wody - akcją uratowano przed skażeniem 1307 m3 wód, jedna bateria zatruwa 1 m3 gleby - akcją uratowano przed skażeniem 3 268 m3 gleby.
  • W maju odbyła się akcja „Pokaż rowerowi, gdzie pracujesz!" i przyjedź do pracy na dwóch kółkach, która stanowiła formę propagowania ekologicznych form transportu. W akcji udział wzięło 58 osób. Pracownicy wspólnie przejechali 477 km, spalili 14 310 kcal i zapobiegli emisji 74 kg CO2

  • Przeprowadzono Ekologiczny Zakręcony Konkurs Artystyczny dla dzieci pracowników Oras Olesno, którego celem było pobudzenie inwencji twórczej i wykonanie biżuterii lub dowolnego pojazdu czy domku dla lalek z wykorzystaniem materiałów wtórnych takich jak np.: papier, zużyte opakowania, kartony po napojach, butelki PET, puszki lub torby foliowe. Celem konkursu była wspólna praca dzieci z rodzicami i podarowanie drugiego życia domowym odpadom, a przy okazji porozmawianie o ekologii oraz wtórnym wykorzystywaniu surowców. W konkursie udział wzięło 53 dzieci.

  • Oras przyłączył się do akcji charytatywnej „PODARUJ INNYM RADOŚĆ WIDZENIA" organizowanej przez fundację ONE SIGHT, której misją jest poprawa wzroku najbardziej potrzebujących na całym świecie, poprzez przeprowadzanie darmowych badań wzroku i dobór okularów korekcyjnych. W zakładzie zbierane były używane okulary korekcyjne, które po oczyszczeniu i segregacji w centrach recyklingowych za pośrednictwem fundacji przekazane zostały osobom potrzebującym. Zebranych zostało ponad 60 par okularów.
  • Rozstrzygnięty został konkurs na hasło lub slogan do plakatu ekologicznego poruszającego problem niedozwolonego spalania śmieci. Przystąpiło do niego 30 osób. Zgłoszonych zostało łącznie 75 haseł i sloganów. 

Newslettery Środowiskowe

W cyklu miesięcznym wydawane są Newslettery Środowiskowe skierowane do wszystkich pracowników zakładu rozsyłane drogą mailową oraz prezentowane w zakładowym Info-TV, które podejmują różnorodną tematykę ochrony środowiska i ekologii.

Wszelkie informacje związane z ochroną środowiska oraz ekologią publikowane są także w formie elektronicznej w specjalnej zakładce firmowego intranetu: Ochrona Środowiska.

W kwartalniku zakładowym p.n.: „Strumień Wiadomości", w specjalnym stałym dziale „Środowisko", ukazują się artykuły dotyczące szerokiego zakresu związanego z ochroną środowiska oraz ekologią. Ostatnimi poruszanymi tematami były przykładowo: Słów kilka o wodzie w Oras Olesno, Podsumowanie roku 2012 rok w Ochronie Środowiska Oras Olesno, Energia elektryczna w twoim domu, Nie pal śmieci.

Zakład, produkty

W całym zakładzie funkcjonuje segregacja odpadów produkcyjnych (pojemniki i kontenery odpadowe z nazwą oraz kodem odpadów) oraz komunalnych poprzez wyznaczenie i opisanie pojemników do segregacji: papieru, szkła, tworzyw sztucznych i metalu. Ponadto równocześnie w różnych miejscach zakładu rozwieszone są plakaty wspierające ekologiczne formy zachowania związane z segregacją odpadów.

Co miesiąc przeprowadzany jest monitoring stopnia segregowanych odpadów komunalnych w celu przedstawiania pracownikom efektów ich świadomej segregacji odpadów komunalnych.

Otoczenie zakładu w Oleśnie, który jest zakładem produkcyjnym, jest otoczeniem zielonym z pięknym nowym ogrodem, co kreuje wśród pracowników i gości ekologiczny wizerunek przemysłu, kojarzonego zazwyczaj jedynie z negatywnym oddziaływaniem na środowisko. Częścią ogrodu są fontanny z zamkniętym obiegiem wody.

Oras produkuje ponadto produkty ekologiczne pomagające użytkownikom oszczędzać wodę w życiu codziennym. Elektroniczna, higieniczna i inteligentna bezdotykowa armatura stanowi doskonały punkt wyjścia do oszczędności wody oraz energii, a tym samym dbałości o środowisko naturalne. Innowacyjne produkty i stosowane funkcjonalne rozwiązania zapewniają maksymalny komfort, wygodę, a także świadome oraz zrównoważone wykorzystywanie zasobów naturalnych. 

Kalendarz wydarzeń
newsletter
aeris futuro Zielone Wydarzenia
   
Eko-certyfikaty Ekocertfikaty
ekobiuro Ekobiuro
Konsultacje Konsultacje
Kalkulator CO2 Kalkulator CO2
  GRA Ekobiuro
Nasze filmy
Program ZIELONE WYDARZENIA jest autorskim pomysłem Fundacji AERIS FUTURO, realizowany przez Fundację oraz sieć partnerów: Centrum Promocji Ekorozwoju, Regionalne Centrum Wolontariatu, EkoInicjatywa, Fundacja Ekorozwoju, w oparciu o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

FUNDACJA AERIS FUTURO 

telefon: 693 589 391,  e-mail: biuro@aerisfuturo.pl
Al. Daszyńskiego 22/46, 31-534 Kraków
REJESTROWE DANE FUNDACJI: REGON 120209543, NIP 9452053376, KRS 0000251803

engine solidside