napis alt

napis alt

napis alt

napis alt

Społeczna odpowiedzialność urzędników: II nagroda w konkursie Ekobiuro 2013
Utworzono 09.10.2013

Społeczna odpowiedzialność istniej również w jednostkach samorządu terytorialnego. Warto zainspirować się działaniami zespołu złożonego z urzędników Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gdańskim, którzy zajęli II. miejsce w konkursie Ekobiuro 2013.

Debaty, szkolenia, raporty...

Starostwo znalazło się w gronie 5 powiatów, dla których zostały wykonane obliczenia śladu węglowego w ramach projektu „Dobry Klimat dla Powiatów" i zbierało dane potrzebne do sporządzenia „Raportu oceny śladu węglowego powiatu starogardzkiego dla lat 2005 i 2010".

Współorganizowano powiatową debatę klimatyczną, która odbyła się w ramach projektu „Dobry Klimat dla Powiatów" realizowanego przez Instytut na rzecz Ekorozwoju i Związek Powiatów Polskich.

Współdziałano w organizacji oraz współfinansowano Sejmik Ekologiczny (impreza cykliczna) w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Bolesławowie. W 2013 roku odbył się pod hasłem "Osobowości przyrodnicze Kociewia".

Zorganizowano szkolenie Zastępów Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych powiatu starogardzkiego w zakresie rozpoznawania i zwalczania zagrożeń ekologicznych oraz kształtowania świadomości proekologicznej.

 

Konkursy

Przeprowadzono IV edycję wykonania toreb EKOlogicznych.
Przekazano je pracownikom Starostwa Powiatowego, jednostek powiatowych, uczniom i pracownikom szkół powiatowych.
W nasze torby pakujemy nagrody dla laureatów organizowanych przez nas konkursów ekologicznych odbywających się w ramach imprez na terenie powiatu starogardzkiego.

 

Przeprowadzono konkursy ekologiczne i ufundowano nagrody dla uczestników:

  • Festynu w m. Wilcze Błota pn. „Bóbr w krajobrazie kociewskim" (impreza cykliczna).
  • Festynu Strażackiego „Poczuj się strażakiem" (impreza cykliczna).
  • Konkursu dla pracowników Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Starogardzie Gdańskim - nagrodę stanowiły drzewa i krzewy, których wspólnego nasadzenia dokonano przed budynkiem Komendy.
  • I Festynu Ekologicznego w Starym Lesie pn.: „Nie taki odpad straszny jak go (z)malują", (drzewa i krzewy)
  • Festynu ekologicznego w Grodzisku Owidz zorganizowanego przez Urząd Gminy Starogard Gdański jako zakończenie konkursu zbiórki makulatury „Ratuj drzewa - zbieraj makulaturę", Akcji „Drzewko za makulaturę" organizowanej przez Zakłady Polpharma S.A. w Starogardzie Gdańskim i Dziennika Bałtyckiego.


Od 2009 r. Starostwo wraz z Ogniskiem Pracy Pozaszkolnej w Starogardzie Gdańskim organizuje Powiatowy Festiwal Piosenki Ekologicznej. Laureaci Festiwalu biorą udział w nagrywaniu płyty, na której zamieszczane są prezentowane przez nich utwory.

Sadzenie roślin

Sfinansowano i prowadzono nadzór nad pielęgnacją i utrzymaniem zieleni przy budynku Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gdańskim.
Dokonano nasadzeń drzew i krzewów przed wszystkimi szkołami i jednostkami powiatowymi wydając na ten cel kilkaset tysięcy złotych.

Włączanie się w akcje światowe, europejskie

Starostwo corocznie kupuje worki i rękawice na Akcję Sprzątania Świata. Worki i rękawice trafiają do szkół, przedszkoli z terenu powiatu starogardzkiego, nadleśnictw, policji, straży pożarnej.
W 2012 r. na ten cel wydano gminom i jednostkom organizacyjnym powiatu starogardzkiego 8930 szt. worków i 13620 szt. rękawic. W maju 2013 roku przekazano worki i rękawice na akcję sprzątania rzeki Wierzycy.

Włączono się w obchody Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu. Zakupiono opaski odblaskowe i kamizelki, które przekazano pracownikom Starostwa Powiatowego oraz rowerzystom podczas „Rowerowej środy", oraz zorganizowano konkurs.

Informowanie o stanie środowiska

Starostwo włączyło się w sieć informacyjną o jakości powietrza w województwie pomorskim - projekt AIRPOMERANIA. Na panelu zawieszonym w holu na parterze budynku Starostwa, w najbardziej uczęszczanym miejscu, umieszczamy informacje na temat realizowanych przez Wydział Ochrony Środowiska zadań oraz inne ważne dla mieszkańców informacje z zakresu ochrony środowiska.

Na tablicy przed wejściem do biura Wydziału Ochrony Środowiska umieszczamy ważne informacje oraz plakaty służące pogłębianiu świadomości ekologicznej.

Współtworzono system informacji dla społeczeństwa województwa pomorskiego dotyczący zrównoważonego rozwoju i stanu środowiska w układzie powiatów (www.infoeko.pomorskie.pl ).

Opublikowano artykuły w Biuletynie Samorządowym Powiatu Starogardzkiego m.in.:

  • "Bobowo stawia na czystą energię" ,
  • "Dyskutowaliśmy o klimacie i rozwoju lokalnej gospodarki",
  • "Ekologia i terroryzm",
  • "Seminarium w grodzisku - Azbestowe zagrożenie".

Wszystkie Biuletyny umieszczane są na stronie internetowej: www.powiatstarogard.pl
Darmowe egzemplarze są wykładane w holu oraz na każdym piętrze budynku Starostwa Powiatowego.

Dla szkół powiatowych przekazano broszury na temat energetyki przyjaznej środowisku wykonane w ramach realizowanego przez Instytut na rzecz Ekorozwoju przedsięwzięcia pn.: "Z energetyką przyjazną środowisku za pan brat".

W budynku starostwa 

W budynku Starostwa Powiatowego Pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska oraz Starostwa Powiatowego segregują odpady na: surowce, zmieszane oraz biodegradowalne. Zużyte baterie trafiają do specjalnego pojemnika. Zużyte tonery oddawane są na wymianę. Niepotrzebne płyty CD i DVD są niszczone w specjalnie do tego przeznaczonej niszczarce, a następnie trafiają do uprawnionej jednostki.

Częściowo zużyty papier używany jako brudnopis. Dokumenty są drukowane i kopiowane dwustronnie.
Pracownicy korzystają z własnych kubków do picia ograniczając zużycie kubków jednorazowych.


W  ekologicznym biurze Wydziału Ochrony Środowiska jest zielono i przyjaźnie, a ściany zdobią podziękowania i dyplomy stanowiące uznanie za prowadzoną działalność ekologiczną.

 

 

 

 

Kalendarz wydarzeń
newsletter
aeris futuro Zielone Wydarzenia
   
Eko-certyfikaty Ekocertfikaty
ekobiuro Ekobiuro
Konsultacje Konsultacje
Kalkulator CO2 Kalkulator CO2
  GRA Ekobiuro
Nasze filmy
Program ZIELONE WYDARZENIA jest autorskim pomysłem Fundacji AERIS FUTURO, realizowany przez Fundację oraz sieć partnerów: Centrum Promocji Ekorozwoju, Regionalne Centrum Wolontariatu, EkoInicjatywa, Fundacja Ekorozwoju, w oparciu o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

FUNDACJA AERIS FUTURO 

telefon: 693 589 391,  e-mail: biuro@aerisfuturo.pl
Al. Daszyńskiego 22/46, 31-534 Kraków
REJESTROWE DANE FUNDACJI: REGON 120209543, NIP 9452053376, KRS 0000251803

engine solidside