napis alt

napis alt

napis alt

napis alt

Sprzęt biurowy

Sprzęt biurowy

- Korzystaj i wybieraj energooszczędny sprzęt ze znakiem Energy Star, który gwarantuje minimalny pobór energii przy odpowiedniej wydajności.
Więcej: www.eu-energystar.org

- Korzystaj i wybieraj sprzęt energooszczędny i pozbawiony niebezpiecznych substancji (np. ołowiu czy kadmu). Zwróć uwagę, czy urządzenie ma sygnaturę organizacji pozarządowej TCO. Oznacza to, że wybrany przez Ciebie sprzęt jest przyjazny środowisku i zdrowiu pracowników.
Więcej: www.tcodevelopment.com

- Wyłączaj sprzęt na noc - np. kserokopiarka pozostawiona na noc zużywa prąd, umożliwiający powielenie 5300 kartek A4.

- Oddaj zużyte urządzenia elektroniczne i wkłady do drukarek do utylizacji - istnieją firmy, które organizują odbiór, załadunek i wypełniają wszystkie obowiązki dotyczące posiadacza odpadów. Pomocne linki: www.targi.eco.pl , www.ecopartner.pl


Komputer
- Nie zostawiaj włączonego komputera jeśli z niego nie korzystasz przez dłużej niż 16 minut. 16 minut równoważy ilość energii potrzebną do ponownego włączenia go.

- Ustaw czas, po którym system będzie wstrzymany lub przejdzie w stan hibernacji, czyli będzie oszczędzał energię.

- Włącz funkcję oszczędzania energii, co pozwala na zużywanie energii tylko w tych obszarach, które obecnie wykorzystujemy do pracy. W ten sposób energia, którą zużywa komputer, można zredukować do 49%.

- Pozostawienie monitora lub komputera w funkcji stand-by (palące się światełko) nadal zużywa znaczną ilość energii, nawet do 30% pracy w normalnym trybie. Najlepiej wyłączaj urządzenia z prądu.

- Pamiętaj, ustawienie wygaszacza ekranu nie oszczędza energii.

- Korzystaj z laptopa, nie komputera stacjonarnego. Ten drugi zużywa więcej energii.

- Zamykaj aplikacje, z których nie korzystasz.

- Zmniejsz jasność ekranu.

- Wyłącz zbędne programy, które uruchamiają się z systemem.

- Przeprowadzaj regularnie defragmentację twardego dysku.

- W zakładce Mój komputer/Właściwości/Sprzęt/Menedżer urządzeń, można wyłączyć lub włączyć w systemie wiele jednostek, np. kartę sieciową lub porty USB. Zrób to, jeśli nie będziesz z nich korzystał przez dłuższy czas.

- Po skorzystaniu z płyty, wyjmij ją z napędu. Jeśli tego nie zrobisz, będzie powodować rozpędzanie napędu przy każdym włączeniu komputera.


Drukowanie i kopiowanie
- Zanim wydrukujesz dokument lub e-mail zastanów się, czy naprawdę jest ci potrzebny, ponieważ w ten sposób możesz ograniczyć emisję CO2 o ok. 7 kg rocznie.

- Popraw dokument przed drukowaniem - zmniejszając marginesy, akapity bądź czcionkę ograniczysz ilość zużytego papieru oraz ciężar dokumentów.

- Drukuj i kseruj obustronnie

- Do drukowania lub kserowania dokumentów roboczych wykorzystuj papier zadrukowany z jednej strony.

- Używaj jako notatnika papieru zadrukowanego z jednej strony.

- Pomniejszaj kopie w trakcie kopiowania, dwie strony książki mogą być kserowane na jednej kartce A4.

- Zamiast drukowania strony internetowej, zapisz ją w ‘ulubionych' lub na twardym dysku.

- Ustaw pojemnik na zużyty papier do recyklingu obok fotokopiarki.

 

Odpady

- Nie korzystaj z jednorazowych kubków, sztućców, małych porcji mleka do kawy itd. To poważne źródło odpadów w biurze.

- Wprowadź w swoim biurze segregację odpadów.

- Zapewnij pojemniki do segregowania odpadów oraz odbiór odpadów przez firmy specjalizujące się w tej dziedzinie

 

 

 

 

 

Kalendarz wydarzeń
newsletter
aeris futuro Zielone Wydarzenia
   
Eko-certyfikaty Ekocertfikaty
ekobiuro Ekobiuro
Konsultacje Konsultacje
Kalkulator CO2 Kalkulator CO2
  GRA Ekobiuro
Nasze filmy
Program ZIELONE WYDARZENIA jest autorskim pomysłem Fundacji AERIS FUTURO, realizowany przez Fundację oraz sieć partnerów: Centrum Promocji Ekorozwoju, Regionalne Centrum Wolontariatu, EkoInicjatywa, Fundacja Ekorozwoju, w oparciu o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

FUNDACJA AERIS FUTURO 

telefon: 693 589 391,  e-mail: biuro@aerisfuturo.pl
Al. Daszyńskiego 22/46, 31-534 Kraków
REJESTROWE DANE FUNDACJI: REGON 120209543, NIP 9452053376, KRS 0000251803

engine solidside