napis alt

napis alt

napis alt

napis alt

Certyfikat EKOBIURO

W celu uzyskania Certyfikatu EKOBIURO niezbędne jest opracowanie i wdrożenie w życie polityki ekologicznej organizacji wraz z wyznaczeniem osoby lub zespołu odpowiedzialnego za to zadanie. Polityka ekologiczna organizacji powinna zawierać następujące elementy:

1.IDENTYFIKACJA OBSZARÓW WPŁYWU NA ŚRODOWISKO 

Określenie źródeł i wskaźników wpływu na środowisko, w tym emisji gazów cieplarnianych, z prowadzenia działalności w następujących obszarach:
 • konsumpcja energii (elektryczność, ogrzewanie, klimatyzacja)
 • transport
 • zużycie wody
 • odpady
 • zużycie materiałów biurowych /m.in. papier, tonery/
 • polityka zakupów
 • świadomość ekologiczna interesariuszy (pracowników, kontrahentów, klientów) - szkolenia, kanały komunikacji wewnętrznej, strona www

2.MINIMALIZACJA NEGATYWNEGO WPŁYWU NA ŚRODOWISKO

Określenie konkretnych działań w dążeniu do ograniczania wpływu na środowisko we wszystkich obszarach wymienionych w punkcie 2 wyszczególniając: 

 • cele
 • zasoby
 • sposób zarządzania 
 • harmonogram realizacji

3.BIEŻĄCE MONITOROWANIE DZIAŁAŃ

Wykorzystywanie narzędzi służących ocenie wpływu na środowisko - specjalne arkusze kalkulacyjne oraz kalkulator CO2 umieszczony na stronie Fundacji

4.KOMUNIKACJA WEWNĘTRZNA I ZEWNĘTRZNA

poprzez:
 • -ankiety
 • -spotkania
 • -szkolenia
 • -kanały komunikacji wewnętrznej, np. intranet
 • -strona www

5.REKOMPENSATA WPŁYWU NA ŚRODOWISKO

„Zoffsetowanie" emisji gazów cieplarnianych spowodowanych prowadzeniem biura, organizacją wydarzeń firmowych poprzez wsparcie projektów ograniczających emisje w innym miejscu, np. sadzenie drzew, inwestycje w zakresie podnoszenia efektywności energetycznej czy też wspierania odnawialnych źródeł energii.

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ

1.DEKLARACJA UDZIAŁU W CERTYFIKACJI
 • Zgoda osoby/osób decyzyjnych (np. Zarządu) na udział w certyfikacji EKOBIURO i udostępnienie danych
 • Zgoda na stworzenie i wdrożenie polityki ekologicznej (jeżeli taka nie istnieje)
 • Wyznaczenie osoby kontaktowej w organizacji - koordynatora EKOBIURA
 • Podpisanie porozumienia
2.AUDYT
 • Spotkanie audytowe w biurze organizacji
 • Wypełnienie ankiety przez organizację
 • Udostępnienie narzędzi do monitoringu przez Fundację
3.RAPORT Z OCENĄ I REKOMENDACJAMI 
 • Każda z wymienionych pozycji oceniana jest w skali 1 - 10 pkt.
 • Aby otrzymać certyfikat EKOBIURO należy uzyskać minimum 30 pkt. - w tym minimum 5 punktów z każdego zagadnienia 1 - 4. 
 • Audytor może dodatkowo wprowadzić punkty bonusowe za szczególnie innowacyjne rozwiązania - nie stosowane jeszcze w Polsce na szerszą skalę.
4.WDRAŻANIE REKOMENDACJI I WERYFIKACJA
 • Ankiety
 • Arkusze
 • Raporty
5.CERTYFIKACJA EKOBIURO
 • Potwierdzeniem jest przyznanie specjalnego Certyfikatu w formie drukowanej i elektronicznej
 • Wręczenie Certyfikatu może nastąpić w trakcie specjalnego wydarzenia zorganizowanego w tym celu

WAŻNOŚĆ CERTYFIKATU

Certyfikat jest ważny rok i może być odnawiany po przeprowadzeniu audytu przez przedstawiciela Fundacji.

KORZYŚCI Z UCZESTNICTWA
  
   

 • zminimalizowanie negatywnego wpływu na środowisko naturalne
 • zmniejszenie kosztów działalności
 • zwiększenie motywacji pracowników do osiągania celów firmy
 • zbudowanie przyjaznych stosunków i atmosfery
 • zwiększenie lojalności pracowników, dostawców i klientów
 • zbudowanie przewagi konkurencyjnej
 • stworzenie dodatkowych kanałów promocji - eko-certyfikaty, działania promocyjne Fundacji; udział w konkursach promujących odpowiedzialny biznes; 

WIĘCEJ INFORMACJI:

Joanna Mieszkowicz
Prezes Fundacji i ekspert ds. Zielonych Standardów
Fundacja AERIS FUTURO
telefon biurowy +48 12 430 08 22, 
telefon komórkowy +48 693 589 391

 

Kalendarz wydarzeń
newsletter
aeris futuro Zielone Wydarzenia
   
Eko-certyfikaty Ekocertfikaty
ekobiuro Ekobiuro
Konsultacje Konsultacje
Kalkulator CO2 Kalkulator CO2
  GRA Ekobiuro
Nasze filmy
Program ZIELONE WYDARZENIA jest autorskim pomysłem Fundacji AERIS FUTURO, realizowany przez Fundację oraz sieć partnerów: Centrum Promocji Ekorozwoju, Regionalne Centrum Wolontariatu, EkoInicjatywa, Fundacja Ekorozwoju, w oparciu o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

FUNDACJA AERIS FUTURO 

telefon: 693 589 391,  e-mail: biuro@aerisfuturo.pl
Al. Daszyńskiego 22/46, 31-534 Kraków
REJESTROWE DANE FUNDACJI: REGON 120209543, NIP 9452053376, KRS 0000251803

engine solidside