napis alt

napis alt

napis alt

napis alt

Korzyści dla partnerów

Organizacja wydarzeń w standardzie green i carbon neutral to okazja do budowania pozytywnego wizerunku wśród szerokiego grona odbiorców, którzy chętniej zapoznają się z tematyką ekologiczną podaną w prostej i przyjemnej formie, to możliwość zdobycia nowych kanałów promocji i partnerów, a także:

• Uzyskanie fachowej wiedzy oraz narzędzi jak skutecznie ograniczać swój wpływ na środowisko naturalne, a jednocześnie efektywnie realizować zakładane cele Organizacji;
Zwiększenie świadomości ekologicznej pracowników, klientów, kontrahentów, społeczności lokalnych oraz zachęcenie ich do wprowadzenia zmian w codziennych nawykach, które spowodują ograniczenie emisji CO2 oraz zużycia zasobów; 
• Rozszerzenie oferty uwzględniającej aspekty ochrony środowiska i CSR - pokazanie, że oszczędzanie i ekologia może być również atrakcyjna i przyjemna; 
Wzrost zadowolenia i satysfakcji pracowników, a także identyfikacji z pracodawcą oraz zwiększenie lojalność; 
Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, które zajmują się usługami i sprzedażą produktów proekologicznych; 
• Wsparcie realizacji polityk zrównoważonego rozwoju na poziomie Organizacji oraz lokalnej społeczność; 
• Promocja i gadżety; 
• Certyfikaty uczestnictwa.

 

 

Kalendarz wydarzeń
newsletter
aeris futuro Zielone Wydarzenia
   
Eko-certyfikaty Ekocertfikaty
ekobiuro Ekobiuro
Konsultacje Konsultacje
Kalkulator CO2 Kalkulator CO2
  GRA Ekobiuro
Nasze filmy
Program ZIELONE WYDARZENIA jest autorskim pomysłem Fundacji AERIS FUTURO, realizowany przez Fundację oraz sieć partnerów: Centrum Promocji Ekorozwoju, Regionalne Centrum Wolontariatu, EkoInicjatywa, Fundacja Ekorozwoju, w oparciu o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

FUNDACJA AERIS FUTURO 

telefon: 693 589 391,  e-mail: biuro@aerisfuturo.pl
Al. Daszyńskiego 22/46, 31-534 Kraków
REJESTROWE DANE FUNDACJI: REGON 120209543, NIP 9452053376, KRS 0000251803

engine solidside