napis alt

napis alt

napis alt

napis alt

Spotkajmy się naturalnie!
Zapraszamy do współpracy organizatorów i partnerów różnorodnych wydarzeń - przedstawicieli:
 
jednostek samorządu terytorialnego i instytucji im podległych, w tym szkoły
jednostek administracji rządowej i instytucji im podległych
organizacji pozarządowych
biznesu kierującego się odpowiedzialnością społeczną i ekologiczną
podmiotów świadczących usługi oraz sprzedających produkty przyjazne środowisku.
Klucz doboru partnerów
Przystępując do Programu Organizator zgadza się na aktywną współpracę, w ramach której uwzględnione zostaną różne działania na różnych etapach:

CAŁY CZAS
1. Deklarowana wola zaangażowania we wdrażania innowacji ekologicznych i społecznych w prowadzonej działalności, szczególnie przy organizacji wydarzeń
2. Deklarowana wola zaangażowania w promocję i rozwój Programu (np. umożliwienie Fundacji udziału w konferencji prasowej i poinformowanie o Zielonym standardzie wydarzenia)
3. Zamieszczenie informacji o współpracy z Fundacją na stronie internetowej Wydarzenia i/lub Organizatora oraz w materiałach informacyjno-promocyjnych wysyłanych do mediów i partnerów
4. Udostępnienie informacji o Wydarzeniu i Organizacji do umieszczenia na stronie internetowej Fundacji i portalu ZW, w materiałach informacyjno-promocyjnych po uzgodnieniu jej treści
5. Udzielenie zgody na wykorzystanie logotypu Wydarzenia i/lub Organizatora na określonych polach eksploatacji: zamieszczenie w materiałach informacyjno-promocyjnych (w sieci Internet, w formie drukowanej, elektronicznej oraz w formie informacji prasowej), po uzgodnieniu ich treści z Fundacją.

Dodatkowe kryteria wyboru wzięte pod uwagę:
dotychczasowe działania na rzecz środowiska i zrównoważonego rozwoju
dotychczasowa współpraca międzysektorowa (w tym z organizacjami ekologicznymi)

PRZED WYDARZENIEM
6. Wsparcie Fundacji w organizacji warsztatów – udział osób decyzyjnych ze strony Organizatora i partnerów pozwalające wypracować scenariusz zielonego wydarzenia
7. Wyłonienie ‘zielonego lidera’ koordynującego wdrażanie standardu oraz do kontaktu z Fundacją
8. Zbieranie i przekazywanie Fundacji danych niezbędnych do wyliczenia śladu klimatycznego (emisji CO2) oraz wielkości offsetu, a w razie potrzeby kontaktów do instytucji celem zebrania lub weryfikacji danych
9. Konsultacje i przyjęcie Scenariusza (rekomendacji) jako obowiązującego.

W TRAKCIE
10. Wdrażanie scenariusza przy wsparciu Fundacji oraz umożliwienie weryfikacji postępów
11. Zapewnienia osobom z Fundacji udziału w Wydarzeniu
12. Współpraca przy wydarzeniu z lokalną społecznością (np. eko-wolontariat)


PO
13. Pomoc w sporządzeniu raportu (opis i zdjęcia/filmik) z wdrażania zielonego standardu, weryfikacja zakładanych efektów, plan wdrożenia usprawnień w kolejnym roku i przedstawienie Fundacji


OPCJONALNIE

1. Ozdobny Certyfikat
2. Konkursy promujące festiwal i angażujące potencjalnych uczestników w zielone projekty
3. Offsetowanie emisji CO2 (akcja sadzenia drzew może być w terminie wcześniejszym, bądź późniejszym niż Wydarzenia)
4. Udział przedstawiciela w wyjeździe studyjnym na zagraniczny zielony festiwal
5. Organizacja warsztatów dla wolontariuszy nt. organizacji wydarzenia w zielonym standardzie (merytorycznie przeprowadzi Fundacja)
6. Wspólne pozyskiwanie dodatkowych funduszy – np. udostępnienie wniosków grantowych składanych przez Organizację do  wybranych instytucji.

Jesteśmy otwarci na Państwa propozycje i potrzeby – zapraszamy do współpracy!

Więcej informacji:
Joanna Mieszkowicz
Prezes Fundacji AERIS FUTURO, ekspert ds. Standardu Zielonego Wydarzenia
Kalendarz wydarzeń
newsletter
aeris futuro Zielone Wydarzenia
   
Eko-certyfikaty Ekocertfikaty
ekobiuro Ekobiuro
Konsultacje Konsultacje
Kalkulator CO2 Kalkulator CO2
  GRA Ekobiuro
Nasze filmy
Program ZIELONE WYDARZENIA jest autorskim pomysłem Fundacji AERIS FUTURO, realizowany przez Fundację oraz sieć partnerów: Centrum Promocji Ekorozwoju, Regionalne Centrum Wolontariatu, EkoInicjatywa, Fundacja Ekorozwoju, w oparciu o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

FUNDACJA AERIS FUTURO 

telefon: 693 589 391,  e-mail: biuro@aerisfuturo.pl
Al. Daszyńskiego 22/46, 31-534 Kraków
REJESTROWE DANE FUNDACJI: REGON 120209543, NIP 9452053376, KRS 0000251803

engine solidside