napis alt

napis alt

napis alt

napis alt

Zielone Wydarzenia - informacje o programie
Utworzono 18.08.2012
Organizacja i przebieg wydarzenia pozostawia ‘ślad' wpływu na środowisko - powstają zanieczyszczenia i odpady związane z transportem, konsumpcją, korzystaniem z różnych urządzeń i pomieszczeń, produkcją publikacji, gadżetów. W szerszej perspektywie dochodzi do przekształcania przyrody i krajobrazu - powstają nowe hotele, ośrodki konferencyjne, infrastruktura drogowa.

W ostatnich latach notuje się coraz większe zainteresowanie biznesu oraz różnych grup społecznych szeroko pojętą ekologią. Instytucje zaczynają szukać możliwości organizacji wydarzeń przestrzegając zasad zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznesu (tzw. CSR). Skala ta jest jednak nadal mała ze względu na niską świadomość, brak wyczerpujących informacji o korzyściach i możliwościach w tym zakresie oraz zbyt słabą promocję takich działań.

Standard zielonych wydarzeń pokazuje, że można łączyć działalność biznesową, służyć rozwojowi społecznemu redukując i rekompensując (offsetując) oddziaływanie na środowisko naturalne.

Zielone wydarzenie (ang. green event) to takie, które na każdym etapie przygotowań i realizacji zapewniaja działania przyjazne dla środowiska naturalnego - redukujące negatywny wpływ danej imprezy poprzez oszczędności energii i materiałów.

Offset, efekt zero-emisyjności wydarzenia (ang. carbon neutral event) to krok dalej - to rekompensata nieuniknionych emisji poprzez wsparcie projektów ograniczających emisję oraz na rzecz rozwoju lokalnego - sadzenie drzew, efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii.

Zielone Standardy to standardy jakie musi spełniać wydarzwenie aby móc przypisać mu rangę Zielonego Wydarzenia. Zielone Standardy obejmują m.in. transport, catering, wybór lokalizacji, kominikacje i promocje w zakresie wydarzenia, gospodarowanie energią, odpadami, wodą.

Cele projektu:
Promocja standardu Zielonego Wydarzenia jako sposobu na zwiększenie atrakcyjności i zainteresowania wydarzeniem
Rozwijanie wrażliwości na wyzwania środowiskowe i społeczne oraz przekuwanie tego w potencjał do rozwoju pomysłów na konkretne działania
Promocja dobrych praktyk partnerów Programu w zakresie innowacji ekologicznych i społecznych
Budowanie wizerunku wydarzeń odpowiedzialnych społecznie i ekologicznie - organizacja działań promocyjnych - happeningi, konkursy, gadżety; ograniczenie zbędnych kosztów; 
Uświadomienie, że oszczędzanie jest pierwszym zyskiem, a szybki zysk to długofalowa strata

Korzyści:
Wypracowanie strategii i scenariusza dla Zielonych Wydarzeń
Ułatwienie wdrożenia działań proekologicznych i prospołecznych
Budowanie pozytywnego wizerunku i relacji z otoczeniem
Nowe kanały promocji i dystrybucji
Dostrzeżenie przez uczestników z jakich zasobów naturalnych korzystamy podczas naszej codziennej działalności (cykl życia produktu, odpowiedzialne zarządzanie łańcuchem dostaw)
Zapoznanie się z pojęciami „carbon footprint”, „carbon offset” oraz z narzędziem i metodologią obliczania emisji CO2 dla poszczególnych obszarów
Prezentacja dobrych praktyk i filmików przez Fundację w ramach wykładów, prezentacji;

Działania:
Warsztaty, których rezultatem będzie wspólnie wypracowany scenariusz wydarzenia według Zielonego Standardu
Zielone Wydarzenia – certyfikacja wydarzeń oraz edukacja w czasie różnorodnych spotkań, w tym w ramach rajdu festiwalowego
Portal zielonewydarzenia.pl – platforma edukacyjno-promocyjna
Offset projektu – neutralizacja emisji związanych z realizacją projektu poprzez posadzenie drzew.

Zapraszamy do współpracy organizatorów i partnerów różnorodnych wydarzeń - przedstawicieli:
jednostek samorządu terytorialnego i instytucji im podległych, w tym szkoły
jednostek administracji rządowej i instytucji im podległych
organizacji pozarządowych
biznesu kierującego się odpowiedzialnością społeczną i ekologiczną
podmiotów świadczących usługi oraz sprzedających produkty przyjazne środowisku.
 
Zapraszamy do kontaktu! 

Kalendarz wydarzeń
newsletter
aeris futuro Zielone Wydarzenia
   
Eko-certyfikaty Ekocertfikaty
ekobiuro Ekobiuro
Konsultacje Konsultacje
Kalkulator CO2 Kalkulator CO2
  GRA Ekobiuro
Nasze filmy
Program ZIELONE WYDARZENIA jest autorskim pomysłem Fundacji AERIS FUTURO, realizowany przez Fundację oraz sieć partnerów: Centrum Promocji Ekorozwoju, Regionalne Centrum Wolontariatu, EkoInicjatywa, Fundacja Ekorozwoju, w oparciu o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

FUNDACJA AERIS FUTURO 

telefon: 693 589 391,  e-mail: biuro@aerisfuturo.pl
Al. Daszyńskiego 22/46, 31-534 Kraków
REJESTROWE DANE FUNDACJI: REGON 120209543, NIP 9452053376, KRS 0000251803

engine solidside