napis alt

napis alt

napis alt

napis alt

O organizatorze

Fundacja Aeris Futuro powstała z początkiem 2006 roku z poczucia konieczności podejmowania innowacyjnych i skutecznych działań na rzecz realizacji zrównoważonego rozwoju w Polsce, w tym w szczególności w zakresie ochrony klimatu, zwiększania różnorodności biologicznej i krajobrazowej, wspierania rozwoju społeczności lokalnych i odpowiedzialnego biznesu.

 
Dotychczasowe dokonania Aeris Futuro:
  • Wprowadzenie idei działań offsetowych do Polski; - Wiedza i doświadczenie jak szacować i ograniczać wpływ na środowisko - Fundacja jest autorem pierwszego w Polsce Kalkulatora CO2, który w przystępny i atrakcyjny wizualnie sposób pozwala policzyć swój wkład w zmiany klimatu oraz offset poprzez sadzenie drzew w ramach Programu CZAS NA LAS;
  • Ciągły rozwój i zainicjowanie w 2008 w czasie Konferencji Klimatycznej ONZ w Poznaniu COP14 działań offsetowych w zakresie zrównoważonego wykorzystywania energii;
  • Ponad 700 tysięcy drzew posadzonych w 9 regionach Polski;
  • Kilkadziesiąt akcji edukacyjnych z udziałem ponad 1300 przedstawicieli różnych grup społecznych;
  • Członkostwo w 3 zrzeszeniach organizacji pozarządowych działających w podobnym obszarze - Koalicji Klimatycznej, Koalicji na rzecz Zrównoważonego Transportu, Koalicji Pozarządowych Organizacji Ekologicznych w Małopolsce. Koalicjanci wspierają się w działaniach oraz występują wspólnie na rzecz realizacji polityki zrównoważonego rozwoju;
  • Partner inicjatyw Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska UNEP - Plant for the Planet i Climate Neutral Network.
Więcej o Fundacji na: www.aerisfuturo.pl
 
Realizowany projekt ‘Zielone Wydarzenia' jest w pełni zgodny ze statutem Fundacji, w którym zapisane jest, iż ‘celem Fundacji jest promowanie, wspieranie i inicjowanie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju Polski i świata, a w szczególności:
- działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego i dziedzictwa przyrodniczego;
- nauka, edukacja, w tym poprzez podnoszenie świadomości i poziomu wiedzy społeczeństw na temat stanu środowiska naturalnego oraz jego wpływu na rozwój społeczny i gospodarczy;
- działania wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; działania wspomagające rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; działania wspomagające organizacje pozarządowe;
- działania na rzecz międzynarodowej współpracy, integracji europejskiej; promocja i organizacja wolontariatu;
- upowszechnianie i ochrona praw człowieka oraz wolności i swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji.
Kalendarz wydarzeń
newsletter
aeris futuro Zielone Wydarzenia
   
Eko-certyfikaty Ekocertfikaty
ekobiuro Ekobiuro
Konsultacje Konsultacje
Kalkulator CO2 Kalkulator CO2
  GRA Ekobiuro
Nasze filmy
Program ZIELONE WYDARZENIA jest autorskim pomysłem Fundacji AERIS FUTURO, realizowany przez Fundację oraz sieć partnerów: Centrum Promocji Ekorozwoju, Regionalne Centrum Wolontariatu, EkoInicjatywa, Fundacja Ekorozwoju, w oparciu o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

FUNDACJA AERIS FUTURO 

telefon: 693 589 391,  e-mail: biuro@aerisfuturo.pl
Al. Daszyńskiego 22/46, 31-534 Kraków
REJESTROWE DANE FUNDACJI: REGON 120209543, NIP 9452053376, KRS 0000251803

engine solidside