napis alt

napis alt

napis alt

napis alt

Aktualności
Edukacja z klimatem na warsztatach z uczniami gimnazjów
Utworzono 11.10.2013

Ufff... Udało się. Przeprowadziliśmy w sumie 20 warsztatów z dziesięcioma klasami trzech Gimnazjów. W warsztatach uczestniczyło ponad 200 osób.

Warsztaty w ramach projektu "Edukacja z klimatem" odbyły się w trzech szkołach gimnazjalnych śląska i małopolski w terminie od 17 września do 10 października. Każda z klas biorących udział w projekcie uczestniczyła w dwóch spotkaniach warsztatowych.

Pierwsze warsztaty ukierunkowane były na przedstawienie podstawowych informacjach o klimacie i jego zmianach, właściwościach i pochodzeniu gazów cieplarnianych, oraz o wpływie człowieka na ich emisję, a w konsekwencji - nasilanie zmian klimatu. W trakcie dwugodzinnych zajęć trenerzy wraz uczniami zastanawiali się, jak codzienne czynności i wybory wpływają bezpośrednio na emisję gazów cieplarnianych, a także, jakie działania może podjąć każdy z nas, aby ograniczyć wpływ na klimat. Zajęcia zakończyły się przedstawieniem uczniowskich postulatów, których realizacja może przyczynić się do redukcji emisji gazów cieplarnianych.

 

Głównym tematem drugich z cyklu warsztatów były globalne skutki zmian klimatu obejmujące sferę przyrodniczą, społeczną i ekonomiczną. Nacisk położony był na ukazywanie globalnych współzależności i związków przyczynowo skutkowych pomiędzy różnymi problemami takimi jak wymieranie gatunków, sytuacja kobiet i dzieci w krajach globalnego południa, dostęp do wody, konflikty o zasoby czy katastrofalne w skutkach gwłatowne zjawiska atmosferyczne. Zaproponowane przez trenerów ćwiczenia utwierdziły uczniów w przekonaniu, że są częścią globalnego systemu, a skutki ich decyzji odczuwalne są w najdalszych rejonach Świata. W trakcie zajęć pojawiła się również refleksja, że działanie zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju jest jedyną drogą by utrzymać środowisko w niepogarszającym się stanie.

 

Projekt "Edukacja z klimatem" jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Środowiska. 

Kalendarz wydarzeń
newsletter
aeris futuro Zielone Wydarzenia
   
Eko-certyfikaty Ekocertfikaty
ekobiuro Ekobiuro
Konsultacje Konsultacje
Kalkulator CO2 Kalkulator CO2
  GRA Ekobiuro
Nasze filmy
Program ZIELONE WYDARZENIA jest autorskim pomysłem Fundacji AERIS FUTURO, realizowany przez Fundację oraz sieć partnerów: Centrum Promocji Ekorozwoju, Regionalne Centrum Wolontariatu, EkoInicjatywa, Fundacja Ekorozwoju, w oparciu o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

FUNDACJA AERIS FUTURO 

telefon: 693 589 391,  e-mail: biuro@aerisfuturo.pl
Al. Daszyńskiego 22/46, 31-534 Kraków
REJESTROWE DANE FUNDACJI: REGON 120209543, NIP 9452053376, KRS 0000251803

engine solidside