napis alt

napis alt

napis alt

napis alt

Aktualności
Warsztat. Programowanie funduszy unijnych dla Małopolski 2014-2020: 24-25 września, Kraków
Utworzono 18.09.2013

Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć oraz Fundacja Aeris Futuro zapraszają na warsztat, którego celem będzie wypracowanie rekomendacji dla programowania i wydatkowania funduszy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa MAŁOPOLSKIEGO na lata 2014-2020. Udział bezpłatny. 

Warsztat stanowi część projektu „Fundusze europejskie dla zrównoważonego rozwoju - partycypacja społeczna w programowaniu przyszłego okresu budżetowego po 2013 r.", realizowanego przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Celem projektu jest pełniejsza realizacja zasady zrównoważonego rozwoju w programowaniu funduszy europejskich na kolejny okres budżetowy (2014-2020), dzięki zwiększeniu partycypacji w tym
procesie pozarządowych organizacji ekologicznych i obywateli na szczeblu regionalnym.

Organizatorzy pokrywają koszty noclegu i wyżywienia, a także dojazdu dla osób spoza Krakowa(transport publiczny lub do wysokości ceny biletów transportu publicznego w przypadku dojazdu samochodem).
Koszty dojazdu zostaną zwrócone uczestnikom na podstawie formularza zwrotu kosztów podróży, który zostanie przekazany podczas warsztatu.

załączniku znajduje się agenda warsztatu.

Jak dojechać: hotel Mikołaj mieści się na Starym Mieście w Krakowie, pieszo 5 minut od Rynku Głównego, 5 minut od dworca PKP

Prosimy o potwierdzenie Pani/Pana obecności do dnia 18 września 2013 r.

Kontakt do organizatorów: info@zielonasiec.pl , tel. 12 432 28 08. 

Kalendarz wydarzeń
newsletter
aeris futuro Zielone Wydarzenia
   
Eko-certyfikaty Ekocertfikaty
ekobiuro Ekobiuro
Konsultacje Konsultacje
Kalkulator CO2 Kalkulator CO2
  GRA Ekobiuro
Nasze filmy
Program ZIELONE WYDARZENIA jest autorskim pomysłem Fundacji AERIS FUTURO, realizowany przez Fundację oraz sieć partnerów: Centrum Promocji Ekorozwoju, Regionalne Centrum Wolontariatu, EkoInicjatywa, Fundacja Ekorozwoju, w oparciu o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

FUNDACJA AERIS FUTURO 

telefon: 693 589 391,  e-mail: biuro@aerisfuturo.pl
Al. Daszyńskiego 22/46, 31-534 Kraków
REJESTROWE DANE FUNDACJI: REGON 120209543, NIP 9452053376, KRS 0000251803

engine solidside