napis alt

napis alt

napis alt

napis alt

Aktualności
logo mś
Rusza projekt Edukacja z klimatem
Utworzono 14.08.2013

Z dumą i radością informujemy, że projekt Fundacji Aeris Futuro "Edukacja z klimatem", biorący udział w konkursie Ministerstwa Środowiska zyskał przychylność komisji oceniającej, a tym samym otrzymał dotację na jego realizację.

Projekt "Edukacja z klimatem" skierowany jest do uczniów, nauczycieli i administratorów szkół gimnazjalnych z województw małopolskiego, śląskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego. W ramach projektu, w wybranych szkołach przeprowadzone zostaną szkolenia dla nauczycieli i dyrektorów na temat wdrażania elementów edukacji dla zrównoważonego rozwoju, ze szczególym naciskiem na problematykę zmian klimatu. Uczestnikom przybliżymy, w jaki sposób wzbogacać program nauczania różnych przedmiotów o treści związane z problemem globalnych zmian klimatu oraz dlaczego tak ważne jest zaangażowanie szkół w przekazywanie tych informacji uczniom.

Ponadto, w każdej ze szkół poprowadzimy 12 godzin lekcyjnych warsztatów dotyczących problemu globalnych zmian klimatu i ich konsekwencji w sferze przyrodniczej, społecznej i gospodarczej. Warsztaty będą sprzyjać rozwijaniu kreatywnego myślenia, umiejętności pracy zespołowej oraz poczucia odpowidzialności uczestników za przyszłość świata w którym żyjemy.

W trakcie projektu powstanie 3-minutowy film, który zostanie zaprezentowany uczestnikom 19 Konferencji Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu, której gospodarzem będzie w listopadzie Warszawa. Udział w projekcie jest więc również niepowtarzalną okazją do zaprezentowania szkoły na arenie międzynarodowej.

Serdecznie zapraszamy dyrektorów szkół gimnazjalnych do udziału w projekcie. W celu zgłoszenia szkoły prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Na zgłoszenia czekamy do 31 sierpnia, realizacja projektu przypadać będzie na wrzesień i październik. Udział w projekcie jest bezpłatny. Informacji o projekcie udziela Agnieszka Sadowska, e-mail: asadowska@aerisfuturo.pl .

Projekt "Edukacja z klimatem" jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Środowiska.  

Kalendarz wydarzeń
newsletter
aeris futuro Zielone Wydarzenia
   
Eko-certyfikaty Ekocertfikaty
ekobiuro Ekobiuro
Konsultacje Konsultacje
Kalkulator CO2 Kalkulator CO2
  GRA Ekobiuro
Nasze filmy
Program ZIELONE WYDARZENIA jest autorskim pomysłem Fundacji AERIS FUTURO, realizowany przez Fundację oraz sieć partnerów: Centrum Promocji Ekorozwoju, Regionalne Centrum Wolontariatu, EkoInicjatywa, Fundacja Ekorozwoju, w oparciu o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

FUNDACJA AERIS FUTURO 

telefon: 693 589 391,  e-mail: biuro@aerisfuturo.pl
Al. Daszyńskiego 22/46, 31-534 Kraków
REJESTROWE DANE FUNDACJI: REGON 120209543, NIP 9452053376, KRS 0000251803

engine solidside