napis alt

napis alt

napis alt

napis alt

Aktualności
Kampania antyazbestowa
Utworzono 09.08.2013

Serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnych seminariach dot. usuwania azbestu, które odbędą się we wrześniu br. w województwie małopolskim w ramach ogólnopolskiej kampanii.

"Ogólnopolska kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest" zwana też "Kampanią antyazbestową" to projekt o charakterze ogólnopolskim, realizowany przez Federację Zielonych GAJA, koordynowany na terenie województwa małopolskiego przez Fundację Aeris Futuro, ukierunkowany na przyspieszenie procesu usuwania azbestu i wyrobów azbestowych w Polsce.

Celem kampanii jest wspieranie gmin w zakresie realizacji rządowego Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu (POKzA). W wybranych miastach powiatowych, we wszystkich województwach, zorganizowanych zostanie 96 ogólnodostępnych i nieodpłatnych seminariów, dotyczących m.in. tematyki POKzA oraz efektywnego usuwania azbestu i zarządzania nieruchomościami zawierającymi wyroby azbestowe. Seminaria skierowane zostaną do pracowników urzędów miast i gmin, zarządców nieruchomości oraz osób prywatnych - użytkowników wyrobów azbestowych.

Jednym z elementów kampanii są też działania monitoringowe, kontynuowane od roku 2008, obrazujące tempo i skuteczność gmin w oczyszczaniu swoich regionów z niebezpiecznych odpadów azbestowych. Jednocześnie w ramach projektu udostępniony został bezpłatny punkt konsultacyjny, gdzie w sprawach usuwania azbestu doradzać będą eksperci i prawnicy. Punkt otwarty jest dla wszystkich zainteresowanych. „Kampania antyazbestowa" to również dystrybucja pakietów edukacyjnych (płyt z filmem oraz poradników-broszur) wśród przeszło miliona polskich obywateli - użytkowników azbestu oraz niemal 2,5 tysiąca urzędników gminnych.

Federacja Zielonych GAJA jest przekonana, że "Kampania antyazbestowa" przyspieszy proces usuwania i utylizacji wyrobów azbestowych w Polsce, dzięki czemu graniczny termin 2032 r. stanie się bardziej realny.

W województwie małopolskim seminaria odbędą się w następujących terminach:

Tura I

10.09 - Kraków
11.09 - Nowy Sącz
12.09 - Tarnów

Tura II

24.09 - Kraków
25.09 - Nowy Targ
26.09 - Wadowice

Szczegóły dot. semianariów zostaną podane na naszej stronie interentowej w przyszłym tygodniu.

ZAPRASZAMY NA OFICJALNĄ STRONĘ KAMPANII - www.bezazbestu.com.pl

Patronat Honorowy: Marek Sowa - Marszałek Województwa Małopolskiego

 

Kalendarz wydarzeń
newsletter
aeris futuro Zielone Wydarzenia
   
Eko-certyfikaty Ekocertfikaty
ekobiuro Ekobiuro
Konsultacje Konsultacje
Kalkulator CO2 Kalkulator CO2
  GRA Ekobiuro
Nasze filmy
Program ZIELONE WYDARZENIA jest autorskim pomysłem Fundacji AERIS FUTURO, realizowany przez Fundację oraz sieć partnerów: Centrum Promocji Ekorozwoju, Regionalne Centrum Wolontariatu, EkoInicjatywa, Fundacja Ekorozwoju, w oparciu o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

FUNDACJA AERIS FUTURO 

telefon: 693 589 391,  e-mail: biuro@aerisfuturo.pl
Al. Daszyńskiego 22/46, 31-534 Kraków
REJESTROWE DANE FUNDACJI: REGON 120209543, NIP 9452053376, KRS 0000251803

engine solidside