napis alt

napis alt

napis alt

napis alt

Aktualności
Konferencja Dyrektywa EIA zorganizowana w Zielonym Standardzie: 23-24 maja, Wrocław
Utworzono 21.05.2013

W trakcie międzynarodowej konferencji „Dyrektywa EIA - wyzwania i perspektywy w świetle dotychczasowych doświadczeń...", która odbędzie się 23-24 maja 2013r. we Wrocławiu, będą analizowane i oceniane propozycje Komisji Europejskiej dotyczące modyfikacji przepisów nowelizowanej dyrektywy.


Konferencja dotyczy nowelizacji Dyrektywy EIA, czyli przepisów UE regulujących oceny oddziaływania na środowisko.


Celem zaproponowanych zmian jest nie tylko ulepszenie obecnej regulacji, ale i uwzględnienie w niej nowych wyzwań środowiskowych (np. zmiany klimatu, utraty różnorodności biologicznej, dostępności zasobów naturalnych) oraz zachodzących przemian społeczno-gospodarczych.

Tematyka współczesnych problemów środowiskowych nie tylko będzie poruszana w treści wystąpień, ale także została uwzględniona w sposobie zorganizowania konferencji. Planując i realizując konferencję, organizatorzy postępowali bowiem zgodnie ze standardem Zielonego Wydarzenia. Oznacza to, że starali się wybierać takie rozwiązania, które przynoszą wymierne korzyści środowiskowe i społeczne.

Podjęte działania:
1. Internet oraz e-mail były najważniejszymi narzędziami promocji konferencji. Rejestracja uczestników odbyła się drogą elektroniczną. Świadomie zrezygnowano z papierowych ulotek oraz zaproszeń. Uniknęto w ten sposób powstania prawie tysiąca różnego rodzaju papierowych wydruków.


2. Niezbędne materiały konferencyjne wydrukowano na papierze posiadającym wspólnotowe oznakowanie ekologiczne UE Ecolabel. Używając papieru, którego wytwarzanie ma znacząco mniejszy negatywny wpływ na środowisko niż papier bez oznakowania ekologicznego, ograniczono emisje zanieczyszczeń do powietrza i wody. Dodatkowo materiały konferencyjne przekazano uczestnikom w teczkach wykonanych z kartonu pochodzącego z recyklingu.


3. Trudno wyobrazić sobie udaną konferencję bez zapewnienia uczestnikom dobrej kawy. Jednak nie zawsze warunki jej produkcji są właściwe dla społeczności lokalnych i środowiska. Kawa podawana podczas konferencji została wyprodukowana zgodnie z zasadami Sprawiedliwego Handlu (ang. Fair Trade), co gwarantuje uczciwą zapłatę dla plantatora, środki na rozwój dla społeczności lokalnej, odpowiednie warunki socjalne dla pracowników, a ponadto zachowanie standardów środowiskowych na plantacji kawy.


4. Większość podawanych owoców i warzyw została wybrana zgodnie z kalendarzem sezonowości oraz, o ile to możliwe, pochodzi z upraw zlokalizowanych na terenie województwa dolnośląskiego. W ten sposób nie tylko zadbano o wartość odżywczą posiłków, wpłynięto na rozwój regionu, ale i ograniczono żywnościokilometry (ang. food miles), czyli odległość, jaką pokonują artykuły spożywcze od producenta do konsumenta. Mniejsza liczba żywnościokilometrów to mniejsza emisja zanieczyszczeń z transportu.


5. Ponad 85% morskich łowisk na świecie i 68% zasobów rybnych UE zostało przełowionych do granic możliwości biologicznego odtwarzania się gatunków w nich występujących. Wsparto reformę Wspólnej Polityki Rybołówstwa UE i dlatego zrezygnowano z podawania uczestnikom konferencji ryb zagrożonych wyginięciem. Zaserwowane zostaną ryby, których połowy, zgodnie z poradnikiem WWF, nie szkodzą środowisku.


6. Produkcja mięsa drobiowego związana jest z mniejszym zużyciem wody (ang. water footprint) w porównaniu z innymi rodzajami mięsa. Dodatkowo mięso drobiowe uważane jest za zdrowsze niż wieprzowe lub wołowe, dlatego to właśnie ono będzie występowało w potrawach mięsnych.


7. Obliczono ślad klimatyczny (ang. carbon footprint), czyli ilość dwutlenku węgla wyemitowanego w związku z dojazdem uczestników konferencji, zużyciem energii na potrzeby sali, przygotowaniem materiałów konferencyjnych oraz cateringu. Powstały ślad klimatyczny o wielkości 6 969 kg dwutlenku węgla zostanie zneutralizowany, poprzez zasadzenie 47 drzew, w okresie 50 lat.

 


 

Kalendarz wydarzeń
newsletter
aeris futuro Zielone Wydarzenia
   
Eko-certyfikaty Ekocertfikaty
ekobiuro Ekobiuro
Konsultacje Konsultacje
Kalkulator CO2 Kalkulator CO2
  GRA Ekobiuro
Nasze filmy
Program ZIELONE WYDARZENIA jest autorskim pomysłem Fundacji AERIS FUTURO, realizowany przez Fundację oraz sieć partnerów: Centrum Promocji Ekorozwoju, Regionalne Centrum Wolontariatu, EkoInicjatywa, Fundacja Ekorozwoju, w oparciu o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

FUNDACJA AERIS FUTURO 

telefon: 693 589 391,  e-mail: biuro@aerisfuturo.pl
Al. Daszyńskiego 22/46, 31-534 Kraków
REJESTROWE DANE FUNDACJI: REGON 120209543, NIP 9452053376, KRS 0000251803

engine solidside