napis alt

napis alt

napis alt

napis alt

Aktualności
Krakowski Festiwal Odpowiedzialnego Biznesu: 11-19 marca
Utworzono 19.03.2013

Krakowski Festiwal Odpowiedzialnego Biznesu to niepowtarzalna możliwość spotkania światowych i polskich organizacji realizujących idee społecznie odpowiedzialnego biznesu i... szansa na udział w wielu ekscytujących wydarzeniach. Wśród nich był także warsztat Fundacji AERIS FUTURO, na którym opowiadalismy o ekologicznych aspektach CSR. 

II Krakowski Festiwal Odpowiedzialnego Biznesu wystartował 11 marca na Akademii Górniczo-Hutniczej, a zakończył 19 marca szkoleniami w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie.

Szkolenia były prowadzone m.in. przez ekspertów: Coca-Coli, Tauron Polska Energia, Grupy PZU, PwC, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości czy ONZ Global Compact w Polsce. Nie zabrakło tak także Fundacji AERIS FUTURO - na "Zielony CSR" zaprosiliśmy 15 marca o godzinie 11.45 na Wydziale Zarządzania AGH.

W programie można było znaleźć także mnóstwo innych atrakcji. Na szczególną uwagę zasłużyły: Konkurs na Eko konstrukcje z surowców wtórnych, Kino Filmów Odpowiedzialnych oraz Flash mob.

Gala Finałowa zamykająca festiwal odbyła się 19 marca, podczas której uczestnicy mieli szansę zobaczyć Green Fashion Show - pokaz mody z recyklingu i bar camp.

Więcej o informacji na:
www.facebook.com/FestiwalOdpowiedzialnegoBiznesu
www.festiwalodpowiedzialnegobiznesu.pl

 

Organizatorzy: Studenckie Forum Business Center Club Region Małopolski, Grupa Naukowa Pro Futuro, SKN Zarządzanie, SKN Zarządzania "Kadra", SKN Ochrony Środowiska oraz WRSS WH AGH.SKN Controllingu i Finansów, SKN Ukrainoznawstwa "Wernyhora" Europejskie Forum Studentów AEGEE-Kraków.

Patroni honorowi: United Nations Global Compact Poland, Ministerstwo Gospodarki, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Business Center Club, PKPP Lewiatan, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej, Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego, Liga Odpowiedzialnego Bizesu.

 

Kalendarz wydarzeń
newsletter
aeris futuro Zielone Wydarzenia
   
Eko-certyfikaty Ekocertfikaty
ekobiuro Ekobiuro
Konsultacje Konsultacje
Kalkulator CO2 Kalkulator CO2
  GRA Ekobiuro
Nasze filmy
Program ZIELONE WYDARZENIA jest autorskim pomysłem Fundacji AERIS FUTURO, realizowany przez Fundację oraz sieć partnerów: Centrum Promocji Ekorozwoju, Regionalne Centrum Wolontariatu, EkoInicjatywa, Fundacja Ekorozwoju, w oparciu o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

FUNDACJA AERIS FUTURO 

telefon: 693 589 391,  e-mail: biuro@aerisfuturo.pl
Al. Daszyńskiego 22/46, 31-534 Kraków
REJESTROWE DANE FUNDACJI: REGON 120209543, NIP 9452053376, KRS 0000251803

engine solidside