napis alt

napis alt

napis alt

napis alt

Aktualności
Młodzież pełnowartościowym partnerem dorosłych w walce o ochronę środowiska. Podsumowanie projektu CZAS NA LAS 2015-2016
Utworzono 18.12.2016

Fundacja Aeris Futuro w partnerstwie z Fundacją Yves Rocher zakończyła projekt CZAS NA LAS realizowany w latach 2015- 2016 na terenie gminy Sędziszów. Zalesienie dotyczyło obszarów przy gminnym wysypisku odpadów, gdzie zostało posadzonych łącznie 50 tys. drzew (35 tys. w roku 2015 i 15 tys w roku 2016).

 - Gmina Sędziszów zawiązała współpracę z Fundacją Aeris Futuro, która od kilku lat prowadzi program „neutralizowania nadmiernego śladu ekologicznego" w ramach akcji Czas na las. Wspólne sadzenie drzew przyczynia się do zwiększenia zalesienia i zadrzewienia naszej gminy, a co za tym idzie do poprawy jakości powietrza.- tłumaczy Burmistrz Sędziszowa Wacław Szarek.

Celem projektu była poprawa jakości życia mieszkańców sąsiadujących z wysypiskiem odpadów w Broszowicach. Składowanie odpadów nie tylko narusza obieg materii w środowisku i przyczynia się do zmniejszenia i ubytku runa leśnego, ale również stanowi źródło zanieczyszczenia gleb, wód i powietrza atmosferycznego gazami i pyłami pochodzącymi ze składowania odpadów.

- Emisja zanieczyszczeń do powietrza następuje zwykle w sposób niezorganizowany i niekontrolowany. Substancje organiczne zawarte w odpadach ulegają m.in. fermentacji metanowej. W czasie tego procesu następuje wydzielanie do otoczenia biogazu, w którego skład wchodzą: CO2, CH4, H2S, NH3, H2,CO, C2H5.- tłumaczy prezes Fundacji Joanna Mieszkowicz - Bardzo się cieszę, że wraz z Urzędem Gminy Sędziszów udało nam się zrealizować projekt właśnie w tym miejscu. Przyniesie on dużo korzyści dla mieszkańców, jak i środowiska w otoczeniu składowiska.

W piątek 4 listopada w Borszowicach odbyło się ostatnia akcja sadzenia drzew w ramach projektu CZAS NA LAS (2015-2106). W akcji uczestniczyła po raz kolejny młodzież z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Sędziszowie, która w kilka godzin posadziła 500 drzewek m.in. klon pospolity, jawor, głóg, dąb, jarząb, lipę, tarninę, pochodzące ze szkółki drzew Urszuli Król z Jasionnej.

- Młodzież jest „pełnowartościowym partnerem dorosłych w walce o ochronę środowiska. Potrafią na równi z nami dbać o przyrodę, zapobiegać jej dewastacji i uczyć innych zgodnego współżycia z przyrodą- komentuje Anna Makowska inż. leśnik z Fundacji Aeris Futuro.

- Bardzo cieszę się, że młodzież z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Sędziszowie już po raz drugi, tak chętnie włączyła się do akcji. Należy rozwijać poczucie silnego związku ze swoim środowiskiem, nauczyć młode pokolenie perspektywicznego myślenia, przewidywania skutków własnego działania wobec przyrody.- tłumaczy Burmistrz Sędziszowa Wacław Szarek.


Współpracę z Urzędem Gminy w Sędziszowie z pewnością będziemy również kontynuować w latach kolejnych. W przyszłym roku planujemy zorganizowanie warsztatów edukacyjnych, z udziałem młodzieży z Zespołu Szkół Ogólnokształcących, podczas których założymy „dziki ogród". Będzie to cenna inicjatywa promująca proekologiczną postawę wśród młodzieży.

Fundacja Aeris Futuro jest polskim partnerem Fundacji Yves Rocher, która na swoje 50-lecie planuje posadzić na całym świecie 50 mln drzew. Współpraca została zainicjowana jesienią 2010 roku posadzeniem 46 tys. sadzonek na terenie nadleśnictwa Koszęcin koło Częstochowy, na obszarze 8 hektarów zniszczonych na skutek klęsk żywiołowych: trąby powietrznej w sierpniu 2008 i wyjątkowo silnych opadów śniegu na początku 2010 roku. Na terenie naszego kraju posadzono łącznie 353 000 sadzonek.
Do tej pory prowadziliśmy wspólne nasadzenia w: Nadleśnictwie Koszęcin (2010 oraz 2011), Nadleśnictwie Rybnik- na terenach zdegradowanych w skutek szkód górniczych (2012-2014), Gminie Sędziszów- na terenach przy składowisku odpadów (2015-2016).

 

 

 

 

l
Kalendarz wydarzeń
newsletter
aeris futuro Zielone Wydarzenia
   
Eko-certyfikaty Ekocertfikaty
ekobiuro Ekobiuro
Konsultacje Konsultacje
Kalkulator CO2 Kalkulator CO2
  GRA Ekobiuro
Nasze filmy
Program ZIELONE WYDARZENIA jest autorskim pomysłem Fundacji AERIS FUTURO, realizowany przez Fundację oraz sieć partnerów: Centrum Promocji Ekorozwoju, Regionalne Centrum Wolontariatu, EkoInicjatywa, Fundacja Ekorozwoju, w oparciu o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

FUNDACJA AERIS FUTURO 

telefon: 693 589 391,  e-mail: biuro@aerisfuturo.pl
Al. Daszyńskiego 22/46, 31-534 Kraków
REJESTROWE DANE FUNDACJI: REGON 120209543, NIP 9452053376, KRS 0000251803

engine solidside