napis alt

napis alt

napis alt

napis alt

Aktualności
Wyzwania i szanse gospodarki obiegu zamkniętego – relacja z konferencji RECONOMY.
Utworzono 05.12.2016

Międzynarodowa konferencja „W kierunku gospodarki obiegu zamkniętego - wyzwania i szanse",która odbyła się 23 listopada br. w Warszawie, była doskonałą okazją do wymiany doświadczeń z obszaru wdrażania i rozwoju modeli biznesowych gospodarki obiegu zamkniętego.

Gospodarka cyrkularna (gospodarka obiegu zamkniętego) to koncepcja zakładająca racjonalne wykorzystanie zasobów w taki sposób, aby zawarte w odpadach materiały mogły zostać użyte ponownie. Realizacji tej wizji poświęcona była pierwsza międzynarodowa konferencja Koalicji na rzecz Gospodarki Obiegu Zamkniętego „RECONOMY". Wydarzenie zgromadziło światowej sławy ekspertów i wieloletnich praktyków w dziedzinie gospodarki obiegu zamkniętego oraz przedstawicieli m.in. takich organizacji i firm jak: IKEA Group, Stena Recycling, Sitra, Carlsberg Group, Rekopol, Dekoeko.com, którzy wygłosili prelekcje dot. niezbędnych regulacji prawnych i wizji rozwoju gospodarki cyrkularnej. Do udziału zaproszeni byli również projektanci i innowacyjne start-upy działające w obszarze kreatywnego odzysku odpadów oraz upcyklingu.

- Odpady są materiałem, który możemy wielokrotnie przetwarzać, a gospodarka obiegu zamkniętego potrafi wykorzystać ich potencjał. W Polsce istnieją bardzo duże możliwości dotyczące efektywnego wykorzystywania tych zasobów. W ciągu ostatnich lat znacznie wzrosła świadomość korzyści płynących z ochrony środowiska, które są fundamentem do zmiany modelu gospodarowania odpadami - mówi Aleksandra Surdykowska, Kierownik ds. marketingu i PR w Stena Recycling. 

Jednym z kluczowych punktów spotkania była prezentacja pierwszej na świecie mapy drogowej dla rozwoju gospodarki obiegu zamkniętego przygotowanej przez Fiński Fundusz Innowacyjny we współpracy z fińskimi ministerstwami i biznesem. Uczestnicy konferencji wzięli również udział w otwartej dyskusji polegającej na wymianie poglądów na temat realizacji gospodarki cyrkularnej oraz poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań dla firm.

Na tegoroczną konferencję składały się dyskusje, panele, warsztaty oraz prelekcje ekspertów. Wystąpienia zaproszonych gości wywołały żywą dyskusję wśród uczestników. Rozmawiano m.in. o korzyściach biznesowych związanych z gospodarką cyrkularną, innowacyjnym podejściu do wykorzystywania materiałów odpadowych, a także odpowiedzialności producenta w modelu gospodarki obiegu zamkniętego.

- Jesteśmy bardzo zadowoleni z przebiegu pierwszej edycji konferencji „RECONOMY". Zrealizowaliśmy główne założenie Koalicji - stworzyliśmy przestrzeń wymiany myśli i doświadczeń w obszarze gospodarki obiegu zamkniętego. Dzięki tej inicjatywie możliwe jest działanie na rzecz racjonalnego i skutecznego wprowadzenia tego modelu gospodarki także w Polsce - mówi prof. Bolesław Rok z Akademii Leona Koźmińskiego, ekspert Instytutu Innowacyjna Gospodarka.

W zorganizowanej przez platformę Dekoeko.com strefie ekspozycyjnej uczestnicy konferencji mieli okazję zobaczyć wystawę przedmiotów wytworzonych z surowców wtórnych przez artystów i projektantów tworzących w nurcie upcyklingu. Dodatkową atrakcją były kreatywne warsztaty z twórczego upcyklingu, które cieszyły się dużym zainteresowaniem zgromadzonych gości.

Konferencja Koalicji „RECONOMY" została objęta patronatem honorowym Ministerstwa Rozwoju, a także Ambasady Szwecji. Partnerami głównymi tegorocznej edycji były: IKEA oraz Stena Recycling. Inicjatywę wsparli również Rekopol oraz Carlsberg Polska.

Koalicja na rzecz Gospodarki Obiegu Zamkniętego „RECONOMY" zrzesza przedsiębiorstwa, instytucjepubliczne i organizacje pozarządowe, które od lat angażują się w promocję idei zrównoważonej produkcji i konsumpcji. Projekt powstał z inicjatywy Stena Recycling oraz platformy Dekoeko.com przy współpracy Centrum Etyki Biznesu i Innowacji Społecznych Akademii Leona Koźmińskiego oraz firmy doradczej CSR Consulting i bloga konsumenckiego How to Wear Fair. Koordynatorem Koalicji jest Instytut Innowacyjna Gospodarka.

Więcej informacji o Koalicji „RECONOMY" znajduje się na stronie Reconomy.pl

 

Kalendarz wydarzeń
newsletter
aeris futuro Zielone Wydarzenia
   
Eko-certyfikaty Ekocertfikaty
ekobiuro Ekobiuro
Konsultacje Konsultacje
Kalkulator CO2 Kalkulator CO2
  GRA Ekobiuro
Nasze filmy
Program ZIELONE WYDARZENIA jest autorskim pomysłem Fundacji AERIS FUTURO, realizowany przez Fundację oraz sieć partnerów: Centrum Promocji Ekorozwoju, Regionalne Centrum Wolontariatu, EkoInicjatywa, Fundacja Ekorozwoju, w oparciu o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

FUNDACJA AERIS FUTURO 

telefon: 693 589 391,  e-mail: biuro@aerisfuturo.pl
Al. Daszyńskiego 22/46, 31-534 Kraków
REJESTROWE DANE FUNDACJI: REGON 120209543, NIP 9452053376, KRS 0000251803

engine solidside